สรุปสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16

6 สรุปข้อมูลทั่วไป งานสัปดาห์ฯ 2561

สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจได้ที่นี่