ภาพรวมการจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์ในประเทศไทย

ภาพรวมการจำหน่ายหนังสือ

ประเภทของหนังสือที่ขายส่วนใหญ่เป็นหนังสือประเภท

  • วรรณกรรมนิยาย-อินดี้
  • หนังสือเด็ก
  • คู่มือวิชาการ
  • บริหาร (How to)

สามารถดาวน์โหลดภาพรวมการจำหน่ายหนังสือได้ที่นี่