100ABCD

100 Annual Book and Cover Design 2018

ผลงานที่เข้าร่วมการคัดเลือกในโครงการ 100 Annual Book and Cover Design 2018 มีทั้งหมด 375 ผลงานแบ่งเป็นการออกแบบปก 339 ผลงาน และ การออกแบบรูปเล่ม 36 ผลงาน โดยมีผู้ร่วมส่งผลงานเป็นจำนวนทั้งหมด 46 ท่าน (ในนามบุคคลและ บริษัท) การลงคะแนนจัดขึ้น 2 ครั้งโดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่านโดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งหน่วยงาน
รศ. อารยะ ศรีกัลยาณบุตรรองศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณบรรณนาท ไชยพานนักออกแบบสร้างสรรค์
อาจารย์พิเศษ
คณะศิลปะและการออกแบบ ม.รังสิต
คุณภาณุ อิงควัตนักสร้างสรรค์โฆษณา และนักออกแบบแฟชั่นGREYHOUND
คุณวิเชียร โต๋วนักออกแบบกราฟิกCOLORPARTY
คุณวีร์ วีรพรนักออกแบบกราฟิกDESIGN CONSCIOUS
คุณพิชิต วีรังคบุตรนายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทยThaiGa
คุณก้อง ฤทธิ์ดีบรรณาธิการบริหารBANGKOK POST
คุณทรงกลด บางยี่ขันบรรณาธิการบริหารREADTHECLOUD
คุณสิโรตม์ จิระประยูรเจ้าของร้านหนังสือTHE BOOKSMITH

ในการให้คะแนนคัดเลือกรอบแรกกรรมการได้เลือกผลงานทั้งหมดโดยพิจารณาจากหนังสือเล่มจริงในวันที่ 6 -13 กันยายน 2561 การนับคะแนนนับจากการที่กรรมการเลือกหนังสือปกที่ใช่ตามหลักเกณฑ์และยังสื่อคุณค่าของหนังสือโดยนักออกแบบกราฟิกหนังสือของประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพในระดับสากล และในวันที่ 17 กันยายน 2561 49 HUB โกดัง 112 คณะกรรมการดังกล่าวได้ร่วมพิจารณาตัดสินการประกวดการออกแบบปกและรูปเล่ม 100ABCD 2018 เพื่อหาปกที่ใช่ ดีไซน์ที่ลง

การออกแบบปกได้รับรางวัล 67 ผลงาน การออกแบบรูปเล่มได้รับรางวัล 15 ผลงาน รวมทั้งหมด 82 ชิ้นงาน เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศไทยมีรสนิยมที่หลากหลาย เพราะภาพรวมการประกวดในปีนี้มีความหลากหลายขึ้นมาก การออกแบบเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันในเชิงกราฟิกดีไซน์ที่พบมีหลักมีเกณฑ์เยอะกว่าเดิมมาก  บางเล่มมีการเอาเนื้อหาออกมาสื่อที่หน้าปก ซึ่งทำให้มีความเป็นเอกเทศ และยังมีการใช้กราฟิกแนวใหม่ๆที่ดู minimal เน้นความธรรมดาและเรียบง่าย เมื่อออกแบบมาแล้วทำให้เข้ากันได้อย่างลงตัวและน่าหยิบขึ้นมาดู มีการให้ความสำคัญกับการจัดรูปแบบภายในมากขึ้น มีการนำวิชากราฟิกดีไซน์เข้ามามีบทบาทในการออกแบบรูปเล่มมากขึ้น ซึ่งในสมัยก่อนจะไม่ค่อยมีระบบการวางรูปเล่มเป็นหลักการมากนัก และยังมีการเลือกใช้ตัวอักษร ขนาดความกว้างคอลัมน์และการเว้นวรรคต่างๆ ทำให้หัวข้อและเนื้อความมีความกลมกลืนเข้ากันอย่างลงตัว เพราะหัวใจของการออกแบบเพื่อให้การอ่านหรือการมองมีความสะดวกสบายที่สุด การจัดวางช่องไฟและหัวข้อต่างๆจึงสามารถสะท้อนบุคลิกภาพรวมของการออกแบบทั้งหมด ซึ่งแต่ละเล่มแต่ละสำนักพิมพ์ก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันออกไป

การนำเสนอปกที่โดดเด่นและชัดเจนย่อมเรียกความสนในจากผู้ที่พบเห็นได้เป็นอย่างดีอุตสาหกรรมการออกแบบปกและรูปเล่มจึงคงมีการพัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาให้ชื่นชมอย่างไม่ขาดสาย และยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแรงของประเทศต่อไป

หลังสิ้นบัลลังก์มังกร

วีระวัฒน์ ปัญญามัง
มติชน
Layout Design 2018

หลังสิ้นบัลลังก์มังกร


ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ุ
โครงการหนังสือและตำราทฤษฎีศิลป์ ภาควิชา/สาขาทัศนศิลป์
Layout Design 2018

NINE LIVES : THE BROKEN SONG แมวสีเทา กับบทเพลงที่แตกพัง

อรนุช เปี่ยมปิยชาติ
FULLSTOP
Layout Design 2018

BEANSPROUT & FOREHEAD VII THE YOUNG BLACK ถั่วงอกและหัวไฟ เล่ม 7 ตอน เรื่องราวของสุภาพสตรีชุดดำ กับความทรงจำจากเงามืด

Layout Design 2018

Sasi's Sketch Book PRAGUE CESKY KRUMLOV (28 days in Europe) , Book 1 (day 1-14)

อรนุช เปี่ยมปิยชาติ
FULLSTOP
Layout Design 2018


แปลพม่าอย่างไรให้ได้ความVajira Ruthirakanok
CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Layout Design 2018

ประวัติศาสตร์ความลับ

Vajira Ruthirakanok
ILLUMINATION EDITIONS
Layout Design 2018

MAD ABOUT

Vajira Ruthirakanok
โตมร ศุขปรีชา, สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
Layout Design 2018

สถาปัตยกรรมและวิทยาศาสตร์: ภาพสะท้อนของธรรมชาติและจักรวาล

(Architecture and Science: A Reflection of Nature and Universe)
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
Li-Zenn Publishing
Layout Design 2018


Spirit of Art
ยศสรัล เริ่มรักสกุล
บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด
Layout Design 2018

ONE MILLION | ปัญญาหนึ่งถึงร้อยหมื่น

สำนักพิมพ์ openbooks
Layout Design 2018


เยิรเงาสลัว (White Edition)

สำนักพิมพ์ openbooks
Layout Design 2018

How to Make Coffee | จักรวาลในถ้วยกาแฟ

สำนักพิมพ์ openbooks
Layout Design 2018

see thing see think see think see thing
อรนุช เปี่ยมปิยชาติ
FULLSTOP
Layout Design 2018


เรือนญี่ปุ่น
ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ุ
บิ
Layout Design 2018

ย่องเบาเข้าญี่ปุ่น
ธนธรณ์ แซ่อึ้ง

SALMON BOOKS
Cover Design 2018

เรื่องสั้นคัดสรร ERNEST HEMINGWAY
อังคณา อุทัยวงศ์ศักดิ์
สำนักพิมพ์แสงดาว
Cover Design 2018

แก็ตสบี้ ความหวังยิ่งใหญ่และหัวใจมั่นคง ฉบับปกแข็ง พิมพ์ครั้งที่ 2 (The Great Gatsby)ชวณัฐ สุวรรณ
ไลบรารี่ เฮ้าส์
Cover Design 2018

ราโชมอน และเรื่องสั้นอื่นๆ (Rashomon and Other Stories)
สำนักพิมพ์ สมมติ
Cover Design 2018

Amerika
Manita Songserm

ไลบรารี่ เฮ้าส์
Cover Design 2018

ศึกสองมหาราช
Nanmeebooks นานมีบุ๊คส์


Cover Design 2018

ประวัติศาสตร์หยาดฝน

Yuttapoom Panfong
openworlds
Cover Design 2018


สาปศิลป์
ประภาพร ประเสริฐโสภา
มติชน
Cover Design 2018

Isaac Newton ไอแซก นิวตัน
Lalita Rangsanviwat
Salt Publishing
Cover Design 2018


ประวัติศาสตร์ความลับVajira Ruthirakanok

ILLUMINATION EDITIONS
Cover Design 2018

อยุธยาในย่านกรุงเทพฯ ศิลปกรรมที่สัมพันธ์กับแม่น้ำลำคลองนักรบ
มูลมานัส
Cover Design 2018

แผนที่สร้างชาติ

Vajira Ruthirakanok
ILLUMINATION EDITIONS
Cover Design 2018

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือที่เข้าร่วมโครงการได้ที่นี่.....

100 ABCD หนังสือมีดีที่ปก

100ABCD