ตารางกิจกรรมเวทีและตารางอบรมสัมมนา งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46ฯ

ตารางกิจกรรมเวทีเอเทรียม และ ตารางอบรมสัมมนา

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16

วันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน 2561

 

  • ตารางกิจกรรมเวทีเอเทรียม

กิจกรรมสัปดาห์ 46

 

  • ตารางอบรมสัมมนา


ตารางสัมมนา 46