น่าน หงษ์วิวัฒน์ จัดสรร ‘งบ’ ส่งเสริมสังคมแห่งการอ่านอย่างสร้างสรรค์
2017-04-02 01:53:26

 

               

ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการการเงินของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย   น่าน หงษ์วิวัฒน์ ในฐานะเหรัญญิก สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ หรือมีอีกบทบาทหนึ่งในฐานะผู้จัดการทั่วไปของสำนักพิมพ์แสงแดด มีหน้าที่ดูแลงบประมาณทุกโครงการของทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ รวมทั้งติดตามตรวจสอบเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามเป้าหมาย ส่งเสริมสังคมแห่งการอ่านอย่างสร้างสรรค์

                ปี 2559 ที่ผ่านมา การใช้งบประมาณของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ดำเนินไปอย่างไร แล้วในส่วนของปี 2560 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ เป็นไปในทิศทางไหน คงไม่มีใครให้คำตอบได้ดีเท่าเหรัญญิกท่านนี้

 

การบริหารการเงินของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา

                ในส่วนการเงินของทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะมีการวางวิธีการจัดการเรื่องการเงินโดยระมัดระวัง ตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2559 จะมีการทำในเรื่องของงบประมาณการใช้เงินว่ามีโครงการอะไรบ้าง ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ซึ่งหลายโครงการก็ดำเนินการไปตามเป้าหมาย บางโครงการก็ยังเริ่มต้นได้ไม่มากนัก

ปี 2559 เป็นปีที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังครับ และสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จดทะเบียนเป็นปีแรก จะมีเรื่องภาษีที่ต้องจ่ายแก่รัฐบาลเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนนี้สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะจ่ายเองโดยที่ไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระแก่สมาชิกของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เท่ากับว่าสมาชิกยังจ่ายเท่าเดิม และอีกความเปลี่ยนแปลงหนึ่งคือเรื่อง การจ่ายเงินค่าสมาชิก รวมทั้งค่าพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะงานมหกรรมหนังสือฯ สัปดาห์หนังสือฯ สมาชิกสามารถชำระผ่านระบบชำระเงินผ่านธนาคารได้ ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้ส่วนหลักฐานการชำระเงินชัดเจน ทั้งของสมาชิกและสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ รวมถึงมีการดูแลในเรื่องของการเงินให้มีความชัดเจนขึ้น

 

ขอบเขตหน้าที่ของเหรัญญิกดูแลรับผิดชอบเรื่องใดบ้าง

ติดตามงบประมาณการเงินครับ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะมีที่ประชุมใหญ่พิจารณาโครงการต่างๆ โดยมีคุณจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นคนพิจารณาเป็นหลัก ผมมีหน้าที่ติดตามเรื่องการเงินของสมาคมที่ใช้ไปกับโครงการต่างๆ สมมติว่า มันมากกว่าบัดเจ็ตที่เราคุยกันไว้ ไปตรวจสอบดูว่าเกิดจากอะไร หรือน้อยกว่าเพราะอะไร แล้วนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไปให้ดีมากขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องของโครงการที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จัดทำในแต่ละปี โดยสมาคมเองมีสภาพคล่องเพียงพอในการซัพพอร์ตโครงการต่างๆ

 

ตลอดระยะเวลาที่เข้ามารับผิดชอบด้านการเงิน ประสบปัญหาอุปสรรคในการทำงานหรือไม่

ในเรื่องของการเงินด้วยความที่ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มีทีมงานจำกัด และมีหลายโครงการที่จะต้องทำ เรื่องของการลงบันทึกบัญชีต่างๆ จึงเกิดความผิดพลาดบ้าง แต่ไม่เป็นปัญหาใหญ่มากนัก ส่วนเรื่องสภาพคล่องต้องบอกว่าโชคดีไม่มีปัญหาสภาพคล่องมากเท่าไหร่ ส่วนรายรับต้องบอกว่าแต่ละปีไม่เท่ากัน เป็นเงินสนับสนุนแทบทั้งสิ้น อย่างงานสัปดาห์หนังสือฯ และงานมหกรรมหนังสือฯ 2 งานใหญ่ประจำปี สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะมีรายได้จากสปอร์นเซอร์ ซึ่งเหล่านี้มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายระบุชัดเจน

ส่วนค่าใช้จ่ายที่สมาคมเก็บสมาชิก เรียกว่าเท่าทุนมากกว่าไม่ได้บวกอะไรมากเท่าไหร่ แต่สมาคมมีรายได้จากสปอร์นเซอร์ผู้สนับสนุนงานที่เข้ามาสนับสนุนงานของสมาคมในช่วงโปรเจคต์ใหญ่ รายรับแต่ละปีจะไม่เท่ากัน ปีหนึ่งรายได้สุทธิ 3 - 6 ล้านบาทขึ้นอยู่กับแต่ละปี บางปีก็ไม่มีรายได้เลย เพราะมีโปรเจคต์ใช้เงินเยอะ ส่วนของสปอร์นเซอร์ไม่แน่นอนครับ ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างหายาก ขณะที่โครงการของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ต้องใช้งบประมาณพอสมควร

 

ช่วยยกตัวอย่างโครงการงบประมาณของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ สักหน่อย

            ตามที่คนทั่วไปทราบว่าจะมีการทำบุ๊กแฟร์ต่างๆ งานหลักของเราคือ สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และมหกรรมหนังสือระดับชาติ ตัวอย่างใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท จะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลายส่วน ทั้งการประชาสัมพันธ์ สถานที่ การประสานงาน ฯลฯ รายจ่ายหลักๆ อยู่ที่พื้นที่และการจัดนิทรรศการต่างๆ เป็นค่าใช้จ่ายหลัก

หรืองานหนังสือภูมิภาคปีที่ผ่านมามีการจัดในหลายจังหวัด อุบลฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ ก็จะจัดค่อนข้างหลายที่ ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่มีสปอร์นเซอร์ มีส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วม เมื่อได้งบประมาณมาแล้วสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ก็จะไปจัดงาน สุดท้ายในส่วนนี้ก็ถือว่าเสมอตัวไม่มีกำไรหรือว่าติดลบก็ไม่มาก

อีกส่วนหนึ่งงานแสดงหนังสือต่างประเทศ เช่น แฟรงก์เฟิร์ตบุ๊กแฟร์ ไทเปบุ๊กแฟร์ เป็นต้นครับ และมีโครงการมาตรฐานวิชาชีพที่ดำเนินมาเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน ซึ่งจะทำให้วิชาชีพที่ข้องเกี่ยวกับหนังสือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำรองรับมาตรฐานวิชาชีพ ที่เหลือเป็นงานอบรมต่างๆ ที่เล็งเห็นว่ามีเนื้อหาน่าสนใจมีประโยชน์ต่อสมาชิก

 

ทิศทางการดำเนินการเรื่องการเงินของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในปี 2560

                ปี 2560 เป็นปีที่ระมัดระวังในเรื่องการใช้งบประมาณเช่นเดียวกัน ซึ่งกลางปีจะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชุดใหม่ จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้งหมด เพราะฉะนั้นทางกรรมการชุดปัจจุบันได้คุยกันไว้ว่าจะไม่สร้างภาระต่อเนื่องให้ยุคถัดไป งานที่มันเป็นโครงการใหม่จะยังไม่มีการพิจารณา ส่วนงานต่อเนื่องที่มีมาตลอดอย่างงานสัปดาห์หนังสือฯ จะมีแบบแผนและงบประมาณวางไว้ตามปกติครับ

                 

 

< Aug 2017 >
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516
17
1819
20212223242526
2728293031