รายชื่อผู้ออกบูธ คู่มือและผังบูธ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9

คู่มือผู้ออกบูธและผังบูธ : DOWNLOAD

ผังบูธ : DOWNLOAD 

รายชื่อสมาชิกที่ร่วมออกบูธในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2560  เวลา 9.00 – 21.00 น. ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์
ลำดับ บริษัท/สำนักพิมพ์ ในฐานข้อมูล ชื่อสำนักพิมพ์/บริษัท สำหรับประชาสัมพันธ์ เลขที่หน่วย
1 10 มิลลิเมตร 10 มิลลิเมตร 4-86
2 55 บุ๊คสตอล (ร้าน) 55 บุ๊คสตอล 4-2
3 กรีนมายด์ กรีนมายด์ 4-31
4 ก้าวกระโดด โซฟา พับลิชชิ่ง 4-58
5 ข้าวฟ่าง ข้าวฟ่าง 4-48
6 คุ้มอักษรไทย (ร้าน) คุ้มอักษรไทย 4-5
7 เคล็ดไทย เคล็ดไทย 4-29
8 ฅอหนังสือ (ร้าน) ฅอหนังสือ 4-79
9 โฆษิต (ร้าน) โฆษิต 4-62
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ) + โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ) และ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 4-18
11 ชนนิยม ชนนิยม-แม่คำผาง-นิตยสารอีศาน 4-15
12 ชมรมคณิตศาสตร์ ชมรมคณิตศาสตร์ 4-70
13 แชงกรี-ลา เพรส ทราเวลไกด์ แมกกาซีน 4-71
14 ซัคเซส บุ๊คส์ และ ไอดีซี ซัคเซส มีเดีย และ ไอดีซี พรีเมียร์ 4-26
15 ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป ณ บ้านวรรณกรรม 4-30
16 ณัฐกานต์ (ร้าน) ณัฐกานต์ 4-10
17 ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) 4-6
18 ดับบลิวเค แป้งปั้น ดับบลิวเค แป้งปั้น 4-66
19 ต้นฉบับ ต้นฉบับ 4-77
20 ไตรภูมิ (ร้าน) ไตรภูมิ 4-7
21 ทวีสาส์นสามสิบบุ๊ค (ร้าน) ทวีสาส์น 4-55
22 ไทยฟอร์ม สตูดิโอ ไทยฟอร์ม สตูดิโอ 4-64
23 นานมีบุ๊คส์ นานมีบุ๊คส์ 4-22
24 เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 4-54
25 โนรา (ร้าน) โนรา 4-37
26 บงกช พับลิชชิ่ง และ เพอลังอิ พับลิชชิ่ง บงกช พับลิชชิ่ง และ เพอลังอิ พับลิชชิ่ง 4-50
27 บัณฑิตแนะแนว บัณฑิตแนะแนว 4-17
28 บ้านนิยาย บ้านนิยาย 4-57
29 บี.เอ็ม.บุ๊คส์ (ร้าน) บี.เอ็ม. บุ๊คส์ 4-32
30 บุ๊ค (ร้าน) บุ๊ค 4-51
31 บุ๊ค ไทม์ สุขภาพใจ (บุ๊ค ไทม์) 4-21
32 บุ๊คเซ็นเตอร์ (ร้าน) บุ๊คเซ็นเตอร์ 4-46
33 บุฟเฟ่ต์หนังสือ โดยไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) บุฟเฟ่ต์หนังสือ โดยไทยควอลิตี้บุ๊คส์ ( 2006) 4-0
34 ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ 4-19
35 ปาเจรา ปาเจรา 4-9
36 ป้าวิมล (ร้าน) ป้าวิมล 4-73
37 แปลน ฟอร์ คิดส์ และ จี.เจ.แปซิฟิค แปลน ฟอร์ คิดส์ และ จี.เจ.แปซิฟิค 4-23
38 โป๊ยเซียน โป๊ยเซียน 4-93
39 แผ่นดินธรรม (มูลนิธิ) แผ่นดินธรรม (มูลนิธิ) 4-91
40 พาส เอ็ดดูเคชั่น พาส เอ็ดดูเคชั่น 4-81
41 พี เอส จีเนียส (ร้าน) พี เอส จีเนียส 4-89
42 เพชรกะรัต เพชรกะรัต 4-60
43 ไพลินบุ๊คเน็ต ไพลินบุ๊คเน็ต 4-1
44 ฟาร์อีสต์ พับลิเกชั่น ฟาร์อีสต์ พับลิเกชั่น 4-80
45 ภาดา เอ็ดดูเคชั่น ภาดา เอ็ดดูเคชั่น 4-43
46 มติชน มติชน 4-52
47 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์หนังสือ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์หนังสือ) 4-49
48 แม็คเอ็ดดูเคชั่น แม็คเอ็ดดูเคชั่น 4-72
49 แม่บ้าน แม่บ้าน 4-63
50 ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 4-53
51 ไม้ยมก ไม้ยมก ยกกำลังฝัน เบสต์โฟร์คิดส์-ไม้ยมก-กุดจี่ 4-92
52 ยิปซี กรุ๊ป ยิปซี กรุ๊ป 4-24
53 รจนา (ร้าน) รจนา 4-13
54 รีไวว่า และ ปราณ ซิมพลิฟาย และ ปราณ พับลิชชิ่ง 4-78
55 เลี่ยงเชียง เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์ 4-11
56 ไลบรารี่บุ๊คส์เซ็นเตอร์ (ร้าน) ไลบรารี่บุ๊คส์เซ็นเตอร์ 4-84
57 วรรณวิภา และ แก้วกานต์ วรรณวิภา และ แก้วกานต์ 4-33
58 วาดศิลป์ วาดศิลป์ 4-65
59 วิริยะธุรกิจ สารคดี-เมืองโบราณ 4-16
60 วิศวกรน้อย (ร้าน) วิศวกรน้อย 4-74
61 วิสดอมไวด์ วิสดอมไวด์ 4-8
62 วุฒิชัยบุ๊คส์ (ร้าน) วุฒิชัยบุ๊คส์ 4-40
63 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศูนย์) 4-83
64 ศูนย์ส่งเสริม รักการอ่าน รุ่งวัฒนา ส่งเสริมรักการอ่าน 4-94
65 สกายบุ๊กส์ สกายบุ๊กส์ 4-20
66 ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สมาคม) ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สมาคม) 4-47
67 สต็อคทูมอร์โรว์ สต็อคทูมอร์โรว์ 4-87
68 สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 4-27
69 สยามแมป เซ็นเตอร์ สยาม แม็ป เซ็นเตอร์ 4-67
70 สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย 4-36
71 สายคำ (ร้าน) สายคำ 4-14
72 สำนักไร้กรอบ ไร้กรอบ 4-56
73 สุชิต หนังสือเก่า (ร้าน) สุชิต หนังสือเก่า 4-61
74 สุวิมล (ร้าน) สุวิมล 4-4
75 สุวีริยาสาส์น (ชมรมเด็ก) ชมรมเด็ก 4-76
76 แสงเจริญ (ร้าน) แสงเจริญ 4-39
77 แสงดาว และ พ.ศ. พัฒนา แสงดาว และ พ.ศ. พัฒนา 4-28
78 แสงแดด แสงแดด 4-41
79 ห้องเรียน ห้องเรียน 4-42
80 อนิเมท กรุ๊ป อนิเมท กรุ๊ป 4-38
81 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 4-25
82 อักษรโสภณ อักษรโสภณ / สนพ.เพื่อนดี 4-82
83 อัล-อีหม่าน อัล-อีหม่าน 4-85
84 อี.คิว พลัส กรุ๊ป อี.คิว.พลัส กรุ๊ป 4-59
85 เอ็กซซิสมีเดียแวร์ เอ็กซซิสมีเดียแวร์ 4-45
86 เอ็กซเปอร์เน็ท และ โปรวิชั่น เอ็กซเปอร์เน็ท และ โปรวิชั่น 4-3
87 เอ็มบุ๊คส์ เอ็มบุ๊คส์ 4-75
88 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค เอ็มไอเอส 4-88
89 แอร์โรว์ มัลติมีเดีย (สนพ.นกฮูก) แอร์โรว์ พับลิชชิ่ง 4-12
90 โอม อนิเมชั่น โอม อนิเมชั่น 4-44