รายชื่อผู้ออกงาน เลขที่บูธ และคู่มือการออกบูธ งาน​​เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ ​2

คู่มือผู้ออกบูธ : DOWNLOAD

รายชื่อสมาชิกที่ร่วมออกบูธในงานเชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 (Chiang Mai Book Fair 2017) ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560  เวลา10.30 – 20.30 น.
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ลำดับ ชื่อสำนักพิมพ์/บริษัท (ไทย)
สำหรับใส่ในบอร์ด ป้ายชื่อ และเว็บไซต์
เลขที่บูธ
1 10 มิลลิเมตร D17
2 กรีนมายด์ G20
3 กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง D08
4 โกมลคีมทอง (มูลนิธิ) D07
5 ข้าวฟ่าง B01
6 คุ้มอักษรไทย E11
7 เคล็ดไทย C22
8 โฆษิต B21
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ) C26
10 ชมรมคณิตศาสตร์ B22
11 ชัชพลบุ๊คส์ F12
12 ซัคเซส มีเดีย G25
13 ซิมพลิฟาย F25
14 ซีเอ็ด บุ๊ค เซ็นเตอร์ F17
15 เซนชู พับลิชชิ่ง F24
16 โซฟา พับลิชชิ่ง D22
17 ณ บ้านวรรณกรรม C01
18 ณัฐกานต์ E29
19 ดอกหญ้า B03
20 ดับบลิวเค แป้งปั้น G03
21 ดำรงค์ พิณคุณ E09
22 เดกซ์เพรส พับลิชชิ่ง A22
23 ต้นฉบับ F09
24 ตูนโซน G13
25 ไตรภูมิ C30
26 ทราเวลไกด์ แมกกาซีน A02
27 ทวีสาส์น E25
28 ที่รัก E02
29 ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) F28
30 ไทยฟอร์ม สตูดิโอ D26
31 นานมีบุ๊คส์ G12
32 นาบู C18
33 นายอินทร์ E17
34 เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป G17
35 โนรา F21
36 บงกช พับลิชชิ่ง และ เพอลังอิ พับลิชชิ่ง E14
37 บัณฑิตแนะแนว B14
38 บ้านพระอาทิตย์ B17
39 บีทูเอส A16
40 บุ๊กส์วิน D20
41 บุ๊คสทาวน์ D29
42 ประพันธ์สาส์น E10
43 ปราณ พับลิชชิ่ง และ ห้องเรียน E26
44 ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ A01
45 ป้าวิมล F29
46 แปลน ฟอร์ คิดส์ C11
47 แปลน สารา F10
48 พาส เอ็ดดูเคชั่น A08
49 พี เอส จีเนียส (ร้าน) G01
50 ไพลินบุ๊คเน็ต F01
51 ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง B19
52 ฟูลสต๊อป D18
53 ภาดา เอ็ดดูเคชั่น B10
54 มติชน G02
55 มังกี้บุ๊กส์ A12
56 มัลติ เอดูเคชั่น D11
57 เมืองหนังสือ – ดวงกมล G09
58 แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล D05
59 แม็คเอ็ดดูเคชั่น E06
60 ไมเนอร์ เอ็ดดูเคชั่น B02
61 ยิปซี กรุ๊ป E18
62 รจนา C02
63 รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง B06
64 รุ่งวัฒนา ส่งเสริมรักการอ่าน B07
65 ลายเส้น พับบลิชชิ่ง C23
66 ลีลาบุ๊ค B16
67 เลเจ้นด์ บุ๊คส์ A20
68 ไลบรารี่บุ๊คส์เซ็นเตอร์ D25
69 วรรณวิภา และ แก้วกานต์ C14
70 วาดศิลป์ D02
71 วิสดอมไวด์ D01
72 วุฒิชัยบุ๊คส์ F02
73 สกายบุ๊กส์ C25
74 สต็อคทูมอร์โรว์ D23
75 สตาร์พิคส์ – เล็ดคอมิก D19
76 สถาพรบุ๊คส์ G24
77 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) B18
78 สยาม แม็ป เซ็นเตอร์ C06
79 สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย G08
80 สันสกฤต C17
81 สายคำ D30
82 สายใจ D04
83 สารคดี-เมืองโบราณ C05
84 สุขภาพใจ (บุ๊ค ไทม์) D12
85 สุชิต หนังสือเก่า C07
86 สุวิมล F14
87 แสงเจริญ B25
88 แสงดาว และ พ.ศ. พัฒนา B30
89 แสงแดด G21
90 แสงตะวัน บุ๊คส์ ขอนแก่น (ร้าน) B15
91 อนิเมท กรุ๊ป E04
92 อนิแม็กชอป (เอพลัสกับจีพลัส) C09
93 อักษรวัฒนา F20
94 อักษรโสภณ / สนพ.เพื่อนดี A04
95 อัล-อีหม่าน C10
96 อี.คิว.พลัส กรุ๊ป B26
97 เอ็กซเปอร์เน็ท B04
98 เอเชีย บุ๊คส และ สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ E01
99 เอ็มบุ๊คส์ G05
100 เอ็มไอเอส E15
101 แอร์โรว์ พับลิชชิ่ง C19
102 โอม อนิเมชั่น B20
103 แฮปปี้ บานานา D09
104 แฮปปี้ไซเอนซ์ F18