ปัณณธร ไชยบุญเรือง การเติบโตของสัปดาห์หนังสือและมหกรรมหนังสือภูมิภาค
2017-03-07 05:32:32

 

 

             สัปดาห์หนังสือและมหกรรมหนังสือภูมิภาค ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศ ภายใต้ความรับผิดชอบของ ปัณณธร ไชยบุญเรือง กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ซึ่งขันอาสาเข้ามาผลักดันงานแสดงหนังสือในส่วนภูมิภาคอย่างเต็มสูบ

           ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการอ่านให้เข้าถึงประชาชน เริ่มครอบคลุมภูมิภาคใหญ่ๆ ปัจจุบันจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยสัปดาห์หนังสือและมหกรรมหนังสือภูมิภาคเติบโตขึ้นอย่างเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ รวมถึงความสนใจจากประชาชนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 

สัปดาห์หนังสือและมหกรรมหนังสือในส่วนภูมิภาคปีที่ผ่านมามีทิศทางเป็นอย่างไร

การเติบโตของงานบุ๊คแฟร์ในต่างจังหวัดถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ต้องยอมรับว่าภาพรวมการจัดงานต่างจังหวัดทุกที่ถ้าเปรียบภาพรวมกับงานแสดงหนังสือในกรุงเทพฯ เทียบกันไม่ได้อยู่แล้ว งานหนังสือภูมิภาคโตขึ้นตามลำดับ ถึงแม้ว่าโดยภาพรวมของตลาดหนังสือที่เป็นภายในร้านหนังสือจะตกลง ซึ่งเป็นไปได้ว่าลูกค้าอาจเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อจากเดิม ฉะนั้นร้านหนังสือที่เป็นสแตนด์อโลนยอดจำหน่ายจะลดลง ส่วนร้านเชนสโตร์ก็ไม่ได้โตขึ้นมากนักเพราะไม่มีพื้นที่ที่จะโชว์หนังสือ จึงถือเป็นโอกาสของทางสำนักพิมพ์ที่ไปร่วมออกบูธในงานมหกรรมหนังสือภูมิภาคต่างๆ ด้วย โดยสำนักพิมพ์เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น คนมาเดินเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนนี้ผมมองว่ายังไม่มีการโปรโมทที่มากพอสมควรนะครับ ถ้าเรามีการโปรโมทมากกว่านี้ ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น มีการพีอาร์ที่ดีกว่านี้ น่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาร่วมงานเยอะกว่านี้ครับ

 

ในส่วนของความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากครั้งแรกๆ ที่จัดขึ้น

            สมัยก่อนตอนเริ่มแรก แน่นอนครับว่าเรามีความกังวลว่าลูกค้าต่างจังหวัดจะมาเดินหรือไม่ แต่พอเราจัดและมีการนำกิจกรรมต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย อย่างมีนักเขียนที่มีอิทธิพลมีชื่อเสียงเข้ามาพูดคุยก็จะมีนักอ่านกลุ่มที่เป็นแฟนคลับเข้ามา เพราะสื่อโซเชียลมันเข้าถึงกันหมดแล้ว ซึ่งสื่อตัวนี้จะช่วยเรื่องการรับรู้ทำให้คนเดินทางมางานหนังสือ เช่นเดียวกันเราก็ใช้โซเชียลมาช่วยประชาสัมพันธ์ได้เยอะ รวมทั้งกิจกรรมที่คล้ายกันกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและมหกรรมหนังสือระดับชาติที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เราจึงมีนิทรรศการและนักเขียนไปพูดบนเวที สมาชิกสำนักพิมพ์ที่มีความพร้อมก็เดินทางไปออกบูธ บางรายไม่พร้อมก็อาจฝากกันไป โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะมีการจัดบูธกลางขึ้นมาเพื่อรองรับสำนักพิมพ์ที่ไม่สามารถไปออกบูธเองได้ 

 

การจัดงานหนังสือภูมิภาคถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือยัง

โดยวัตถุประสงค์หลักของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เราต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องการอ่าน เมื่อหลายปีก่อน สมาคมได้ตั้งนโยบายเรื่องของการสร้างสังคมการอ่านให้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นภารกิจหลัก ฉะนั้น การจัดงานสัปดาห์หนังสือภูมิภาคและมหกรรมหนังสือภูมิภาคก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ว่าจะส่งเสริมให้คนซื้อหนังสือได้หลากหลายมากขึ้น ราคาถูก ได้ส่วนลดมากขึ้น ถ้าไปซื้อตามร้านหนังสืออาจจะไม่ไม่ส่วนลด ตรงนี้เองจะกระตุ้นการอ่านให้เพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกัน สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เชิญชวนร้านหนังสือท้องถิ่นที่มีความพร้อมมาออกบูธกับเราด้วย ด้วยข้อเสนอที่เราไม่เก็บค่าบูธ ให้เขามาออกฟรี เราต้องการให้ร้านค้าท้องถิ่นมาโปรโมทร้านของตัวเอง ให้คนรู้ว่าร้านของคุณอยู่ที่จังหวัดนี้ตั้งอยู่ตรงนี้ เป็นการช่วยโปรโมทให้เป็นที่รู้จัก แล้วเมื่อคนรู้จักแล้วจะมีโอกาสที่เดินทางไปซื้อหนังสืออร้านคุณได้ เกิดกลุ่มค้าใหม่ๆ มากขึ้นครับ เพราะเราไปจัดประมาณไปเกิน 10 วัน ส่วนอีก 300 กว่าวันที่เหลือ เป็นหน้าที่ของทางคุณที่จะต้องโปรโมทให้คนเข้ามาซื้อหนังสือในร้านของคุณ ฉะนั้น เราไม่ได้ไปจัดงานในส่วนภูมิภาคเพื่อแย่งลูกค้าใคร เราต้องการเข้าไปส่งเสริมเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการอ่านมากขึ้นในต่างจังหวัด

หรืออย่างสมัยก่อนภาคอีสานมีคนอ่านหนังสือน้อยที่สุด เนื่องจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ แต่ว่าต้อนนี้ไม่ใช่แล้ว ภาคอีสานกลานเป็นภาคที่อ่านหนังสือมากกว่าภาคอื่นๆ ด้วยซ้ำ เพราะว่าประชากรเขาเยอะ ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจเขาก็ดีขึ้น ฉะนั้นเราถึงไปจัดงานที่ภาคอีสานในหลายจังหวัด อุบลฯ อุดรฯ นครราชสีมา เราพยายามจัดงานให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ส่งเสริมการอ่านหนังสือเล่มส่งเสริมตลาดตรงนี้ครับ

 

เจาะกลุ่มเป้าหมายและสร้างสังคมแห่งการอ่านได้มากน้อยเพียงใด

กลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่ที่เข้ามาซื้อหนังสือจะเป็นเด็กนักเขียนนักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไปยังมีไม่มาก เพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักจริงๆ เราพยายามเน้นไปที่ลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไป จังหวัดใหญ่ๆ เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ มีกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีกำลังซื้อสูงอาจ เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมเอื้อการอ่านมากกว่า แต่จังหวัดอื่นๆ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ยังคงพยายามที่กระตุ้นอยู่ ซึ่งเป็นไปได้ว่าการประชาสัมพันธ์เรายังไม่ถึงเขา โจทย์การจัดสัปดาห์หนังสือและมหกรรมหนังสือภูมิภาคครั้งถัดไป น่าจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่ต้องเพิ่มเข้ามาให้มากเชิญกว่าเดิมครับ เชิญชวนให้เขาเข้ามาซื้อหนังสือให้มากขึ้น ก็เหมือนกับงานสัปดาห์หนังสือฯ และมหกรรมหนังสือระดับชาติชาติที่กรุงเทพฯ เมื่อก่อนคนไม่เยอะขนาดนี้ เราก็อยากให้งานต่างจังหวัดเป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกัน

 

มีแผนงานจัดมหกรรมหนังสือภูมิภาคในปี 2560 อย่างไร

ในส่วนของทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เอง กระผมพยายามที่จะผลักดัน อนุมัติงบประมาณในการจัดงานให้มากขึ้นกว่าเดิม ปีนี้มีแผนงานจะข้ออนุมัติงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อจัดงานให้ใหญ่มากขึ้นและประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักมากขึ้น

เราต้องการที่จะให้คนหันมาอ่านหนังสือเล่มให้มากขึ้นทั่วประเทศ เพราะว่าเราต้องสู้กับกระแสของสื่อโซเชียลมีเดีย อย่างในต่างประเทศร้านหนังสือปิดตัวไปค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศเกาหลีใต้ที่ประชากรเขาอ่านหนังสือกันเยอะมาก ร้านหนังสือปิดตัวไปเยอะมาก ฉะนั้น ในประเทศไทยเองเราจะทำอย่างไรในฐานะที่เราเป็นสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ที่จะกระตุ้นให้คนยังอ่านหนังสือเล่มอยู่เพราะมันเป็นอาชีพหลักของพวกเรา และมันเป็นความรู้โดยละเอียดที่อยู่ในหนังสือเล่ม

ความมุ่งหวังของเราคือทำอย่างไรให้คนอ่านหนังสือเล่มได้มากที่สุด ซึ่งมันต้องอาศัยนโยบายของภาครัฐด้วย หลายปีที่ผ่านมาเราก็ประสบสภาวะความไม่แน่นอนของภาครัฐเลยส่งผลให้นโยบายเรื่องการอ่านยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ เมื่อบ้านเมืองเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปกติ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะผลักดันเรื่องการส่งเสริมการอ่านให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยต้องมีหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระที่มารับผิดชอบเรื่องการอ่านอย่างครบวงจร

 

 

< Aug 2017 >
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
131415
16
171819
20212223242526
2728293031