ผลสรุปงานสานสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2561

ผลการวิจัย

สรุปผลงานวิจัยนี้จะถูกนำเสนอเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

  1. จดหมายรักถึง PUBAT
  2. ลักษณะของผู้เข้าร่วมงานฯและความคิดเห็นโดยรวม
  3. แนวทางกลยุทธ์สำหรับ PUBAT

สามารถดาวน์โหลดงานวิจัยทั้งหมดได้ที่นี่