รายชื่อผู้ออกบูธ คู่มือและผังบูธ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9
2017-07-18 04:08:47

 

คู่มือผู้ออกบูธและผังบูธ : DOWNLOAD

 

 

ผังบูธ : DOWNLOAD 

 

รายชื่อสมาชิกที่ร่วมออกบูธในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2560  เวลา 9.00 - 21.00 น.
ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์

ลำดับ

บริษัท/สำนักพิมพ์ ในฐานข้อมูล

ชื่อสำนักพิมพ์/บริษัท สำหรับประชาสัมพันธ์

เลขที่หน่วย

1

10 มิลลิเมตร

10 มิลลิเมตร

4-86

2

55 บุ๊คสตอล (ร้าน)

55 บุ๊คสตอล

4-2

3

กรีนมายด์

กรีนมายด์

4-31

4

ก้าวกระโดด

โซฟา พับลิชชิ่ง

4-58

5

ข้าวฟ่าง

ข้าวฟ่าง

4-48

6

คุ้มอักษรไทย (ร้าน)

คุ้มอักษรไทย

4-5

7

เคล็ดไทย

เคล็ดไทย

4-29

8

ฅอหนังสือ (ร้าน)

ฅอหนังสือ

4-79

9

โฆษิต (ร้าน)

โฆษิต

4-62

10

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ) + โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ) และ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

4-18

11

ชนนิยม

ชนนิยม-แม่คำผาง-นิตยสารอีศาน

4-15

12

ชมรมคณิตศาสตร์

ชมรมคณิตศาสตร์

4-70

13

แชงกรี-ลา เพรส

ทราเวลไกด์ แมกกาซีน

4-71

14

ซัคเซส บุ๊คส์ และ ไอดีซี

ซัคเซส มีเดีย และ ไอดีซี พรีเมียร์

4-26

15

ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป

ณ บ้านวรรณกรรม

4-30

16

ณัฐกานต์ (ร้าน)

ณัฐกานต์

4-10

17

ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์)

ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์)

4-6

18

ดับบลิวเค แป้งปั้น

ดับบลิวเค แป้งปั้น

4-66

19

ต้นฉบับ

ต้นฉบับ

4-77

20

ไตรภูมิ (ร้าน)

ไตรภูมิ

4-7

21

ทวีสาส์นสามสิบบุ๊ค (ร้าน)

ทวีสาส์น

4-55

22

ไทยฟอร์ม สตูดิโอ

ไทยฟอร์ม สตูดิโอ

4-64

23

นานมีบุ๊คส์

นานมีบุ๊คส์

4-22

24

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

4-54

25

โนรา (ร้าน)

โนรา

4-37

26

บงกช พับลิชชิ่ง และ เพอลังอิ พับลิชชิ่ง

บงกช พับลิชชิ่ง และ เพอลังอิ พับลิชชิ่ง

4-50

27

บัณฑิตแนะแนว

บัณฑิตแนะแนว

4-17

28

บ้านนิยาย

บ้านนิยาย

4-57

29

บี.เอ็ม.บุ๊คส์ (ร้าน)

บี.เอ็ม. บุ๊คส์

4-32

30

บุ๊ค (ร้าน)

บุ๊ค

4-51

31

บุ๊ค ไทม์

สุขภาพใจ (บุ๊ค ไทม์)

4-21

32

บุ๊คเซ็นเตอร์ (ร้าน)

บุ๊คเซ็นเตอร์

4-46

33

บุฟเฟ่ต์หนังสือ โดยไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006)

บุฟเฟ่ต์หนังสือ โดยไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006)

4-0

34

ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์

ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์

4-19

35

ปาเจรา

ปาเจรา

4-9

36

ป้าวิมล (ร้าน)

ป้าวิมล

4-73

37

แปลน ฟอร์ คิดส์ และ จี.เจ.แปซิฟิค

แปลน ฟอร์ คิดส์ และ จี.เจ.แปซิฟิค

4-23

38

โป๊ยเซียน

โป๊ยเซียน

4-93

39

แผ่นดินธรรม (มูลนิธิ)

แผ่นดินธรรม (มูลนิธิ)

4-91

40

พาส เอ็ดดูเคชั่น

พาส เอ็ดดูเคชั่น

4-81

41

พี เอส จีเนียส (ร้าน)

พี เอส จีเนียส

4-89

42

เพชรกะรัต

เพชรกะรัต

4-60

43

ไพลินบุ๊คเน็ต

ไพลินบุ๊คเน็ต

4-1

44

ฟาร์อีสต์ พับลิเกชั่น

ฟาร์อีสต์ พับลิเกชั่น

4-80

45

ภาดา เอ็ดดูเคชั่น

ภาดา เอ็ดดูเคชั่น

4-43

46

มติชน

มติชน

4-52

47

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์หนังสือ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์หนังสือ)

4-49

48

แม็คเอ็ดดูเคชั่น

แม็คเอ็ดดูเคชั่น

4-72

49

แม่บ้าน

แม่บ้าน

4-63

50

ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น

ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น

4-53

51

ไม้ยมก ไม้ยมก ยกกำลังฝัน

เบสต์โฟร์คิดส์-ไม้ยมก-กุดจี่

4-92

52

ยิปซี กรุ๊ป

ยิปซี กรุ๊ป

4-24

53

รจนา (ร้าน)

รจนา

4-13

54

รีไวว่า และ ปราณ

ซิมพลิฟาย และ ปราณ พับลิชชิ่ง

4-78

55

เลี่ยงเชียง

เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์

4-11

56

ไลบรารี่บุ๊คส์เซ็นเตอร์ (ร้าน)

ไลบรารี่บุ๊คส์เซ็นเตอร์

4-84

57

วรรณวิภา และ แก้วกานต์

วรรณวิภา และ แก้วกานต์

4-33

58

วาดศิลป์

วาดศิลป์

4-65

59

วิริยะธุรกิจ

สารคดี-เมืองโบราณ

4-16

60

วิศวกรน้อย (ร้าน)

วิศวกรน้อย

4-74

61

วิสดอมไวด์

วิสดอมไวด์

4-8

62

วุฒิชัยบุ๊คส์ (ร้าน)

วุฒิชัยบุ๊คส์

4-40

63

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศูนย์)

4-83

64

ศูนย์ส่งเสริม รักการอ่าน

รุ่งวัฒนา ส่งเสริมรักการอ่าน

4-94

65

สกายบุ๊กส์

สกายบุ๊กส์

4-20

66

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สมาคม)

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สมาคม)

4-47

67

สต็อคทูมอร์โรว์

สต็อคทูมอร์โรว์

4-87

68

สถาพรบุ๊คส์

สถาพรบุ๊คส์

4-27

69

สยามแมป เซ็นเตอร์

สยาม แม็ป เซ็นเตอร์

4-67

70

สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย

สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย

4-36

71

สายคำ (ร้าน)

สายคำ

4-14

72

สำนักไร้กรอบ

ไร้กรอบ

4-56

73

สุชิต หนังสือเก่า (ร้าน)

สุชิต หนังสือเก่า

4-61

74

สุวิมล (ร้าน)

สุวิมล

4-4

75

สุวีริยาสาส์น (ชมรมเด็ก)

ชมรมเด็ก

4-76

76

แสงเจริญ (ร้าน)

แสงเจริญ

4-39

77

แสงดาว และ พ.ศ. พัฒนา

แสงดาว และ พ.ศ. พัฒนา

4-28

78

แสงแดด

แสงแดด

4-41

79

ห้องเรียน

ห้องเรียน

4-42

80

อนิเมท กรุ๊ป

อนิเมท กรุ๊ป

4-38

81

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์

4-25

82

อักษรโสภณ

อักษรโสภณ / สนพ.เพื่อนดี

4-82

83

อัล-อีหม่าน

อัล-อีหม่าน

4-85

84

อี.คิว พลัส กรุ๊ป

อี.คิว.พลัส กรุ๊ป

4-59

85

เอ็กซซิสมีเดียแวร์

เอ็กซซิสมีเดียแวร์

4-45

86

เอ็กซเปอร์เน็ท และ โปรวิชั่น

เอ็กซเปอร์เน็ท และ โปรวิชั่น

4-3

87

เอ็มบุ๊คส์

เอ็มบุ๊คส์

4-75

88

เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

เอ็มไอเอส

4-88

89

แอร์โรว์ มัลติมีเดีย (สนพ.นกฮูก)

แอร์โรว์ พับลิชชิ่ง

4-12

90

โอม อนิเมชั่น

โอม อนิเมชั่น

4-44

 

< Aug 2017 >
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516
17
1819
20212223242526
2728293031