รายงานผลการสำรวจผู้ชมงานหนังสือภูมิภาค ประจำปี 2560

รายงานผลการสำรวจผู้ชมงานหนังสือภูมิภาค ประจำปี 2560

  • งานเทศกาลหนังสือโคราช ครั้งที่ 1

  • งานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 4

  • งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ DOWNLOAD