สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่องานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25

วันที่  26  สิงหาคม  2563  สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นำโดย…

0 Comments

วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา…

Comments Off on วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ ประชุมจับฉลากบูธงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ …

Comments Off on ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ ประชุมจับฉลากบูธงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25