โครงการ 100 Annual Book and Cover Design 2017
2017-06-05 01:05:05

 100 ANNUAL BOOK AND COVER DESIGN 2017  

“หนังสือมีดีที่ปก” 
 
 
     สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกับสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย ได้จัดโครงการ 100 ANNUAL BOOK AND COVER DESIGN 2017  เพื่อคัดเลือกปกหนังสือและรูปเล่มที่มีการออกแบบรูปเล่มโดดเด่น สวยงาม มีคุณภาพในระดับสากล เปิดเวทีเพื่อแสดงศักยภาพวงการหนังสือและนักออกแบบกราฟิกหนังสือของประเทศไทย สร้างคลังความรู้งานออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ดีสู่สาธารณะ 
 
เงื่อนไขและข้อกำหนด 
1.เป็นผลงานต้นแบบ (original) จัดพิมพ์ครั้งแรกในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติของผู้ออกแบบ
2.หนังสือที่ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายเท่านั้น ไม่จำกัดประเภทหนังสือ
3.ปีที่ตีพิมพ์  2558– 2560 
4.เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานหรือได้รับความยินยอมให้ส่งผลงาน
5.จำกัดจำนวนส่งผลงานไม่เกิน 20 ผลงานต่อราย
6.ส่งหนังสือเล่มจริงเพื่อประกอบการคัดเลือก จำนวน 1 เล่ม 
7.กรณีได้รับการคัดเลือก ส่งหนังสือเพื่อจัดแสดงนิทรรศการจำนวน 3 เล่ม
8.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหนังสือที่ส่งเข้าคัดเลือก 
 
หมายเหตุ  หนังสือที่ส่งเข้าคัดเลือกจะถูกส่งเข้าห้องสมุดสาธารณะของสมาคม ฯ และเพื่อเป็นคลังข้อมูลในการคัดสรรในกิจกรรมอื่นต่อไป เช่น การขายลิขสิทธิ์แปลเป็นภาษาอื่น การจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง  การส่งประกวดในระดับนานาชาติ ฯลฯ 
 

ประเภทการคัดเลือก                  
- ปกดีเด่น จำนวน 80 ปก
- รูปเล่มดีเด่น จำนวน 20 เล่ม

รางวัลและประโยชน์                                                                                                                                                        
- ใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
- ผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ   
- ผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการงานแสดงหนังสือในต่างประเทศ อาทิ Frankfurt Book Fair,  Taipei International Book Exhibition 
- ผลงานได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.100abcd.org เฟซเพจและสื่อสิ่งพิมพ์สมาคมฯ                                                                                        
- ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือหรือในแค็ตตาล็อกประจำปีสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย
- ผลงานได้รับการรวบรวมเป็นคลังข้อมูลสาธารณะออนไลน์
 
คณะกรรมการคัดเลือก
1. รศ. อารายะ  ศรีกัลยาณบุตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ประธานกรรมการตัดสิน)  
2. นักออกแบบกราฟิกนายพิชิต วีรังคบุตร  นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย   
3. นักออกแบบกราฟิกนายธีรนพ  หวังศิลปคุณ (TNOP)
4. นักออกแบบกราฟิกนายวีร์ วีรพร (DESIGN CONCIOUS)
5. สถาปนิก/บรรณาธิการอำนวยการนายดวงฤทธิ์  บุนนาค (DBALP/REVOLUTION DAFFODILS)  
6. บรรณาธิการบริหาร  สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ  (LI-ZENN PUBLISHING) 
7. บรรณาธิการบริหาร นายพัลลภ สามสี  (สำนักพิมพ์มติชน)  
8. ผู้ประกอบการร้านหนังสือนายสิโรตม์  จิระประยูร (THE BOOKSMITH)
9. สื่อมวลชน นายก้อง  ฤทธิ์ดี (BANGKOK POST) 
 
กําหนดการ
เปิดรับผลงาน 1   กรกฎาคม  2560
ปิดรับผลงาน  31   สิงหาคม  2560 
ประกาศผล      1   ตุลาคม  2560
จัดแสดงนิทรรศการ18-29  ตุลาคม  2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
ข้อกำหนดข้อมูล  
- รูปถ่ายหนังสือจริงแสดงลักษณะและรายละเอียดที่สําคัญ 
ไฟล์สกุล JPG. ขนาดความละเอียดไม่เกิน 100dpi ที่ขนาด A4 ไม่เกิน 3 ไฟล์ สำหรับหมวดปก ไม่เกิน 5 ไฟล์ สำหรับหมวดรูปเล่ม 
- ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์  ISBN  
- ชื่อผู้ออกแบบ ชื่อสำนักพิมพ์  อาร์ตไดเรคเตอร์  บรรณาธิการ  นักวาดภาพประกอบ โรงพิมพ์ ฯลฯ  
- แนวความคิดสำคัญ ผลงานไม่เกิน 100 คำ (ภาษาไทย กระชับ ได้ใจความ) 
- ผลงานที่ส่งมาทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมฯ สําหรับการผลิตงานสื่อ เพื่อเผยแพร่ในกิจกรรมต่าง ๆ  ของสมาคมฯ  ทั้งในและต่างประเทศ
 
การส่งผลงาน
ส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น  www.100abcd.org                                              
 
 
 
ติดต่อสอบถาม  
จุฑามาศ ทัดเทียมรมย์  085-920-6151                                                                                        
นันทพร จันทรากำเนิดแสง 02-954-9560-4#106                    
อีเมล์:   100abcd@pubat.or.th   เฟซบุ๊ก: 100abcdaward
 
 
จัดโดย 
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) 
ภายใต้ความร่วมมือกับ สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa)

 

< Aug 2017 >
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516
17
1819
20212223242526
2728293031