แถลงข่าว ‘มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21’

   จรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหาร จัดแถลงข่าว ‘มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21’ โดยมี ดร. ถนอมวงศ์  ล้ำยอดมรรคผล นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ทรงยศ  สามกษัตริย์ กรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือแห่งจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย และวิบูลย์  เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

จากซ้ายไปขวา

ทรงยศ  สามกษัตริย์ กรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือแห่งแห่งจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
ทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
จรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
สุชาดา สหัสกุล อุปนายกฝ่ายในประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
วิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จำกัด