ขอเชิญเข้าร่วมงาน Asian Festival of Children’s Content 2017 (AFCC)

งาน Asian Festival of Children’s Content 2017 (AFCC) กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ หอสมุดแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ โดยสภาพัฒนาหนังสือแห่งชาติสิงคโปร์ (National Book Development Council of Singapore: NBDCS)

The Asian Festival of Children’s Content (AFCC) เป็นเทศกาลหนังสือที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์เนื้อหาและหนังสือสำหรับเด็ก  โดยมุ่งเน้นธีมเกี่ยวกับเอเชีย ซึ่งในปี 2560 ประเทศอินโดนีเซียเป็น Country of Focus

นอกจากงานจัดแสดงหนังสือแล้ว ในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งงานประชุม เสวนา งานประกวดและจัดแสดงผลงานภาพประกอบสำหรับเด็ก รวมถึงงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (worlshop) โดยวิทยากรชื่อดังจากทั่วโลก อาทิ James Mayhew นักเขียนและนักวาดภาพประกอบชาวอังกฤษ Orit Bergman นักเขียนนิทานเด็กที่มีชื่อเสียงจากอิสราเอล และ Dr. Murti Bunanta นักเขียนและประธานคณะกรรมการนานาชาติด้านหนังสือเด็กและเยาวชน (IBBY) ประจำประเทศอินโดนีเซีย

สำนักพิมพ์ นักเขียน นักวาดภาพประกอบ และผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ https://afcc.com.sg

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 3 มกราคม 2560 จะได้รับสิทธิ์ซื้อบัตรเข้างานในราคาลดพิเศษสุด  (early-worm rate) และผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2560 จะได้รับสิทธิ์ซื้อบัตรเข้างานในราคาลดพิเศษ (early-bird rate)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณกอปรกานต์ ปัทมสิริวัฒน์
หมายเลขโทรศัพท์  0 2662 3000 ต่อ 5228
อีเมล: project@nanmeebooks.com

Brochure download here
 
Flyer download here