‘สุชาดา สหัสกุล’ มีอะไรที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 45ฯ
2017-03-22 23:44:14

 

 

ไม่ใช่เพียงแค่หนังสือจำนวนมหาศาลที่จะเข้ามาอัดแน่นในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เท่านั้น หากแต่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันพุธที่ 29 มีนาคม-วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 ยังมีความพิเศษอีกมากมายรอผู้มาเยี่ยมชม

สังเกตได้ตั้งแต่คอนเซ็ปต์ของงาน ซึ่งครั้งนี้มาในแนวคิด อ่าน อ่าน และอ่าน สุชาดา สหัสกุล อุปนายกฝ่ายในประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ขยายภาพว่า สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะชักชวนให้ทุกคนหันมาอ่านหนังสือ เพราะเวลานี้ถือเป็นจังหวะที่ดีของวงการหนังสือ อันสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น การจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 รวมไปถึงมีการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนหากเริ่มต้นการอ่านอย่างจริงจัง

“คุณซื้อหนังสือได้ แต่คุณซื้อการอ่านไม่ได้ คุณต้องอ่านเอง จะไปจ้างคนอ่านก็ไม่ได้ ถ้าคุณอ่านเองก็จะรู้ว่ามีมนต์ขลัง มีอะไรอีกเยอะแยะในตัวหนังสือนั้น จึงอยากจะเชิญให้ทุกคนอ่าน อ่าน และอ่าน”

ทั้งนี้ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 มีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพ โดยจับมือกับภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ อย่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมไปถึงภาคเอกชนต่างๆ เพื่อจัดทำแผนแม่บทฉบับนี้ให้ตอบโจทย์ของประเทศ ซึ่งก่อนจัดทำก็มีการวิจัยสภาพปัญหาของประเทศว่าเด็กไทยมีปัญหาอย่างไร รวมไปถึงสิ่งที่เด็กต้องแบกรับในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

ปัจจุบันแผนแม่บทฯ เริ่มต้นใช้แล้ว โจทย์ต่อไปที่ต้องดำเนินการคือต้องทำอย่างไรเพื่อให้แผนฯ ประสบความสำเร็จ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน เช่น เรื่องการปลูกจิตสำนึกให้รักการอ่านทุกช่วงวัย ซึ่งมีตัวชี้วัดว่า ภายในระยะเวลา 5 ปี คนไทยจะต้องอ่านหนังสือ 90 นาทีต่อวัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการจะต้องถูกประเมินผลงานด้วยตัวชี้วัดนี้

อีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญ คือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาสื่อการอ่าน ซึ่งถือว่าเกี่ยวข้องกับสมาคมฯ และสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่จะต้องผลิตหนังสือให้มีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ต้องติดตามว่าทางแผนแม่บทฯ จะมีกลวิธีอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมาคมฯ เชื่อว่าหากมีการลงมือทำจริงจัง ประเทศไทยก็คงจะพัฒนาได้อย่างแน่นอน

“การแก้ปัญหาของประเทศที่ง่ายที่สุด คือการใช้หนังสือเป็นตัวช่วยสร้างคุณภาพคน โดยเฉพาะเด็กระดับปฐมวัย แรกเกิดถึง 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่เซลล์สมองของเด็กเติบโต สามารถพัฒนาได้เต็มที่ ตรงนี้เป็นช่วงที่เราต้องช่วยกันกระตุ้นเด็ก บางคนคิดว่าช่วงนี้เด็กยังอ่านหนังสือไม่ได้ ต้องเลิกคิดได้เลย คุณพ่อคุณแม่ต้องอ่านให้เด็กฟัง แล้วเด็กก็จะมีรอยหยักในสมองดีขึ้น”

ส่วนนิทรรศการในงานหนังสือครั้งนี้ สุชาดาเล่าว่า มีมากถึง 13 นิทรรศการ อาทิ Hall A จะมีกิจกรรมจากประเทศฟินแลนด์, กิจกรรมหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 รวมไปถึงนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน

เช่นเดียวกับห้อง Meeting Room 1 ซึ่งจะรวบรวมนิทรรศการไว้หลากหลาย เช่น นิทรรศการ BMA BOOK & LIBARY FAIR หรือหอสมุดเมือง จากกรุงเทพมหานคร, นิทรรศการไท้ย ไทย เป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมของไทยโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับมิวเซียมสยาม และนิทรรศการจากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าถึงสุขภาวะโดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย

ที่สำคัญคือ บริเวณ Main Foyer ซึ่งประกอบไปด้วย 2 นิทรรศการคือ นิทรรศการหนังสือที่รฦกงานศพ : มรดกวัฒนธรรมประจำชาติ โดยหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักของสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งนี้ และกิจกรรมโครงการหนึ่งอ่านล้านตื่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ดำเนินการต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จะนำเสนอในแคมเปญ อ่านช่วยใต้หลังจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาเหตุเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้

“ปกติโครงการหนึ่งอ่านล้านตื่นเราก็ให้คนมาซื้อของที่ระลึก ซึ่งครั้งนี้จะเป็นสมุดโน้ตและเสื้อ ซึ่งก็อยากเชิญชวนให้ไปซื้อ เพราะนอกจากจะได้บุญ ได้ของที่ระลึกแล้ว ยังได้ช่วยสนับสนุนหนังสือให้แก่โรงเรียนต่างๆ จังหวัดภาคใต้ เพราะตอนนี้หนังสือเสียหายเป็นจำนวนมาก สำหรับวิธีการสนับสนุน นอกจากจะไปที่บูธ นำเงินไปหยอดกล่องได้ของที่ระลึกกลับไป คุณยังสามารถถ่ายรูปท่าอ่านหนังสือต่างๆ ลงในโซเชียลมีเดีย แล้วติดแฮชแท็ก #สัปดาห์หนังสือครั้งที่45 #อ่านช่วยใต้ หรือ #อ่านเล่นท่า ตั้งค่าให้เป็นสาธารณะ คนหนึ่งโพสต์กี่โพสต์ก็ได้ โดยส่งมาที่เพจ Book Thai หรือเพจ อ่านเล่นท่า@สัปดาห์หนังสือ ในทุกโพสต์ทุกแชร์ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะบริจาคเงิน 10 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม-9 เมษายน”

นอกจากนี้โครงการหนึ่งอ่านล้านตื่นยังได้รับการสนับสนุนจากภาคีต่างๆ อาทิ สมาคมห้องสมุด, Green Read by SCG Packaging, บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงสำนักพิมพ์ต่างๆ ซึ่งลดราคาหนังสือร้อยละ 40 โดยเมื่อสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้รับเงินบริจาคมาเรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการสั่งซื้อหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทันที ขณะที่ SCG Packaging เป็นผู้สนับสนุนกล่อง และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ก็จะช่วยอนุเคราะห์ในการส่งหนังสือไปยัง 50 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ซึ่งได้คัดเลือกไว้ต่อไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

 

< Aug 2017 >
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516
17
1819
20212223242526
2728293031