รายชื่อสมาชิกที่ร่วมออกบูธในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5

คู่มือผู้ออกบูธ : DOWNLOAD

ผังบูธ ชั้น1 : DOWNLOAD

ผังบูธ ชั้น2 : DOWNLOAD

รายชื่อสมาชิกที่ร่วมออกบูธในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2560  เวลา 9.00 – 20.00 น. ณ ชั้น 1-2 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับ ชื่อสำนักพิมพ์/บริษัท สำหรับประชาสัมพันธ์ ชั้น เลขที่บูธ
1 10 มิลลิเมตร ชั้น 2 E10
2 กรีนมายด์ ชั้น 1 A19
3 กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง และ ลูกองุ่น ชั้น 2 F05
4 โกมลคีมทอง (มูลนิธิ) ชั้น 2 D07
5 ข้าวฟ่าง ชั้น 1 A16
6 คุ้มอักษรไทย ชั้น 1 A14
7 เคล็ดไทย ชั้น 2 B19
8 โฆษิต ชั้น 1 A05
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนพ.) ชั้น 2 H03
10 ชมรมคณิตศาสตร์ ชั้น 1 A12
11 ชัชพลบุ๊คส์ ชั้น 1 A22
12 ซัคเซส มีเดีย ชั้น 2 J27
13 ซิมพลิฟาย ชั้น 2 D10
14 ซีเอ็ดยูเคชั่น ชั้น 2 D17
15 เซนชู พับลิชชิ่ง ชั้น 1 A15
16 โซฟา พับลิชชิ่ง ชั้น 2 G09
17 ณ บ้านวรรณกรรม ชั้น 2 C02
18 ณัฐกานต์ ชั้น 1, 2 A35, J21
19 ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) ชั้น 2 I18
20 ดวงกมลพับลิชชิ่ง ชั้น 2 F18
21 ดอกหญ้า ชั้น 2 B02
22 ดำรงค์ พิณคุณ ชั้น 2 D09
23 ต้นฉบับ ชั้น 2 J20
24 ตูนโซน ชั้น 1 A25
25 ไตรภูมิ ชั้น 1 A11
26 ที่รัก ชั้น 2 E06
27 ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) ชั้น 2 C01
28 ไทยฟอร์ม สตูดิโอ ชั้น 1 A23
29 นันท์-นาถ ชั้น 2 E08
30 นานมีบุ๊คส์ ชั้น 2 F13
31 เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ชั้น 2 B01
32 โนรา ชั้น 2 E09
33 บงกช พับลิชชิ่ง และ เพอลังอิ พับลิชชิ่ง ชั้น 2 B14
34 บัณฑิตแนะแนว ชั้น 2 C09
35 บุ๊คสโตน ชั้น 1 A18
36 บุ๊คสทาวน์ ชั้น 2 C05
37 ปราณ พับลิชชิ่ง และ ห้องเรียน ชั้น 2 G13
38 ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ ชั้น 2 B09
39 ป้าวิมล ชั้น 1 A21
40 แปลน ฟอร์ คิดส์ ชั้น 2 C20
41 พาส เอ็ดดูเคชั่น ชั้น 2 D13
42 ไพลินบุ๊คเน็ต ชั้น 1 A13
43 ฟูลสต๊อป ชั้น 2 E12
44 ภาดา เอ็ดดูเคชั่น ชั้น 2 E17
45 มติชน ชั้น 2 I13
46 มังกี้บุ๊กส์ ชั้น 2 H10
47 แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 2 F09
48 แม็คเอ็ดดูเคชั่น ชั้น 2 E14
49 ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ชั้น 2 G02
50 ยิปซี กรุ๊ป ชั้น 1, 2 A31, G17
51 รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง ชั้น 1 A33
52 รุ่งวัฒนา ส่งเสริมรักการอ่าน ชั้น 2 J13
53 ลายเส้น พับบลิชชิ่ง ชั้น 2 F11
54 เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์ ชั้น 2 D05
55 วาดศิลป์ ชั้น 2 D06
56 วิสดอมไวด์ ชั้น 2 B05
57 วุฒิชัยบุ๊คส์ ชั้น 1 A20
58 สกายบุ๊กส์ ชั้น 2 J01
59 สตาร์พิคส์ – เล็ดคอมิก ชั้น 2 I22
60 สถาพรบุ๊คส์ ชั้น 2 E13
61 สยาม แม็ป เซ็นเตอร์ ชั้น 2 D11
62 สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย ชั้น 2 G01
63 สายคำ ชั้น 1 A17
64 สารคดี-เมืองโบราณ ชั้น 2 I02
65 สุขภาพใจ (บุ๊ค ไทม์) ชั้น 1, 2 A29, I19
66 แสงเจริญ ชั้น 2 C06
67 แสงดาว และ พ.ศ. พัฒนา ชั้น 2 G04
68 แสงแดด ชั้น 2 H06
69 แสงตะวัน บุ๊คส์ ขอนแก่น ชั้น 1, 2 A07, B22
70 อนิแม็กชอป  (เอพลัสกับจีพลัส) ชั้น 1 A09
71 อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ชั้น 2 C13
72 อักษรวัฒนา ชั้น 1 A27
73 อักษรโสภณ / สนพ.เพื่อนดี ชั้น 2 F01
74 อี.คิว.พลัส กรุ๊ป ชั้น 2 H17
75 เอ็กซเปอร์เน็ท ชั้น 2 B26
76 เอเซีย บุ๊คส ชั้น 2 H01
77 เอ็มบุ๊คส์ ชั้น 2 E02
78 เอ็มไอเอส ชั้น 2 G05
79 แอร์โรว์ มัลติมีเดีย ชั้น 2 D01
80 แฮปปี้ไซเอนซ์ ชั้น 2 B24