กำหนดการ พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น”

กำหนดการ

พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น”

โดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ เวทีเอเทรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

๑๑.๐๐ – ๑๑.๐๕ น.      ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

๑๑.๐๕ – ๑๑.๓๕ น.      ปาฐกถาเรื่อง

                                  “ขอเชิญชวนช่วยกันพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน

                                   โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

๑๑.๓๕ – ๑๑.๔๕ น.     ผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์

                                  บุคคลต้นแบบ ๑ คนชวนอ่าน ล้านคนตื่นรู้’ ประจำปี ๒๕๖๑   

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.      พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล

                                   โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

  • การประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล บุคคลต้นแบบ ‘๑ คนชวนอ่าน ล้านคนตื่นรู้’
  • รางวัลประกวดคลิป หัวข้อ “เปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการบริจาคหนังสือ”
  • การประกาศเกียรติคุณพื้นที่นำร่องกิจกรรม “มอบหนังสือตรงใจผู้รับ”
  • การประกาศและมอบรางวัล “หนังสือตรงใจ” ให้กับ “ชุมชนต้นแบบ” ปีที่ ๒ถ่ายภาพหมู่ คณะผู้บริหารโครงการ ภาคีเครือข่าย ผู้สนับสนุน และผู้ได้รับรางวัล
    เสร็จพิธี