รายงานสรุปการไปร่วมงาน Taipei International Book Exhibition 2017

รายงานสรุปการไปร่วมงาน Taipei International Book Exhibition 2017 ระหว่างวันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2017

งาน Taipei International Book Exhibition 2017 จัดโดย Taipei Book Fair Foundation ภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมประเทศไต้หวัน สถานที่จัดแสดงคือ Taipei World Trade Center บริเวณ Hall 1 (หนังสือทั่วไปและต่างประเทศ) และ Hall 3 (หนังสือเด็กและเครื่องเขียน) พื้นที่ทั้งหมด 30,198 ตารางเมตร (Hall 1: 23,450 ตาราเงมตร / Hall 3: 6,748 ตารางเมตร) ผู้ออกบูธทั้งหมด 621 ราย (เป็นสำนักพิมพ์ในประเทศ 315 ราย และสำนักพิมพ์ต่างประเทศ 306 ราย จาก 59 ประเทศ) โดยมีจำนวนบูธทั้งหมด 1,780 บูธ (Hall 1: 1,406 บูธ/Hall 3: 374 บูธ) จำนวนผู้เข้าชมงานตลอดระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน จำนวน 580,000 คน ซึ่งภายในงานจัดกิจกรรมต่างๆ ถึง 930 กิจกรรม และ Professional publication forums 34 รายการ นอกจากนี้ยังมีการจองใช้ Rights Center ถึง 684 ครั้ง

พื้นที่จัดแสดงคูหาประเทศไทย 54 ตารางเมตร (ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เป็นค่าก่อสร้างตกแต่งคูหา สำนักพิมพ์ที่ส่งหนังสือเข้าร่วมทั้งหมด 17 สำนักพิมพ์ รายชื่อดังนี้

  • 10MM. PUBLISHING HOUSE
  • AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PCL.
  • BANLUE PUBLICATIONS CO., LTD.