สรุปการเดินทางเยือนไต้หวัน

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นาโดย นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ นางสาวสุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นายนิวัต พุทธประสาท กรรมการฯ นายอนุรักษ์ กิจไพบูลทวี ล่ามและอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ นางสาวศิริธาดา คงภา อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ และนางสาวหทัยรัตน์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้รับเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมแห่งไต้หวัน เชิญเข้าประชุมหารือ เพื่อเชิญ ไต้หวัน เป็น Guest of Honor อย่างเป็นทางการในงาน Bangkok International Book Fair 2018 อีกทั้งเข้าร่วม

ดูงาน ในวงการหนังสือและสิ่งพิมพ์ ของสานักพิมพ์แนวหน้าในไต้หวัน โดยรัฐบาลไต้หวันดูแล รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560

30 ตุลาคม 2560

ประชุมร่วมกับประธานสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งไทเป (President Of Association Of Taipei Publishers) หลู ชินเจิ้ง และรองนายกสมาคมฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องจากสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือแห่งไทเป (Association of Taipei Publishers) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อัพเดทตลาดธุรกิจหนังสือของตลาดไทย ไต้หวัน และต่างประเทศ

รับประทานอาหารเย็นร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกมนุษยศาสตร์และสิ่งพิมพ์ (Humanities and Publications) สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน เพื่อสรุปประเด็นที่จะหารืออย่างเป็นทางการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในวันถัดไป

31 ตุลาคม 2560

ในช่วงเช้าเข้าประชุมร่วมกับสำนักพิมพ์ GAEA (เกอา) ด้วยการต้อนรับจากคุณโครี เช็น (Cori Chen) ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ และคุณอลัน ลี (Alan Lee) บรรณาธิการบริหารของสำนักพิมพ์ ในส่วนของสำนักพิมพ์เกอากล่าวได้ว่าเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำของไต้หวัน ที่โดดเด่นทางด้านหนังสือวัยรุ่น อาทิ light novels, comics และ fantasy นักเขียนที่มีชื่อเสียงของสำนักพิมพ์ ได้แก่ หวงอี้, กิดเดนส์ ฯลฯ GAEA กำลังทำนิทรรศการ CCC (Creative Comic Creation) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) และ Content ทางประวัติศาสตร์ โดย GAEA ได้ผลิตการ์ตูน 3 เรื่อง

อันประกอบด้วย Formmosa Oolong Tea (มหัศจรรย์ชาอู่หลง) Hundred Scrolls of Northern City (ม้วนจารึกจากแดนเหนือ) เรื่องสุดท้าย? โดยทั้งสามเรื่องร้อยเรียงจินตนาการตัวเรื่อง ตัวละคร ไปกับประวัติศาสตร์ของไต้หวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน และมีโครงการจะนำนิทรรศการนี้มาจัดแสดงในงาน Bangkok International Book Fair 2018 ในฐานะที่ไต้หวันได้รับเชิญเป็น Guest of Honor

ช่วงบ่ายคณะจากสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้เข้าพบ Cheng Li-Chiun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งไต้หวัน เพื่อเรียนเชิญให้ไต้หวันเป็น Guest of Honor ในงาน BKKIBF 2018 อย่างเป็นทางการ โดยรัฐมนตรีฯ และนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทยในการผลักดันตลาดหนังสือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอ่านและวัฒนธรรม

จากนั้น เป็นการประชุมกลุ่มย่อย ร่วมกับแผนกมนุษยศาสตร์และสิ่งพิมพ์ เพื่อลงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน Taipei Book Fair 2018 ที่ PUBAT จะร่วมออกบูธและจัดนิทรรศการในวาระครบรอบ 10 ปี ของการเข้าร่วมงาน Taipei Book Fair รวมทั้งหารือเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อย อาทิ เรื่องการจองบูธ การจัดนิทรรศการ ไฮไลท์ที่ไต้หวันจะนำมาแสดงในงาน Bangkok International Book Fair 2018 ไม่เพียงเท่านั้น แผนกการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural exchange) ยังได้นำเสนอโครงการ Spotlight Taiwan Project ซึ่งเป็นโครงการที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ที่ต้องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไต้หวันกับประเทศนั้นๆ โดยรัฐบาลไต้หวันจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่สนใจ สามารถยื่นโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ทั้งนี้ PUBAT จะมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดเพิ่มเติมในสมาชิกได้รับทราบอีกครั้ง

ช่วงเย็น คณะจากสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ประชุมร่วมกับ Itzel Hsu จาก Gray Hawk Agency ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนด้านการขายลิขสิทธิ์ที่มีประสบการณ์ในการส่งออกงานของนักเขียนไต้หวัน สู่ตลาดสากล และเป็นตัวแทนในการจัดสัมมนาลิขสิทธิ์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน และ คุณเกรซ ชาง (Grace Chang) จาก Book From Taiwan หน่วยงานย่อยในแผนกมนุษยศาสตร์และสิ่งพิมพ์ ที่มีหน้าที่ในการคัดสรรผลงานของนักเขียนไต้หวันที่น่าสนใจในหลายประเภท เพื่ออัพเดทข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ Book From Taiwan ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการขายลิขสิทธิ์ และมีหน้าที่นำเสนอผลงานนักเขียนไต้หวันออกสู่เวทีนานาชาติ เพื่อศึกษากระบวนการทำงานและการคัดสรรหนังสือ ซึ่งหน่วยงาน TRC (Thai Rights Center) ของ PUBAT สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อผลักดันการขายลิขสิทธิ์ไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศ

รับประทานอาหารค่ำ ร่วมกับ Gray Hawk Agency, Book From Taiwan และตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน เพื่อสรุปเนื้อหาการประชุมและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1 พฤศจิกายน 2560

ร่วมประชุมเรื่องคอนเซปต์การทำงานด้าน e-book กับ Sophie Pang (ซีอีโอ-ผู้ร่วมก่อตั้ง) และ Leslie Ho (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-ผู้ร่วมก่อตั้ง) บริษัท Readmoo ผู้ให้บริการ e-book แถวหน้าของไต้หวัน ที่ขยาย platform ออกไปอีกหลากหลายช่องทาง ทั้ง reading community, i-news, self-publishing ฯลฯ เพื่อนำแนวทางไปปรับใช้สำหรับการพัฒนาช่องทางการขาย e-book และการเชื่อมโยงระหว่าง digital platform และ hard copy ในตลาดประเทศไทย

การได้รับเชิญจากรัฐบาลไต้หวันในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดประตูให้สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯได้เข้าไปทาความรู้จัก สร้างเครือข่ายกับคณะทางานของไต้หวัน ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนช่วยในการผลักดันและส่งเสริมธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ให้ออกสู่ตลาดนานาชาติมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการสารวจ แลกเปลี่ยนตลาดหนังสือและลิขสิทธ์ อันจะเป็นแนวทางในการดาเนินงานของ TRC (Thai Rights Center) ในการส่งเสริมลิขสิทธิ์และผลงานหนังสือของนักเขียน หรือสานักพิมพ์ไทยที่เป็นสมาชิกให้เป็นที่นิยม มากขึ้น