รายชื่อสมาชิก
1. บจก.คูลแคท พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-639-6561
     Fax : 02-237-3346
2. บจก.เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
     Tel : 02-890-6896, 089-764
     Fax : 02-8906896
3. ร้านคุ้มอักษรไทย(ร้าน)
     Tel : 081-254-6160
     Fax : 02-865-1963
4. บจก.คิวบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล
     Tel : 02-691-9921 , 081-45
     Fax : 02-156-8998
5. บจก.วีเลิร์น
     Tel : 02-718-1818, 089-203
     Fax : 02-718-1838
6. บจก.คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)
     Tel : 02-655-0614-6
     Fax : 02-655-0617
7. บจก.สนพ.คอมม่า
     Tel : 02-938-1504-5, 089-9
     Fax : 02-513-6778
8. บจก.คอมเมอร์เชียล เวิล์ด มีเดีย
     Tel : 02-938-0742 , 089-67
     Fax : -
9. บจก.คอร์ปอเรชั่นโฟร์ดี
     Tel : 02-260-2606-8, 081-7
     Fax : 02-260-2609
10. บจก.คำสมัย
     Tel : 02-530-5198 , 086-56
     Fax : 02-530-3699, 02-949
11. บจก.คำหวาน
     Tel : 086-895-5244
     Fax : -
12. บจก.113
     Tel : 02-255-7655, 085-067
     Fax : 02-636-6169
13. บจก.1168
     Tel : 02-732-3556, 089-779
     Fax : 02-732-3558
14. ร้าน23 บุ๊คเซ็นเตอร์(ร้าน)
     Tel : 02-411-5616, 081-843
     Fax : 02-411-3443
15. ร้าน55 บุ๊คสตอล(ร้าน)
     Tel : 02-272-5042, 089-110
     Fax : 02-272-5238
16. องค์การ กนกบรรณสาร
     Tel : 02-417-2511-3, 082-9
     Fax : 02-417-2510
17. บจก.กระเต็น พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-287-1183, 081-816
     Fax : -
18. บจก.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน)
     Tel : thanida@grandprix.co
     Fax : -
19. บจก.สนพ.กรีนปัญญาญาณ
     Tel : 02-525-4242ต่อ209, 0
     Fax : 02-525-4764
20. สนพ. กรีนมายด์
     Tel : 02-540-3728, 081-423
     Fax : 02-540-4408
21. บจก.กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-153-0500, 085-665
     Fax : 02-153-0500
22. บจก.กะทิกะลา
     Tel : 02-939-5939, 083-903
     Fax : 02-939-5196
23. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อนุสาร อสท.)
     Tel : 02-250-5500ต่อ2011-1
     Fax : 02-652-8291
24. บจก.วิญญูชน
     Tel : 02-996-9471-3
     Fax : 02-996-9474
25. บจก.กาลามาซู
     Tel : 02-948-8586, 089-269
     Fax : 02-944-1682
26. บจก.ก้าวกระโดด
     Tel : 02-539-4492-102
     Fax : 02-539-4492-104
27. บจก.ก้าวใหม่
     Tel : 02-934-0260-1
     Fax : 02-934-0264
28. บจก.สนพ.กำมะหยี่ จำกัด
     Tel : 081-146-1432
     Fax : 02-996-1514
29. บจก.วิตตี้กรุ๊ป
     Tel : 02-225-6675-6, 089-4
     Fax : 02-225-6675-6
30. บจก.วิทยพัฒน์
     Tel : 02-374-9915, 081-655
     Fax : 02-374-6495
31. เกมส์ แอนด์ ทอยส์
     Tel : 081-912-9890
     Fax : 02-531-4950
32. หจก.วิบูลย์กิจการพิมพ์
     Tel : 02-746-2477, 081-827
     Fax : 02-746-3911
33. บจก.เกรซ พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-945-5929 , 089-12
     Fax : 02-519-9697
34. บจก.เกริก ยุ้นพันธ์
     Tel : 02-275-6638 , 081-58
     Fax : 02-276-6588
35. บจก.เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่
     Tel : 076-211-316, 076-211
     Fax : 076-211-520
36. บจก.เกี้ยว-เกล้า
     Tel : 085-903-7371
     Fax : 02-278-0944
37. บจก.แก้วกานต์
     Tel : 02-457-3521 , 089-12
     Fax : 02-869-2600
38. มูลนิธิโกมลคีมทอง
     Tel : 02-866-1557
     Fax : 02-848-9756
39. บจก.โกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล
     Tel : 02-631-0110
     Fax : 02-631-1021
40. สนพ. ขวัญข้าว'94
     Tel : 02-981-0247, 089-302
     Fax : 02-981-0248
41. บจก.สนพ.ข้าวฟ่าง
     Tel : 02-880-7390, 081-610
     Fax : 02-435-1911
42. บจก.เข็มทิศชีวิต
     Tel : 038-532-810, 092-428
     Fax : 05934-5907
43. ชมรม คณิตศาสตร์(ชมรม)
     Tel : 02-279-1117 , 081-33
     Fax : 02-279-5853
44. บจก.สนพ.คมบาง
     Tel : 02-368-2182 , 085-11
     Fax : 02-368-2182
45. สนพ. ครอบครัวและสำนักพิมพ์ธรรมดา
     Tel : 02-888-7026-7, 089-2
     Fax : 02-888-8356
46. บจก.คราทอส มีเดียส์
     Tel : 02-632-4494-6
     Fax : 02-238-1155
47. บจก.ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์
     Tel : 02-330-9049 , 086-89
     Fax : 02-330-9050
48. สนพ. คลังวิทยาบูรพา
     Tel : 02-222-4546
     Fax : 02-221-3866
49. บจก.เคล็ดไทย
     Tel : 02-225-9536-39, 081-
     Fax : 02-222-5188
50. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
     Tel : 02-424-5768
     Fax : 02-433-8713
51. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
     Tel : 02-280-6541ต่อ117
     Fax : 02-280-6589
52. บจก.โค-โลคัล
     Tel : 02-965-6430, 086-392
     Fax : 02-965-6414
53. บจก.ใครครีเอท
     Tel : 02-907-0661, 081-905
     Fax : 02-907-0661
54. ร้านฅอหนังสือ(ร้าน)
     Tel : 02-722-3154, 081-459
     Fax : 02-722-3154
55. ร้านโฆษิต(ร้าน)
     Tel : 089-015-3371
     Fax : 02-887-2831
56. สนพ. จิตจักรวาล
     Tel : 02-512-3176, 081-869
     Fax : 02-938-0062
57. จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล(ศูนย์)
     Tel : 02-441-5020-3ต่อ28,
     Fax : 02-441-5024
58. สนพ. จิตรา ก่อนันทเกียรติ
     Tel : 089-988-9988
     Fax : 02-512-5080
59. บจก.สนพ.จีนสยาม
     Tel : 02-467-5381,081-893-
     Fax : 02-457-1828
60. ศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     Tel : 02-218-7000, 081-602
     Fax : 02-218-9895
61. บจก.เจเนซิส มีเดียคอม
     Tel : 02-530-2577, 081-686
     Fax : 02-530-2578
62. บจก.แจ่มใส
     Tel : 02-840-4888, 089-664
     Fax : 02-840-4848
63. บจก.ชนนิยม
     Tel : 02-552-4070, 086-378
     Fax : 02-552-4070
64. ร้านชาญชัย บุ๊คสโตร์
     Tel : 02-927-1170, 084-448
     Fax : 02-9270944
65. บจก.ชายด์เทคเอ็ดดูเคชั่น
     Tel : 02-368-3828-9, 087-6
     Fax : 02-368-2571
66. บจก.แชงกรี-ลา เพรส
     Tel : 02-953-9457-59, 081-
     Fax : 02-954-4957
67. สนพ. โชคชัยเทเวศร์
     Tel : 02-222-6660, 093-546
     Fax : 02-225-7877
68. หจก.วี.ซี.พี.ซัคเซสกรุ๊ป
     Tel : 02-511-2266, 084-904
     Fax : 02-938-9877
69. บจก.วี-ลัค มีเดีย
     Tel : 02-654-7541-50, 080
     Fax : 02-654-7577
70. ไชน์ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์
     Tel : 02-439-3536, 085-065
     Fax : 02-862-7904
71. บจก.ซัคเซส บุ๊คส์
     Tel : 02-762-9000, 089-677
     Fax : 02-762-9001
72. สนพ. ซันมูนทรี
     Tel : 081-356-1529
     Fax : -
73. หจก.ซิลค์เวอร์ม
     Tel : 053-226-161, 087-176
     Fax : 053-226-643
74. หจก.ซิสเตอร์พริ้นท์แอนด์มีเดีย (สนพ.สะพาน)
     Tel : 085-041-8477
     Fax : 056-797-573
75. บจก.ซี.ซี.นอลลิดจ์ลิงคส์
     Tel : 02-526-4455, 081-640
     Fax : 02-526-9507
76. บจก.ซี.เอส.เอ.มกรานุรักษ์
     Tel : 042-343-084, 089-840
     Fax : 042-246-398
77. บจก.ซีพี ออลล์
     Tel : 02-677-1858, 091-004
     Fax : 02-631-2865
78. บจก.ซีเอ็ดยูเคชั่น
     Tel : 02-739-8501, 081-818
     Fax : 02-751-5999
79. บจก.ซูเปอร์จิ๋ว
     Tel : 02-274-0671-6 ต่อ 10
     Fax : 02-274-0655
80. บจก.เซนชู พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-294-2327
     Fax : 02-294-2527
81. บจก.เซเรนดิพิตี้ มีเดีย
     Tel : 02-658-6530
     Fax : 02-613-1224
82. บจก.แซดควิซิเนอร์
     Tel : 02-279-2831 , 089-19
     Fax : 02-279-2834
83. บจก.ไซเบอร์ดิก เทคโนโลยี
     Tel : 02-679-8008
     Fax : 02-285-5040
84. บจก.เฌ.เดียมอง
     Tel : 02-861-9511-2, 081-9
     Fax : 02-861-9512
85. บจก.ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป
     Tel : 02-946-2447
     Fax : 02-946-2446
86. ร้านณัฐกานต์
     Tel : 02-927-7316, 084-135
     Fax : 02-927-7316
87. บจก.ดวงกมล (2520)
     Tel : 02-580-9910, 085-044
     Fax : 02-580-9910
88. บจก.ดวงกมล บุ๊คส์ ดิสทริบิวเตอร์
     Tel : 02-942-9270-2, 084-1
     Fax : 02-942-9273
89. บจก.ดวงกมลพับลิชชิ่ง
     Tel : 02-942-9270-2, 084-1
     Fax : 02-942-9273
90. บจก.ดวงกมลสมัย
     Tel : 02-930-6215
     Fax : 02-541-7377
91. บจก.สนพ.ดอกหญ้าวิชาการ
     Tel : 02-884-0154-5,
     Fax : 02-884-0402
92. ดับบลิวเค แป้งปั้น
     Tel : 02-973-3291, 089-449
     Fax : 02-973-3290
93. บจก.ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง
     Tel : 02-865-7261, 089-458
     Fax : 02-410-7659
94. บจก.ดำรง พิณคุณ
     Tel : 02-656-1781, 081-721
     Fax : 02-656-1781
95. บจก.ดิ๊กอิทอัพ
     Tel : 02-965-5700
     Fax : 02-965-5701
96. บจก.ดิสทรี่-ไทย
     Tel : 02-715-9000, 085-980
     Fax : 02-715-9199
97. หจก.ดีบุ๊คส์ (สำนักพิมพ์ดวงตะวัน)
     Tel : 02-879-8623, 089-760
     Fax : 02-879-8624
98. บจก.ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล
     Tel : 02-381-5650-3, 081-9
     Fax : 02-381-5234
99. มูลนิธิเด็ก
     Tel : 02-881-1734,
     Fax : 02-424-6280
100. บจก.เดย์ โพเอทส์
     Tel : 02-716-6900-4, 091-7
     Fax : 02-718-0690
101. บจก.เดอะ เบสท์ บุ๊ค
     Tel : 02-2772971,
     Fax : 02-2772971
102. บจก.เดอะซัน พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-662-3592-3, 089-6
     Fax : 02-662-3594
103. บจก.เดอะบุ๊คเชสท์
     Tel : 02-658-1874
     Fax : 02-658-1875
104. บจก.เดอะบุคส์
     Tel : 02-467-5080-5
     Fax : 02-467-5081
105. ร้านเดอะบุ๊คส์เลิฟเวอร์
     Tel : 02-190-6101, 089-897
     Fax : 02-190-6070
106. ร้านเดอะบุ๊คเฮ้าส์ (ร้าน)
     Tel : 034-258-995, 081-858
     Fax : 034-218-223
107. บจก.เดอะแมกกาซีน
     Tel : 074-223-345, 081-969
     Fax : 074-245-048
108. บจก.เดอะรีดดิ้งรูม
     Tel : 02-115-1889, 081-833
     Fax : 02-115-1889
109. บจก.ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป
     Tel : 02-685-2255
     Fax : 02-685-2298
110. บจก.สนพ.ต้นฉบับ
     Tel : 02-952-9203, 085-070
     Fax : -
111. หจก.ต้นบุญ
     Tel : 02-873-6050, 090-419
     Fax : 02-873-6052
112. บจก.ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-437-7619
     Fax : 02-437-7619
113. บจก.สนพ.ต้นไม้
     Tel : 02-888-7859, 085-022
     Fax : 02-888-7851
114. บจก.ตลาดนัดหนังสือดวงกมล
     Tel : 02-722-4030, 081-778
     Fax : 02-722-4030
115. บจก.ตะวันส่อง
     Tel : 02-736-0225
     Fax : 02-736-0412
116. บจก.ต้าเจียห่าว (สนพ.มาร์ส สเปซ)
     Tel : 02-629-2211ต่อ2210,
     Fax : 02-629-1680
117. บจก.ตูนโซน
     Tel : 02-183-6155
     Fax : 02-183-6155 ต่อ16
118. สนพ. เต่าตัวโต
     Tel : 089-4011-655, 083-74
     Fax : -
119. สนพ. ไต้ฝุ่น สตูดิโอ
     Tel : 02-651-4549, 080-218
     Fax : 02-651-4549
120. ร้านไตรภูมิ(ร้าน)
     Tel : 02-864-4572, 081-637
     Fax : 02-864-5155
121. บจก.ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น
     Tel : 02-521-8420-3, 081-4
     Fax : 02-521-8424
122. บจก.ทรู ไอคอนเท้น
     Tel : 02-642-2733, 088-630
     Fax : 02-642-2738
123. ร้านทวีสาส์นสามสิบบุ๊ค (ร้าน)
     Tel : 02-272-4690, 081-333
     Fax : 02-272-4690
124. บจก.สนพ.ท้อป
     Tel : 02-918-6593-5
     Fax : 02-918-6596
125. บจก.ทอยบี้ส์
     Tel : 02-116-2691, 082-974
     Fax : 02-116-2691
126. บจก.ทัช พับลิเคชั่นส
     Tel : 02-691-4192
     Fax : 02-691-4192
127. บจก.ทาเลนต์วัน
     Tel : 02-261-7899, 081-837
     Fax : 02-261-7890
128. บจก.ทิงค์เน็ต
     Tel : 02-353-6999,
     Fax : 02-353-6977
129. บจก.ทิบไทย อินเตอร์บุ๊ค
     Tel : 02-551-7792, 081-552
     Fax : 02-973-3385
130. บจก.ที เค โอ คอมิกส์
     Tel : 02-956-4142, 080-933
     Fax : 02-940-9796
131. หสม.ที.ที.เนอเชอรัล ทอยส์
     Tel : 02-870-7807, 081-924
     Fax : 02-874-8464
132. หจก.ทีบีเค มีเดีย พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-734-8919,
     Fax : 02-734-8645
133. บจก.ทีวีบูรพา
     Tel : 02-158-6122, 086-143
     Fax : 02-158-6141
134. บจก.ทู บี เลิฟ
     Tel : 02-917-8778, 088-299
     Fax : 02-917-8778
135. บจก.ทูเดย์บุ๊คส์แอนด์ดีไซน์
     Tel : 02-920-5952, 081-286
     Fax : 02-920-5952
136. บจก.ทูมอร์โรว์ คอมมิคส์
     Tel : 02-611-3080
     Fax : 02-611-3288
137. บจก.เทคโนโลยี มีเดีย
     Tel : 02-354-5333
     Fax : 02-640-4260
138. บจก.ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006)
     Tel : 02-734-5760, 085-065
     Fax : 02-734-5761
139. บจก.ไทยคูน-แบรนด์เอจ โฮลดิ้ง
     Tel : 02-274-9192-5 ต่อ 10
     Fax : 02-274-9196
140. บจก.ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์
     Tel : 02-575-3959, 084-130
     Fax : 02-575-3963
141. บจก.ไทยเดย์ ด็อท คอม
     Tel : 02-629-2700, 089-682
     Fax : 02-281-9912
142. บจก.ไทยฟอร์ม สตูดิโอ
     Tel : 02-887-1592, 089-447
     Fax : 02-887-1592
143. บจก.สนพ.ไทยวัฒนาพานิช
     Tel : 02-320-3721-6, 089-7
     Fax : 02-320-3732
144. บจก.ไทยเวย์ส พับลิเคชั่นส์
     Tel : 02-880-9040-3, 085-2
     Fax : 02-880-9046
145. บจก.ธนบรรณปิ่นเกล้า
     Tel : 02-434-8270-1, 081-6
     Fax : 02-424-8512
146. บจก.ธนะกุล เอ็นเตอร์ไพร์ส
     Tel : 02-927-2021, 02-978-
     Fax : 081-622-3064
147. บจก.ธรรมนิติเพรส
     Tel : 02-555-0711-3, 02-55
     Fax : 02-556-1822, 02-555-
148. บจก.ธรรมสภา บันลือธรรม
     Tel : 02-441-1535, 081-918
     Fax : 02-441-1464
149. บจก.ธารปัญญา
     Tel : 053-837-854, 086-428
     Fax : 053-837-855, 053-296
150. บจก.สนพ.ธารอักษร
     Tel : 02-115-4928, 081-854
     Fax : 02-115-4928
151. บจก.นกฮูก พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-983-9683, 089-680
     Fax : 08-983-9684
152. บจก.นวตสาร
     Tel : 02-449-0351-3
     Fax : 02-449-0350
153. บจก.นวนิตา
     Tel : 02-944-6947, 086-525
     Fax : 02-944-6947
154. หจก.นักเขียนหนุ่ม
     Tel : 02-864-8118
     Fax : 02-412-0684
155. บจก.นาคา อินเตอร์มีเดีย
     Tel : 034-473-213-5, 081-3
     Fax : 034-473-215
156. บจก.นานมี,ทองเกษม
     Tel : 02-648-8000
     Fax : 02-267-5890
157. บจก.นานมีบุ๊คส์
     Tel : 02-662-3000
     Fax : 02-662-2511
158. สนพ. นิพนธ์
     Tel : 02-559-3074, 081-987
     Fax : 02-279-6203
159. บจก.นิพนธ์
     Tel : 02-221-2611, 02-221-
     Fax : 02-224-6889
160. บจก.นิว เอเชีย ซี
     Tel : 081-912-9890
     Fax : 02-531-4950
161. บจก.นีโอ เอ็ดดูเทนเมนท์
     Tel : 081-627-7560,085-932
     Fax : 02-513-8434
162. บจก.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
     Tel : 02-338-3371
     Fax : -
163. บจก.เน็ตดีไซน์พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-941-6613, 089-491
     Fax : 02-941-6613
164. ร้านโนรา(ร้าน)
     Tel : 081-405-1358
     Fax : 02-807-7527
165. บจก.บงกช พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-807-7887, 089-921
     Fax : 02-807-7882
166. บจก.สนพ.บรรณกิจ 1991
     Tel : 02-282-0282, 081-459
     Fax : 02-629-9801
167. หจก.บรรณาคาร
     Tel : 02-222-7796, 084-138
     Fax : -
168. บจก.บรรลือสาส์น
     Tel : 02641-9955 , 089-123
     Fax : 02-641-9955#313
169. บจก.บริดจ์ คอมมิวนิเคชั่น
     Tel : 02-645-4424-6
     Fax : 02-246-7584
170. บจก.บริษัท มายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (บีเวล 54)
     Tel : 02-973-5036-7, 086-3
     Fax : 02-973-5038
171. บจก.บลิส พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-669-9941, 086-985
     Fax : 02-669-9940
172. บจก.บลูเบลล์เพรส
     Tel : 02-639-6561
     Fax : 02-237-3346
173. บจก.บัณฑิตแนะแนว
     Tel : 02-279-4433, 091-465
     Fax : 02-279-6611
174. บจก.บันลือ บุ๊คส์
     Tel : 02-641-9955,089-123-
     Fax : 02-641-9955#313
175. บจก.บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986)
     Tel : 02-311-1439, 02-311-
     Fax : 02-331-9258
176. หจก.บ้านฉลาดรู้
     Tel : 02-951-3126, 081-580
     Fax : 02-951-3126
177. สนพ. บ้านมงคล
     Tel : 081-831-7265
     Fax : 02-511-4887
178. สนพ. บ้านหนังสือ
     Tel : 02-580-2978, 087-513
     Fax : 02-580-2978
179. บจก.บ้านอุ้ม
     Tel : 081-563-7176
     Fax : -
180. หจก.บายเนเจอร์ พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-965-7433, 081-948
     Fax : 02-965-7434
181. บจก.บิ๊กส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
     Tel : 02-758-6337, 086-866
     Fax : 02-758-6337
182. บจก.บิสซี่เดย์
     Tel : 02-196-2411-4
     Fax : 02-196-2411-4กด9
183. บจก.บี พลัส
     Tel : 02-521-7981, 087-689
     Fax : 02-521-7967
184. บจก.บี มี เดีย กรุ๊ป
     Tel : 02-951-5577, 089-111
     Fax : 02-951-5578
185. ร้านบี.เอ็ม.บุ๊คส์(ร้าน)
     Tel : 02-899-9086, 089-784
     Fax : 02-899-9086
186. บจก.บีทูเอส
     Tel : 02-101-7000
     Fax : 02-101-7005-6
187. บจก.บีวาว พีอาร์ คอนซัลแตนท์
     Tel : 02-937-3359-60
     Fax : 02-937-3361
188. บจก.บีเวล
     Tel : 02-885-9163
     Fax : 02-885-9164
189. บจก.บุ๊ค คาเฟ่
     Tel : 02-879-4021, 081-649
     Fax : 02-879-4427
190. บจก.บุ๊ค ไทม์
     Tel : 02-415-2621, 081-855
     Fax : 02-416-7744
191. ร้านบุ๊ค(ร้าน)
     Tel : 02-457-1528, 081-645
     Fax : 02-748-6862
192. ร้านวิศวกรน้อย
     Tel : 02-441-1459, 081-904
     Fax : 02-441-1512
193. ร้านบุ๊คเซ็นเตอร์(ร้าน)
     Tel : 02-533-1758, 081-826
     Fax : 02-533-1758
194. บจก.บุ๊คเน็ท
     Tel : 02-769-3888
     Fax : 02-379-5182-3
195. บจก.บุ๊คพอยท์
     Tel : 02-960-1799
     Fax : 02-960-1795
196. บจก.บุ๊คโฟร์ยู
     Tel : 02-587-8499
     Fax : 02-587-8500
197. หจก.บุ๊คส์ ทู ยู
     Tel : 02-801-3934, 085-918
     Fax : 02-801-3937
198. ร้านบุ๊คสตูล
     Tel : 074-722-337, 086-956
     Fax : 074-1722-3371
199. หจก.บุ๊คสโตน
     Tel : 082-168-3186
     Fax : -
200. ร้านบุ๊คสทาวน์
     Tel : 02-927-0904, 086-641
     Fax : 02-927-0904
201. หจก.บุ๊คส์เมคเกอร์
     Tel : 02-246-5415, 086-338
     Fax : 02-247-7608
202. บจก.บุ๊คอินโนเวชั่น
     Tel : 02-511-5159
     Fax : 02-511-5175
203. บจก.บูรพาสาส์น(1991)
     Tel : 02-623-7498-9
     Fax : 02-221-9446
204. หสม.เบเกอรี่บุ๊ค
     Tel : 02-942-1820
     Fax : -
205. บจก.เบ็นพับลิชชิง
     Tel : 02-729-8498, 081-647
     Fax : 02-279-8498ต่อ17
206. บจก.เบรน-เบส บุ๊คส์
     Tel : 02-917-8778, 081-627
     Fax : 02-917-8778
207. บจก.เบรนฟู้ด
     Tel : 02-576-1328
     Fax : 02-576-1328
208. ร้านเบสท์
     Tel : 02-719-9957, 02-718-
     Fax : -
209. บจก.เบอร์ด้า
     Tel : 02-676-8999, 081-686
     Fax : 02-676-8990
210. บจก.แบร์
     Tel : 02-284-3988
     Fax : 02-284-3989
211. บจก.ไบรทคิดส์
     Tel : 089-500-2744
     Fax : 02-612-5229
212. บจก.ประชุมช่าง
     Tel : 02-940-9400-7, 083-0
     Fax : 02-940-9409
213. บจก.สนพ.ประพันธ์สาส์น
     Tel : 02-448-0312, 089-926
     Fax : 02-448-0393
214. มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย(มูลนิธิ)
     Tel : 02-295-3171
     Fax : 02-295-1154
215. บจก.สนพ.ประสานมิตร (ปสม.)
     Tel : 02-716-5151-3, 086-8
     Fax : 02-716-5154
216. บจก.ปราณ พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-195-0581, 084-388
     Fax : 02-195-0582
217. ร้านปริ๊นซ์บุ๊คสโตร์
     Tel : 043-237-479, 081-544
     Fax : 043-245-557
218. บจก.ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์
     Tel : 02-570-3929, 081-904
     Fax : 02-570-3928
219. บจก.สนพ.ปาเจรา จำกัด
     Tel : 02-717-7978, 081-615
     Fax : 02-717-7988
220. ร้านป้าวิมล(ร้าน)
     Tel : 02-412-3479, 081-903
     Fax : -
221. บจก.เปนไท พับลิชชิ่ง (สนพ.Way of Book)
     Tel : 02-736-9918, 086-880
     Fax : 02-736-8891
222. บจก.แปลน ฟอร์ คิดส์
     Tel : 02-575-2559, 081-835
     Fax : 02-575-2519
223. บจก.แปลน รีด เดอร์ส
     Tel : 02-237-0080 ต่อ 345
     Fax : 02-237-9251
224. บจก.แปลน สารา
     Tel : 02-277-2222
     Fax : 02-275-6359
225. บจก.แปลนปริทัศน์
     Tel : 02-277-2222
     Fax : 02-274-9977
226. สนพ. โป๊ยเซียน
     Tel : 02-594-5225, 081-565
     Fax : 02-594-5225
227. บจก.โปรวิชั่น
     Tel : 02-619-0070, 081-928
     Fax : 02-619-0066
228. บจก.โปร-วิชั่น เอนเตอร์เทนเมนท์
     Tel : 02-917-6101
     Fax : 02-917-6102
229. ร้านผดุงศึกษาบูรพา(ร้าน)
     Tel : 02-222-0460, 081-912
     Fax : 02-623-7397
230. หจก.ผักแว่น
     Tel : 02-928-8892, 085-677
     Fax : 02-928-9527
231. มูลนิธิแผ่นดินธรรม (มูลนิธิ)
     Tel : 02-719-7676
     Fax : 02-719-7675
232. บจก.สนพ.พ.ศ. พัฒนา
     Tel : 02-279-6222,085-122-
     Fax : 02-279-6203
233. บจก.พรอสเพอริตี้ ไลฟ์สไตล์
     Tel : 02-168-1418, 084-903
     Fax : 02-255-3915
234. สมาคม พระคริสตธรรมไทย
     Tel : 02-279-8341
     Fax : 02-616-0517
235. สนพ. พรานนกวิทยา
     Tel : 02-411-1285
     Fax : 02-412-1056
236. บจก.พราว โพเอท
     Tel : 02-962-2974, 081-442
     Fax : -
237. บจก.พรีมา พับบลิชชิง
     Tel : 02-717-5111
     Fax : 02-717-5174
238. สนพ. พลอยจันทร์
     Tel : 089-889-3417
     Fax : 02-169-9429
239. บจก.พลังเลข๑ไทย
     Tel : 02-962-0365, 081-842
     Fax : 02-962-0365
240. บจก.พอดี
     Tel : 02-591-7330, 081-623
     Fax : 02-591-7330
241. บจก.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
     Tel : 02-243-8000
     Fax : 02-241-4131
242. บจก.พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)อินเตอร์เนชั่นแนล
     Tel : 02-669-9121-23, 085-
     Fax : 02-669-4121
243. บจก.พัฒนาวิชาการ (2535)
     Tel : 02-311-0981-4
     Fax : 02-311-5837
244. สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สำนักงาน)
     Tel : 02-564-7000 ต่อ1178
     Fax : 02-564-7015
245. บจก.วิสต้า บิสซิเนส
     Tel : 02-286-9331-2
     Fax : 02-286-2737
246. บจก.วิริยะธุรกิจ
     Tel : 02-281-6110ต่อ106, 0
     Fax : 02-282-7003
247. ศูนย์หนังสือพัทลุง
     Tel : 074-621-243, 081-540
     Fax : 074-617-544
248. บจก.พารากอน เอเชีย
     Tel : 02-877-7755
     Fax : 02-468-9636
249. บจก.พาส เอ็ดดูเคชั่น
     Tel : 02-881-2840
     Fax : 02-434-4572
250. บจก.พี เอ็ม พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-391-3440-1, 086-0
     Fax : 02-391-8298
251. บจก.พี.วาทิน พับลิเคชั่น
     Tel : 02-514-4071-3, 081-9
     Fax : 02-514-4074
252. บจก.พีทีเค สตูดิโอ
     Tel : 02-939-1117, 089-002
     Fax : 02-930-5810
253. บจก.พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป
     Tel : 02-704-7958, 086-341
     Fax : 02-734-2173
254. บจก.พีรามิด เดกซ์ เอนเตอเทนเม้นท์
     Tel : 02-735-6830, 083-299
     Fax : 02-374-1609
255. บจก.พีอาร์ พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-462-7050-2, 086-6
     Fax : 02-462-7055
256. มูลนิธิพุทธธรรม(มูลนิธิ)
     Tel : 084-549-8700, 087-02
     Fax : -
257. บจก.พุทธลีลา ร่วมสมัย
     Tel : 02-806-3842, 081-928
     Fax : 02-806-3073
258. บจก.พูนิก้า
     Tel : 02-933-8500
     Fax : 02-933-8503
259. บจก.สนพ.เพชรกะรัต
     Tel : 02-881-3381, 089-203
     Fax : 02-881-3383
260. บจก.เพชรประกาย
     Tel : 02-917-9955, 081-775
     Fax : 02-917-9954
261. บจก.เพ็ญวัฒนา จัดจำหน่าย
     Tel : 02-819-2552, 081-925
     Fax : 02-819-2556
262. บจก.เพ็ทแอนด์โฮม
     Tel : 02-750-7732, 089-661
     Fax : 02-750-7632
263. บจก.เพน พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-587-7704
     Fax : 02-585-5672
264. บจก.เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์
     Tel : 02-270-1123-4#409, 0
     Fax : 02-270-1125
265. บจก.เพ็นแอนด์อิงค์
     Tel : 02-642-4818-9#0
     Fax : 02-642-4820
266. บจก.เพรลูด มิวสิก
     Tel : 02-965-1124, 085-832
     Fax : 02-965-1696
267. บจก.เพลินอักษรบุ๊ค เซ็นเตอร์
     Tel : 074-354-273, 081-598
     Fax : 074-354-274
268. บจก.เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย
     Tel : 02-704-3880-2, 086-3
     Fax : 02-704-3885
269. บจก.เพอลังอิ พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-935-6368-9
     Fax : 02-934-8160#0
270. บจก.เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า
     Tel : 02-613-4900
     Fax : 02-613-4999
271. มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตย และการพัฒนา(มูลนิธิ)
     Tel : 02-3322543-4
     Fax : 02-332-2544
272. บจก.เพื่อนกัน พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-636-8230, 087-487
     Fax : 02-401-9258
273. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มูลนิธิ)
     Tel : 02-248-3734-7, 089-9
     Fax : 02-248-3733
274. บจก.สนพ.แพนสยาม
     Tel : 02-322-0291-9, 081-3
     Fax : 02-722-0668
275. บจก.โพล่า พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย)
     Tel : 02-716-7836
     Fax : 02-300-3087
276. บจก.โพสต์ พับลิชชิง/โพสต์บุ๊กส์
     Tel : 02-616-4600, 086-522
     Fax : 02-671-3167
277. บจก.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
     Tel : 02-616-4648
     Fax : 02-616-4729
278. บจก.โพสพศุภกร
     Tel : 02-883-5340, 087-079
     Fax : 02-883-5341
279. บจก.ไพลินบุ๊คเน็ต
     Tel : 02-540-1919, 089-128
     Fax : 02-540-1818
280. ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์(ร้าน)
     Tel : 077-502-263, 088-978
     Fax : 077-504-813
281. บจก.ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-637-8600, 089-495
     Fax : 02-637-8601
282. บจก.ฟาร์อีสต์ พับลิเกชั่น
     Tel : 02-2611-908-11
     Fax : 02-261-1912
283. หจก.ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
     Tel : 02-433-7755
     Fax : 02-433-7703
284. หจก.ฟูลสต๊อป พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-662-2023, 086-787
     Fax : 02-662-0179
285. หจก.เฟรนด์ เอ็ดดูเคชั่น
     Tel : 02-949-6059, 081-933
     Fax : 02-949-6059
286. บจก.แฟมิลี่วีคเอนด์
     Tel : 02-932-8314, 083-853
     Fax : 02-932-8315
287. สนพ. โฟกัส
     Tel : 02-241-2100, 089-776
     Fax : 02-241-2100
288. บจก.ภาดา เอ็ดดูเคชั่น
     Tel : 02-522-7475-9, 089-1
     Fax : 02-551-4569
289. บจก.ภารกิจ
     Tel : 02-616-2323
     Fax : 02-616-2323
290. บจก.ภาริณาส
     Tel : 02-332-1483-4, 085-0
     Fax : 02-332-1485
291. สนพ. ภูมิบัณฑิต
     Tel : 02-465-7606
     Fax : 02-466-2979
292. บจก.มติชน
     Tel : 02-589-0020#1235, 08
     Fax : 02-589-5818, 02-591-
293. สนพ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     Tel : 02-223-9232, 085-112
     Fax : 02-226-2083
294. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     Tel : 02-613-3896-7, 086-3
     Fax : 02-623-5676
295. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศรีปทุม
     Tel : 02-579-1111ต่อ2221
     Fax : 02-579-7491
296. สนพ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     Tel : 02-504-7676, 086-981
     Fax : 02-503-3622
297. บจก.สนพ.มะลิ
     Tel : 091-515-0888
     Fax : -
298. บจก.มังกี้บุ๊กส์
     Tel : 02-490-0337, 086-399
     Fax : 02-490-0187
299. บจก.มัลติ เอดูเคชั่น
     Tel : 02-618-8580, 081-820
     Fax : 02-618-8579
300. มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
     Tel : 02-880-9429, 086-066
     Fax : 02-880-9332
301. หจก.มายเทมโป
     Tel : 02-539-0722, 086-312
     Fax : 02-539-0722
302. บจก.มาร์เก็ตเธียร์
     Tel : 02-860-8787, 081-655
     Fax : 02-860-8282
303. บจก.มาร์แชล คาเวนดิช อินเตอร์เนชั่นแนล
     Tel : 02-664-2131
     Fax : 02-664-2152
304. บจก.มิตรมายา
     Tel : 02-460-1534-35
     Fax : 02-460-1536
305. ร้านมิตรสาส์น
     Tel : 075-218-811, 075-218
     Fax : 075-212-034
306. สนพ. มิวเซียมเพรส
     Tel : 02-195-3326, 081-913
     Fax : 02-804-8887
307. บจก.มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล(ปท)
     Tel : 02-391-9595, 081-148
     Fax : 02-391-9269
308. ร้านมีนาโกะ(ร้าน)
     Tel : 02-629-9395
     Fax : 02-629-9395
309. มูลนิธิมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
     Tel : 02-195-9082, 081-641
     Fax : 02-195-9081
310. มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์(มูลนิธิ)
     Tel : 088-253-868, 084-358
     Fax : -
311. บจก.เมเปิ้ล พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-637-8600, 089-495
     Fax : 02-637-8601
312. ร้านเมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์(ร้าน)
     Tel : 044-539-226, 081-977
     Fax : 044-539-227
313. บจก.แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล
     Tel : 02-612-6399
     Fax : 02-612-6300
314. บจก.แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
     Tel : 02-295-0861-5, 081-8
     Fax : 02-295-0866
315. บจก.แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซี
     Tel : 02-615-6555
     Fax : 02-615-6500
316. บจก.แม็คเอ็ดดูเคชั่น
     Tel : 02-512-0661, 089-202
     Fax : 02-938-2028
317. ร้านแม่จินดา(ร้าน)
     Tel : 081-989-2986
     Fax : -
318. บจก.แมนดาริน เอดูเคชั่น กรุ๊ป
     Tel : 02-718-5145
     Fax : 02-718-5748
319. บจก.สนพ.แม่บ้าน
     Tel : 02-530-7345-9
     Fax : 02-559-3233
320. บจก.โมโน เจนเนอเรชั่น
     Tel : 02-502-0700, 081-689
     Fax : 02-502-0734
321. หจก.โมโนโพเอท
     Tel : 081-444-9565
     Fax : 02-597-5048
322. บจก.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
     Tel : 02-254-9100 ต่อ113 ,
     Fax : 02-254-9696
323. หจก.ไม้ยมก ไม้ยมก ยกกำลังฝัน
     Tel : 02-426-4457 , 089-11
     Fax : 02-426-4457
324. บจก.ยิปซี กรุ๊ป
     Tel : 02-728-0939, 084-120
     Fax : 02-729-3537#108
325. บจก.ยูนิเวอร์แซล พับลิชิ่ง
     Tel : 02-319-2171
     Fax : 086-971-2131
326. บจก.ยูโรปา
     Tel : 02-272-0951-3
     Fax : 02-272-0954
327. ร้านรจนา(ร้าน)
     Tel : 02-533-1758, 086-324
     Fax : 02-533-1758
328. สนพ. ร่มฟ้าสยาม
     Tel : 02-734-8919
     Fax : 02-734-8645
329. บจก.รวมทรรศน์
     Tel : 02-278-2029, 086-311
     Fax : 02-615-8989
330. บจก.รวมสาส์น(1977)
     Tel : 02-226-3808, 081-869
     Fax : 02-222-2036
331. บจก.รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง
     Tel : 034-823-247, 086-995
     Fax : 034-823-364
332. บจก.รักลูก กรุ๊ป
     Tel : 02-831-8400 ต่อ2252,
     Fax : 02-831-8422
333. บจก.รังษีอินเตอร์เทรด
     Tel : 02-689-2459, 081-818
     Fax : 02-689-2395
334. ราชบัณฑิตยสถาน
     Tel : 02-356-0466-70ต่อ102
     Fax : 02-356-0492
335. บจก.สนพ.ริเวอร์ บุ๊คส์
     Tel : 02-6221617, 081-831-
     Fax : 02-225-3861
336. บจก.รีไวว่า
     Tel : 02-711-5855-56, 081-
     Fax : 02-711-5775
337. สนพ. เรือนบุญ
     Tel : 02-819-2552, 089-169
     Fax : 02-819-2559
338. บจก.ลมดี
     Tel : 02-946-0083, 084-095
     Fax : 02--946-0085
339. บจก.ล่องใจ
     Tel : 02-428-7500
     Fax : -
340. บจก.ลา วีเซ่
     Tel : 02-140-0358-59, 083-
     Fax : 02-939-1177
341. บจก.ลายเส้น พับบลิชชิ่ง
     Tel : 02-259-2096
     Fax : 02-661-2017
342. บจก.ลิปส์ พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-250-4560-7
     Fax : 02-250-4568-9
343. หจก.ลีลาบุ๊ค
     Tel : 02-592-2867-8, 081-4
     Fax : 02-592-2867
344. บจก.ลีลาภาษา
     Tel : 089-637-9965
     Fax : -
345. บจก.ลูกองุ่น
     Tel : 02-587-4632, 081-286
     Fax : 02-911-1910
346. บจก.เลมอนที
     Tel : 02-917-9955, 089-967
     Fax : 02-508-0092
347. สนพ. เลี่ยงเชียง
     Tel : 02-872-9898, 081-866
     Fax : 02-872-5978
348. บจก.เลี้ยงลูกด้วยนม
     Tel : 02-948-2651,081-246-
     Fax : 02-948-2651
349. มูลนิธิโลกสีเขียว(มูลนิธิ)
     Tel : 02-662-5766, 080-596
     Fax : 02-662-5767
350. สนพ. โลกหนังสือ
     Tel : 02-864-3536, 02-864-
     Fax : 02-864-3537
351. หจก.ไลต์ ออฟ เลิฟ
     Tel : 087-978-4527
     Fax : 02-171-6636
352. บจก.ไลบรารี่
     Tel : 02-641-5276-9
     Fax : 02-641-5270
353. ร้านไลบรารี่บุ๊คส์เซ็นเตอร์
     Tel : 086-608-9909, 081-55
     Fax : 02-171-0838
354. บจก.วงกลม
     Tel : 02-237-9248, 081-482
     Fax : 02-237-9248
355. บจก.วงวรรณ
     Tel : 02-487-4525, 080-05
     Fax : 02-487-4525
356. บจก.วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง
     Tel : 02-880-1876, 089-552
     Fax : 02-879-1526
357. บจก.วรรคสร โปรโมชั่น
     Tel : 02-932-7089-90, 086-
     Fax : 02-932-7087
358. สนพ. วรรณกวี
     Tel : 02-997-7161-2, 089-8
     Fax : 02-997-7160
359. สนพ. วรรณวิภา
     Tel : 081-306-2730
     Fax : 02-501-3538
360. บจก.สนพ.วรรณสาส์น
     Tel : 02-931-6363-4
     Fax : 02-514-1842
361. บจก.ว็อชด็อก (ขอคิดด้วยคน)
     Tel : 02-168-3114-5, 083-6
     Fax : 02-168-3114
362. บจก.วังอนุบาล
     Tel : 02-802-5000
     Fax : 02-802-5800
363. สนพ. วังอักษร
     Tel : 02-472-3293-5, 081-4
     Fax : 02-891-0742
364. บจก.วัฎฎะ คลาสสิฟายด์ส
     Tel : 02-422-8000
     Fax : 02-422-8087
365. บจก.สนพ.วัฒนาพานิช
     Tel : 02-222-5371-2
     Fax : 02-225-6556-7
366. บจก.วาดศิลป์
     Tel : 02-417-7684-5, 086-6
     Fax : 02-417-7686
367. บจก.วาย เอ็ม ครีเอทีฟ
     Tel : 02-734-3450, 081-811
     Fax : 02-734-3414
368. บจก.วาไรตี้ มีเดีย
     Tel : 02-277-2971
     Fax : 02-277-2971
369. บจก.สนพ.เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-833-2802-5, 081-7
     Fax : 02-833-2810
370. บจก.เวิร์ลด์ บุ๊ค แอนด์ มีเดีย
     Tel : 053-281-052-6
     Fax : 053-271-902
371. บจก.เวิลด์ ทริป
     Tel : 02-346-7778, 088-252
     Fax : 02-346-7778
372. บจก.ไวท์โลตัส
     Tel : 038-239-883-4, 081-5
     Fax : 038-239-885
373. บจก.ศรีสยามการพิมพ์
     Tel : 02-641-7942-50
     Fax : 02-248-5818-19
374. บจก.ศรีสารา
     Tel : 02-255-5598
     Fax : 02-255-5212
375. มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย) (มูลนิธิ)
     Tel : 02-258-5750, 087-084
     Fax : 02-258-5749
376. บจก.ศิลาพับลิชเชอร์ (เลิฟอีฟ)
     Tel : 02-813-1882, 084-979
     Fax : 02-813-1882
377. บจก.ศูนย์พัฒนาการอ่าน(ประเทศไทย)
     Tel : 02-259-4004, 081-824
     Fax : 02-663-4804
378. หจก.ศูนย์ส่งเสริม รักการอ่าน
     Tel : 02-418-1178-79, 081-
     Fax : 02-412-4765
379. มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา(มูลนิธิ)
     Tel : 02-279-0552, 02-617-
     Fax : 02-617-0834
380. ศูนย์หนังสือศูนย์หนังสือคลังวิทยา
     Tel : 073-213-470, 098-085
     Fax : 073-222-177
381. ศูนย์หนังสือศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี.
     Tel : 02-279-2810
     Fax : 02-279-4669
382. ศูนย์หนังสือศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     Tel : 02-942-8063, 081-424
     Fax : 02-579-9596-7
383. ศูนย์หนังสือศูนย์หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา (ร้านวีบุ๊คส์)
     Tel : 074-487-092, 089-733
     Fax : -
384. ศูนย์หนังสือศูนย์หนังสือสิทธา
     Tel : 055-219-266, 081-951
     Fax : 055-242-537
385. บจก.สกอลลาร์ วิดีโอ
     Tel : 02-641-5276-9
     Fax : 02-641-5270
386. บจก.สกายบุ๊กส์
     Tel : 02-958-1125-7, 087-6
     Fax : 02-567-5105
387. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์
     Tel : 02-375-2200
     Fax : 02-375-2197
388. สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สมาคม)
     Tel : 02-258-0320-5 ต่อ 15
     Fax : 02-258-0181
389. บจก.สต็อคทูมอร์โรว์
     Tel : 02-632-0645, 081-342
     Fax : 02-632-0646
390. บจก.สตาร์พิคส์
     Tel : 02-282-4100, 087-998
     Fax : 02-281-2786
391. มูลนิธิสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
     Tel : 02-619-5500
     Fax : 02-619-8095
392. บจก.สถาพรบุ๊คส์
     Tel : 02-940-3855-6
     Fax : 02-940-3970
393. หจก.สถิตคุณ
     Tel : 02-884-9676
     Fax : 02-884-9677
394. บจก.สนุกอ่าน
     Tel : 02-447-0157
     Fax : 02-808-7397
395. สนพ. สมมติ
     Tel : 081-497-6878
     Fax : -
396. หจก.สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
     Tel : 02-156-8391-2, 081-0
     Fax : 02-156-8389
397. บจก.สมาร์ทเฮด
     Tel : 02-192-3060, 086-559
     Fax : 02-192-3280
398. หจก.สมูท ครีเอทีฟ
     Tel : 086-309-5798
     Fax : 02-977-2895
399. บจก.สยาม บุ๊คส์
     Tel : 02-274-3044, 02-274-
     Fax : 02-274-3880
400. บจก.สยามบรรณ
     Tel : 02-410-2501, 086-311
     Fax : 02-410-4690
401. ร้านสยามบรรณาคม(ร้าน)
     Tel : 053-791-326, 087-004
     Fax : -
402. หจก.สยามแมป เซ็นเตอร์
     Tel : 02-734-0978-9, 087-8
     Fax : 02-377-7201
403. บจก.สยามสปอร์ตบุ๊คส์
     Tel : 02-508-8000
     Fax : 02-508-3220
404. บจก.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย
     Tel : 02-694-3031-3
     Fax : 02-693-0904
405. บจก.สนพ.สร้างสรรค์
     Tel : 02-279-2457, 089-788
     Fax : 02-279-4951
406. บจก.สร้างสรรค์บุ๊คส์
     Tel : 02-538-4293, 02-258-
     Fax : 02-538-4324
407. บจก.สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)
     Tel : 02-587-7972, 085-132
     Fax : 02-911-9120
408. บจก.สวนเงินมีมา
     Tel : 02-622-2495-6, 087-3
     Fax : 02-622-3228
409. บจก.สวัสดี ไอที
     Tel : 02-171-5383, 081-840
     Fax : 02-171-5348
410. บจก.สะพานหนังสือ
     Tel : 02-612-0185, 081-932
     Fax : 02-612-0184
411. บจก.สันสกฤต
     Tel : 02-251-1980, 02-251-
     Fax : 02-254-6890
412. บจก.สานอักษร
     Tel : 02-870-7512-3
     Fax : 02-870-7514
413. บจก.สามารถมัลติมีเดีย
     Tel : 02-502-6000, 084-544
     Fax : 02-502-6363
414. ร้านสายคำ(ร้าน)
     Tel : 02-410-6352, 081-915
     Fax : 02-865-1776
415. สนพ. สายใจ
     Tel : 081-932-5400,089-775
     Fax : 02-513-5024
416. มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
     Tel : 02-277-9380-1, 081-6
     Fax : 02-277-9654
417. หจก.สนพ. สายส่งและดวงแก้ว
     Tel : 02-864-0434-5, 089-8
     Fax : 02-864-3540
418. บจก.สำนักกุโสดอ
     Tel : 080-422-4445
     Fax : -
419. สนพ. สีม่วงอ่อนและคัมออน
     Tel : 086-416-8073
     Fax : -
420. บจก.สี่ล้อ(บริษัท สื่อสากล จำกัด)
     Tel : 02-641-8444, 090-962
     Fax : 02-641-8480
421. บจก.สื่อการศึกษานานาชาติ
     Tel : 02-741-5271-2, 086-3
     Fax : 02-741-5273
422. บจก.สื่อดี
     Tel : 02-260-3855-9, 086-3
     Fax : 02-260-3854
423. สื่อมวลชนคณะพระมหาไถ่
     Tel : 02-256-6076, 081-700
     Fax : 02-256-0777
424. หจก.สื่อรวิชญ
     Tel : 02-508-1062, 081-805
     Fax : 02-508-1062
425. บจก.สื่อวรรณกรรม
     Tel : 034-990-673, 085-599
     Fax : 034-990-672
426. มูลนิธิสุขภาพไทย
     Tel : 02-589-4243
     Fax : 02-591-8092
427. ร้านสุชิต หนังสือเก่า
     Tel : 081-834-2727
     Fax : -
428. ร้านสุวิมล (ร้าน)
     Tel : 02-633-3295, 081-827
     Fax : 02-633-3119
429. บจก.สุวีริยาสาส์น
     Tel : 02-871-7542-4, 084-6
     Fax : 02-871-7545
430. บจก.เส้งโห ภูเก็ต
     Tel : 076-211-396, 081-978
     Fax : 076-219-219
431. เสถียรธรรมสถาน
     Tel : 02-519-1119
     Fax : 02-519-4633
432. ร้านเสาวลักษณ์ ศึกษาภัณฑ์(ร้าน)
     Tel : 074-220-458, 083-19
     Fax : 074-236-806
433. ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์(ร้าน)
     Tel : 055-258-862, 081-888
     Fax : 055-258-862
434. ร้านแสงเจริญ(ร้าน)
     Tel : 081-835-0981,087-827
     Fax : -
435. บจก.สนพ.แสงดาว
     Tel : 02-954-9841-3, 081-5
     Fax : 02-954-9844
436. บจก.สนพ.แสงแดด
     Tel : 02-934-4414
     Fax : 02-934-4415
437. บจก.หนอนแก้ว
     Tel : 02-277-6466-7, 089-1
     Fax : 02-277-6466-7
438. บจก.หนังสือสายน้ำ
     Tel : 02-967-2520-1
     Fax : 02-525-0374
439. บจก.สนพ.หน้าต่างสู่โลกกว้าง
     Tel : 02-930-6215
     Fax : 02-541-7377
440. บจก.สนพ.หนีกรุง
     Tel : 02-619-0731, 085-918
     Fax : 02-619-1989
441. บจก.สนพ.หมอชาวบ้าน
     Tel : 02-618-4710, 089-894
     Fax : 02-271-1806
442. ร้านหมึกจีน
     Tel : 02-281-2749
     Fax : 02-282-8535
443. สนพ. หรรษา
     Tel : 02-277-6169, 081-646
     Fax : 02-718-4060
444. หจก.หลักไทช่างพิมพ์
     Tel : 02-945-1705
     Fax : -
445. บจก.สนพ.ห้องเรียน
     Tel : 02-278-0378, 081-847
     Fax : 02-279-6525
446. บจก.ห้องสมุดดอตคอม
     Tel : 034-868-715, 087-677
     Fax : 034-868-716
447. สนพ. แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     Tel : 02-218-3269, 082-329
     Fax : 02-218-3266
448. บจก.อทิตตา พับลิเคชั่น
     Tel : 02-972-4266
     Fax : 02-972-4264
449. บจก.อนิเมท กรุ๊ป
     Tel : 02-476-5228ต่อ103,12
     Fax : 02-878-9001
450. คณะบุคคล อนิแม็ก
     Tel : 088-008-0608
     Fax : 02-806-4376
451. บจก.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-423-9999 ต่อ 640
     Fax : 02-422-9902
452. บจก.อริยชน
     Tel : 02-716-7275-6, 086-3
     Fax : -
453. สนพ. อรุณวิทยา
     Tel : 02-589-1495, 081-494
     Fax : 02-953-3628
454. บจก.ออน อาร์ต ครีเอชั่น
     Tel : 02-931-7870
     Fax : 02-931-6221
455. บจก.อักษรเงินดี
     Tel : 02-734-7720, 081-373
     Fax : 02-734-7729
456. บจก.อักษรเจริญทัศน์ อจท
     Tel : 02-622-299, 081-348-
     Fax : 02-622-1191
457. สนพ. อักษรวัฒนา
     Tel : 02-465-0562, 02-465-
     Fax : 02-465-0562
458. บจก.อักษรศาสตร์ พับลิเคชั่น
     Tel : 02-393-2027, 081-697
     Fax : 02-749-1636
459. หจก.อักษรโสภณ
     Tel : 02-258-5861-2, 081-3
     Fax : 02-258-9130
460. บจก.อักษรา ฟอร์ คิดส์
     Tel : 02-412-7707, 087-700
     Fax : 02-412-7710
461. มูลนิธิอันวีกษณา(มูลนิธิ)
     Tel : 074-531-115, 081-328
     Fax : 074-257-362
462. บจก.อัพ
     Tel : 02-270-4252, 081-950
     Fax : 02-271-4251
463. บจก.อัลเทอร์เนทีฟไรเตอร์
     Tel : 034-295-424, 089-109
     Fax : o34-295-283
464. บจก.สนพ.อัล-อีหม่าน
     Tel : 02-368-3313, 081-826
     Fax : 02-368-3313
465. สนพ. อ่าน
     Tel : 02-882-4788, 089-444
     Fax : 02-882-4788
466. บจก.อาป้า พับลิเคชั่นส์
     Tel : 02-769-3888
     Fax : 02-379-5182-3
467. บจก.อาร์ ทรี เค
     Tel : 02-636-9861
     Fax : 02-636-9861
468. บจก.อารีนา แกลลอรี่
     Tel : 02-328-0911-12, 089
     Fax : 02-328-0911
469. สนพ. อิงค์ พับลิชชิ่ง
     Tel : 081-341-3395
     Fax : 02-511-4887
470. บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ
     Tel : 02-691-4126-30, 081-
     Fax : 02-276-2336
471. บจก.อินเตอร์แนชชั่นแนล เฮ้าส์ ออฟ แสตมป์
     Tel : 02-652-2220
     Fax : 02-652-2221
472. บจก.อินเตอร์แร็คทีฟบิซิเนส
     Tel : 02-374-5519, 089-522
     Fax : 02-374-1609
473. บจก.อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์
     Tel : 02-809-1767-9,
     Fax : 02-809-1770
474. บจก.อินทร์ณน ผู้จัดทำ หนังสือ
     Tel : 02-704-6730-32
     Fax : 02-704-6733
475. บจก.อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
     Tel : 02-747-7001-4
     Fax : 02-747-7005
476. บจก.อินฟินิท อินไซท์
     Tel : 076-211-115, 076-210
     Fax : -
477. บจก.อินเลิฟ พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-930-3119, 081-909
     Fax : 02-513-7705
478. บจก.อินส์พัล
     Tel : 089-927-7455, 089-20
     Fax : -
479. บจก.อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์
     Tel : 02-508-8100
     Fax : 02-508-3278
480. หจก.อิมเมจ โฟกัส
     Tel : 02-399-5460, 02-398-
     Fax : 02-398-2573
481. บจก.อี ไอ สแควร์ พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-539-3373, 089-204
     Fax : 02-539-3379
482. บจก.อี.คิว พลัส กรุ๊ป
     Tel : 02-933-6657
     Fax : 02-933-6661
483. บจก.อีเทอร์นิตี้ไอเดีย 168
     Tel : 02-939-1168, 084-558
     Fax : 02-939-1168#9
484. หจก.อุดรไอที.เซ็นเตอร์ (สนพ.ฟอร์เวิร์ด)
     Tel : 042-931-581
     Fax : 042-931-581
485. บจก.เอ บุ๊ค บาย เอจี กรุ๊ป
     Tel : 02-984-1112, 081-441
     Fax : 02-984-1113
486. หจก.เอ็กซซิสมีเดียแวร์
     Tel : 089-666-0059
     Fax : -
487. บจก.เอ็กซเปอร์เน็ท
     Tel : 02-718-1821, 081-684
     Fax : 02-718-1831
488. บจก.เอช อาร์ เซ็นเตอร์
     Tel : 02-736-2245-7
     Fax : 02-736-0470-1
489. บจก.เอช เอ็ม พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-652-0777-80
     Fax : 02-652-0783
490. บจก.เอเชีย บุ๊คส
     Tel : 02-715-9000, 085-980
     Fax : 02-715-9199
491. บจก.เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย
     Tel : 02-736-1337, 083-266
     Fax : 02-736-1337
492. บจก.เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี(เอ็ด-เทค)
     Tel : 02-954-5775, 086-330
     Fax : 02-954-9950
493. บจก.เอเธนส์ พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-255-3541, 081-750
     Fax : 02-653-6380
494. บจก.เอ-บุ๊ค ดิสทริบิวชั่น
     Tel : 02-968-9337
     Fax : 02-968-9511
495. บจก.เอพี ครีเอทีฟ
     Tel : 02-517-3004
     Fax : 02-517-3323
496. บจก.เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์
     Tel : 02-920-5406-9 , 087-
     Fax : 02-920-5406-9ต่อ102
497. บจก.เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค
     Tel : 02-294-8777
     Fax : 02-294-8787
498. บจก.เอส.จี.เอส.เจมส์
     Tel : 02-233-7262, 082-009
     Fax : 02-236-1870
499. บจก.เอส.พี.ซี. บุ๊คส์
     Tel : 02-922-3253, 081-615
     Fax : 02-922-3253
500. บจก.เออาร์ไอพี
     Tel : 02-642-3400, 081-491
     Fax : 02-642-3440
501. บจก.เอเอสเค มีเดีย
     Tel : 02-962-1698, 084-090
     Fax : 02-962-1699
502. บจก.เอเอสทีวีผู้จัดการ
     Tel : 02-629-4488, 089-117
     Fax : 02-629-2564
503. บจก.เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-223-9460-3
     Fax : 02-622-4419
504. บจก.เอิร์นเอ็ดดูเคชั่น
     Tel : 02-951-1008, 092-718
     Fax : 02-951-1449
505. บจก.แอ็คชั่น เฟรม
     Tel : 02-587-8499
     Fax : 02-587-8500
506. บจก.แอชเชอร์ (1992)
     Tel : 02-732-1078-82, 083-
     Fax : 02-732-1018
507. บจก.แอ็ดวานซ พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-249-9449, 081-934
     Fax : 02-249-2301
508. บจก.แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์
     Tel : 02-874-3688-90, 080-
     Fax : 02-874-2122
509. บจก.แอนนิม พิคเจอร์
     Tel : 02-416-4314, 081-641
     Fax : 02-416-1073
510. บจก.แอส มีเดีย
     Tel : 038-209-475,086-334-
     Fax : 038-209-953
511. บจก.โอ เค แอล เอส
     Tel : 02-939-8944-5, 086-3
     Fax : 02-939-8946
512. บจก.โอ้ พระเจ้า
     Tel : 02-001-5985, 089-690
     Fax : 02-001-5985
513. บจก.โอเชี่ยน บุ๊ค มาร์ท
     Tel : 02-892-1940-2
     Fax : 02-892-1940กด9
514. บจก.โอเชี่ยน มีเดีย
     Tel : 02-521-9199
     Fax : 02-521-9163
515. หจก.โอเดียนสโตร์
     Tel : 02-434-8814-15, 081-
     Fax : 02-424-0152
516. บจก.โอเพ่น โซไซตี้
     Tel : 02-881-1272, 080-550
     Fax : 02-881-0953
517. บจก.โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์
     Tel : 02-669-5145, 086-523
     Fax : -
518. หจก.โอม อนิเมชั่น
     Tel : 081-867-2893
     Fax : -
519. บจก.ไอดีซี พรีเมียร์
     Tel : 02-962-1081-3, 082-3
     Fax : 02-962-1084
520. บจก.ฮอบบี้ บุ๊คส์
     Tel : 089-9118-136
     Fax : 02-281-1146
521. บจก.ฮายาชิ เวิลด์
     Tel : 02-682-3781, 089-206
     Fax : 02-682-3782
522. บจก.แฮปปี้ บานานา
     Tel : 02-433-7755, 086-330
     Fax : 02-433-7703
523. บจก.แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-917-9100
     Fax : 02-917-9100
524. บจก.แฮพเพนนิ่ง
     Tel : 02-664-6470
     Fax : 02-664-6470
525. บจก.โฮลิสติก พับลิชชิ่ง
     Tel : 02-910-7018-9, 086-9
     Fax : 02-587-4369
526. ร้านวุฒิชัยบุ๊คส์
     Tel : 02-883-6419, 080-449
     Fax : 02-883-6419
527. ร้านวุฒิชัยบุ๊คส์
     Tel : 02-883-6419, 080-449
     Fax : 02-883-6419
528. บจก.ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง
     Tel : 02-457-8910-3
     Fax : 02-457-7195
529. ร้านพี เอส จีเนียส
     Tel : 089-692-5322-00, 089
     Fax : -
530. ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529
     Tel : 077-273-272
     Fax : 077-206-716
531. ร้านบุ๊คบุรี
     Tel : 02-282-4916, 081-649
     Fax : -
532. บจก.เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก
     Tel : 02-814-1464-5
     Fax : 02-814-1466
533. บจก.วอลแตร์
     Tel : 02-861-0967
     Fax : 02-861-0957
< Aug 2017 >
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
131415
16
171819
20212223242526
2728293031