ติดต่อเรา [Contact Us]

Location

83/159 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต 2) แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

83/159 Soi Ngam Wong Wan 47 (Chinnaket 2) Thung Song Hong,
Lak Si, Bangkok 10210 Thailand

Office Hours

08.30 – 17.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์

08:30 – 17:30 Mon – Fri

Phone & Email

Phone: 02-954-9560-4
Fax: 02-954-9565-66 
Email: info@pubat.or.th
———————————
ฝ่ายงานหนังสือในประเทศ
v-patchapan@pubat.or.th
โทร. 02-954-9560 ต่อ 101
———————————
ฝ่ายงานต่างประเทศ
p-methavee@pubat.or.th
โทร. 02-954-9560 ต่อ 102
———————————
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และงานหนังสือภูมิภาค
n-chutha@pubat.or.th
โทร. 02-954-9560 ต่อ 103


ฝ่ายกิจกรรมและโครงการ 1 อ่านล้านตื่น
i-rattinan@pubat.or.th
โทร. 02-954-9560 ต่อ 107
———————————
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
a-netnapha@pubat.or.th
โทร. 02-954-9560 ต่อ 106
———————————
ฝ่ายบัญชี
a-lapathrada@pubat.or.th
โทร. 02-954-9560 ต่อ 105