รายนามคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

วาระ 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2562

 

ประธานที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

 

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

1. นายขรรค์ชัย        บุนปาน               บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

2. ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

3. ดร. สิริกร            มณีรินทร์

4. นางเมตตา           อุทกะพันธุ์           บริษัท อมรินทร์พริ้นท์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

5. นางนิดดา            หงษ์วิวัฒน์           บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด

6. นางสุวดี             จงสถิตย์วัฒนา       บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

7. นายธนะชัย          สันติชัยกูล            ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. นางริสรวล           อร่ามเจริญ            บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

9. นายวรพันธ์          โลกิตสถาพร          บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด

10. นายจรัญ           หอมเทียนทอง        บริษัท  สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด

 

คณะที่ปรึกษา

1. นายวิสิทธิ์           โรจน์พจนรัตน์        บริษัท สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา จำกัด

2. นางยุวดี             ศิลปดีเลิศกุล          บริษัท บูรพาสาส์น (1991) จำกัด

3. นายสุวัฒน์           ทองธนากุล           บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด

4. นางสุภาวดี          หาญเมธี              บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด

5. นายศิวโรจน์         ด่านศมสถิต           บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด

6. นางศกุนตลา        สุขสมัย                

7. นายปฐม             อินทโรดม            บริษัท ไอเอ็นดีสเปซ จำกัด

8. นายปราบดา        หยุ่น                   สำนักพิมพ์ ไต้ฝุ่น สตูดิโอ

 

 

 

 

รายนามคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

วาระ 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2562

 

 

คณะกรรมการบริหาร

1.นางสุชาดา  สหัสกุล                บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด               นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

2นายคธาวุฒิ เกนุ้ย                 บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด                      อุปนายกฝ่ายในประเทศ

3นางสาวสุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด         อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

4. นายน่าน หงษ์วิวัฒน์              บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด                            เหรัญญิก

5.นางสาวทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์   ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุ๊คส์เมคเกอร์                            เลขาธิการ

6นายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์          ศูนย์ส่งเสริมรักการอ่าน                                ผู้ช่วยเลขาธิการ

7นางสาวจงรักษ์ ชัชวาลธนสาร    บริษัท อนิเมท กรุ๊ป จำกัด                                    กรรมการ

8นายปัณณธร ไชยบุญเรือง        บริษัท ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด                     กรรมการ

9. นางสาวเดือนนภา สุรามิตร       บริษัท แอร์โรว์ มัลติมีเดีย จำกัด                             กรรมการ

10นายนิวัต พุทธประสาท          บริษัท อัลเทอร์เนทีฟไรเตอร์ จำกัด                          กรรมการ

11. นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์     บริษัท ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง จำกัด                           กรรมการ

12. ดร.สมเจตน์ สัตยกิจขจร         บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด          กรรมการ

13. นางสาวแคทรียา ล้อเจริญ       บริษัท อินเตอร์แร็คทีฟบิซิเนส จำกัด                        กรรมการ

14. นางปรียาพันธ์ เสือดี             บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด                          กรรมการ

15.  นายภาค เส็งพานิช             บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด                        กรรมการ

 

 

< Aug 2017 >
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516
17
1819
20212223242526
2728293031