รายนามคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

วาระ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2560

 

ประธานที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

 

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

1. นายขรรค์ชัย            บุนปาน                    บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

2. ดร. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

3. ดร. สิริกร                มณีรินทร์

4. นางเมตตา              อุทกะพันธุ์               บริษัท อมรินทร์พริ้นท์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

5. นางนิดดา               หงษ์วิวัฒน์               บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด

6. นางสุวดี                 จงสถิตย์วัฒนา          บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

7. นายธนะชัย             สันติชัยกูล                ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. นางริสรวล              อร่ามเจริญ                บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

9. นายวรพันธ์             โลกิตสถาพร             บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด

 

คณะที่ปรึกษา

1. นายวิสิทธิ์               โรจน์พจนรัตน์           บริษัท สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา จำกัด

2. นางยุวดี                 ศิลปดีเลิศกุล            บริษัท บูรพาสาส์น (1991) จำกัด

3. นายทนง               โชติสรยุทธ์               บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

4. นายสุวัฒน์              ทองธนากุล               บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด

5. นางสุภาวดี             หาญเมธี                  บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด

6. นายศุภกรณ์            เวชชาชีวะ               บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

7. นายศิวโรจน์            ด่านศมสถิต              บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด

8. นางศกุนตลา           สุขสมัย                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

9. นางสาวนันทิยา       สว่างวุฒิธรรม           กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

10. นายเอนก              นาวิกมูล                  บ้านพิพิธภัณฑ์  

11. นายปฐม               อินทโรดม                 บริษัท ไอเอ็นดีสเปซ จำกัด

12. นายวินัย               ชาติอนันต์               บริษัท เคล็ดไทย จำกัด

 

 คณะกรรมการบริหาร

1. นายจรัญ                หอมเทียนทอง           บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด             นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

2. นางสุชาดา             สหัสกุล                    บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด                  อุปนายกฝ่ายในประเทศ

3. นายปราบดา           หยุ่น                        บริษัท ไต้ฝุ่น สตูดิโอ                               อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

4. นายน่าน                 หงษ์วิวัฒน์               บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด             เหรัญญิก

5.นายพิเชษฐ              ยิ้มถิน                      บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด                          เลขาธิการ

6. นายสุวิช                 รุ่งวัฒนไพบูลย์          ศูนย์ส่งเสริมรักการอ่าน                           กรรมการ

7. นายดนุพล              กิ่งสุคนธ์                  บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด                     กรรมการ

8.  นายปัณณธร          ไชยบุญเรือง              บริษัท ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด      กรรมการ

9. นายรุ่งโรจน์             อาชาเทวัญ               บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด                          กรรมการ

10. นายเอกระพีร์         สุขกุลพิพัฒน์            ห้างหุ้นส่วน โมโนโพเอท จำกัด                 กรรมการ

11. นายสิทธิโชค         ตั้งทรัพยากร             บริษัท เดอะแมกกาซีน จำกัด                   กรรมการ

12. นายคธาวุฒิ          เกนุ้ย                       บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด                            กรรมการ

13. นางสาวทิพย์สุดา   สินชวาลวัฒน์           ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุ๊คส์เมคเกอร์             กรรมการ

14. นางสาวสุลักษณ์   วิศวปัทมวรรณ          บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด             กรรมการ

 

< Jun 2017 >
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021
22
2324
252627282930