เปิดใจทูตฟินแลนด์ ‘ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน’ The Joy of Reading - Key to Lifelong Learning
2017-03-27 00:28:11

 

 

            นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เนื่องจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีโอกาสต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในการนำหนังสือและกิจกรรมเข้าร่วมแสดงในงานหนังสือครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของการประกาศเอกราช เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2460

ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยกล่าวถึงที่มาที่ทำให้การอ่านมีความสำคัญอย่างมากในฟินแลนด์ว่า ช่วงเริ่มแรกที่มีการก่อตั้งประเทศ ฟินแลนด์ไม่ได้เป็นประเทศพัฒนาตั้งแต่ต้น ค่อนข้างลำบากเสียด้วยซ้ำ เนื่องจากผ่านสงครามมาอย่างต่อเนื่อง ช่วงนั้นประเทศอยู่ในภาวะยากจนและเป็นประเทศเดียวที่จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามครบ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารประเทศและประชาชนจึงมาร่วมกันมองว่าจะทำอย่างไร ประเทศถึงจะเจริญก้าวหน้าได้

ซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือ การศึกษา เพราะด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด การศึกษาจะช่วยพัฒนาคน ให้มีความรู้ความสามารถและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต เมื่อกำหนดเป้าหมายเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนในการหากลยุทธ์ ซึ่งก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า การอ่าน คือทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาการศึกษา

“ปรัชญาการศึกษาฟินแลนด์คือการเรียนรู้จะต้องสนุกสำหรับเด็ก เพราะถ้าเด็กรู้สึกว่าสนุกก็สามารถเรียนรู้อะไรก็ได้ ฟินแลนด์จึงพยายามอย่างมากที่จะสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความสุขที่สุดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีอยู่ทั่วไปในโรงเรียน เช่นมีประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่อ่านหนังสือครบเต็มจำนวนที่กำหนดไว้ในประกาศนียบัตร นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการอ่าน”

เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ในครั้งนี้ จึงมีการนำเสนอวิธีการเรียนรู้แบบฟินแลนด์ โดยจัดห้องเรียนจำลองแบบฟินแลนด์ พร้อมให้ครูจากฟินแลนด์มาทดลองสอน โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2560 แบ่งกิจกรรมเป็น 2 รอบคือ เวลา 10.30 น. และเวลา 13.30 น. ผู้ที่สนใจส่งบุตรหลานระดับประถมศึกษามาเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถานทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย โดยจะจำกัดจำนวนไม่เกิน 30 คนต่อ 1 รอบ และเด็กจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากครูฟินแลนด์ไม่ยอมให้ใช้ล่าม เพราะถือว่าไม่เป็นการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ

นอกจากนี้ทูตฟินแลนด์ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการอ่านที่ดีเป็นพื้นฐานของทักษะอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น การอ่านจึงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมฟินแลนด์ และยังช่วยทำให้มีสุขภาพใจที่ดี สามารถรับข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งต้องยอมรับว่า ชีวิตประจำวันของทุกคนอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยี และวุ่นวายพอสมควรแล้ว การอ่านจึงถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการเรียนรู้ที่จะทำให้ทุกคนสามารถโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญได้เป็นระยะเวลานานขึ้น และยังช่วยทำให้ผ่อนคลายไปพร้อมๆ กันอีกด้วย เพราะฉะนั้นในฟินแลนด์จึงมีห้องสมุดจัดให้บริการการเรียนรู้สำหรับทุกคน

ในส่วนของกิจกรรมนอกจาก Language School ซึ่งนำเสนออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ต่างๆ แล้ว ยังมี Marimekko Heritage ซึ่งเป็นแบรนด์สัญชาติฟินแลนด์ที่จะมาร่วมจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นมุมอ่านหนังสือสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชม รวมถึงยังมีการจัดทำมุมมูมิน โดยร่วมกับสำนักพิมพ์อมรินทร์ ทั้งอุปกรณ์ตกแต่งตั้งพื้น และตัวละครคอสเพลย์ เพื่อมาให้ความสนุกสนานแก่ผู้มาร่วมงาน ตลอดจนมีการจัดแสดงหนังสือฟินแลนด์ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย โดยจะมีตัวแทนจากสำนักพิมพ์ในฟินแลนด์มาประจำที่บูธเพื่อซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือ เพราะปัจจุบันมีหนังสือฟินแลนด์ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพียง 5-6 เรื่องเท่านั้น ซึ่งฟินแลนด์มีทุนสนับสนุนเล็กๆ น้อยๆ สำหรับสำนักพิมพ์ไทยที่สนใจจะนำงานของฟินแลนด์ไปแปล

อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือการได้รับเกียรติจากนักเขียนฟินแลนด์ 2 ท่านมาร่วมพูดคุย ท่านแรกคือ ปาสิ ซอห์ลเบิร์ก นักการศึกษาชื่อดังผู้เขียนหนังสือ Finnish Lessons 2.0 มาร่วมให้สัมภาษณ์กับสำนักพิมพ์ Open World ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 และอีกท่านคือ ซัลลา ซิมุกกา นักเขียนนิยายรุ่นใหม่ ซึ่งมีผลิตผลงานไตรภาคชุด Snow White Trilogy และทางสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์ได้จัดพิมพ์มาแล้ว 2 เล่มจะมาร่วมพูดคุยในวันที่ 30 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2560 ผู้ที่ดูแลห้องเรียนจำลองจะมาให้สัมภาษณ์บนเวทีกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานห้องเรียนแบบฟินแลนด์ด้วย

“อยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสบรรยากาศแบบฟินแลนด์ เพราะหนังสือทำให้เราเปิดโลกของตัวเองมากขึ้น ทำให้เราสัมผัสวัฒนธรรมอื่น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่แห่งไหน สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจมนุษย์ที่แตกต่างจากเราด้วยหนังสือที่เราอ่าน และในที่สุดเราอาจจะพบว่ามนุษย์อื่นๆ บนโลกที่คิดว่าแตกต่าง อาจจะเหมือนกับเรามากกว่าด้วยซ้ำ นอกจากนี้ก็หวังว่าผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมจะได้ทำความรู้จักกับตัวละครในหนังสือของฟินแลนด์ ซึ่งไม่ได้เป็นตัวละครสำหรับเด็กๆ เท่านั้น ผู้ใหญ่ก็รู้จักได้ ถือเป็นการเชื่อมโยงเด็กกับผู้ใหญ่เข้าไว้ด้วยกัน” ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน กล่าวถึงความคาดหวังที่มีต่องานครั้งนี้

 

 

< Aug 2017 >
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516
17
1819
20212223242526
2728293031