รายงานผลการสำรวจผู้มาเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46

5 สรุปแบบสอบถามผู้ชมงานสัปดาห์ฯ 2561

ผลการสำรวจผู้มาเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือ ครั้งที่ 46

เบื้องต้นประกอบไปด้วย

  1. ลักษณะของผู้ให้สัมภาษณ์
  2. จำนวนหนังสือที่อ่านต่อเดือนโดยเฉลี่ย
  3. จำนวนหนังสือที่อ่านต่อเดือนโดยเฉลี่ย (แบ่งตามอายุ)
  4. การเปลี่ยนแปลงของการอ่านหนังสือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

ยังมีการสำรวจอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจได้ที่นี่