สัปดาห์หนังสือโคราช ครั้งที่ 6

ข่าวฝากประสัมพันธ์จากมติชน

แผนผังบูธ

เรียน เพื่อนสำนักพิมพ์ที่ร่วมออกบูธงานโคราชไนท์บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6

ทางคณะผู้จัดงานขอเรียนแจ้งเพื่อทราบ

การจัดส่ง (บริการขนส่งฟรี)

สามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. – 8 ธ.ค. 57เป็นต้นไป โดยพัสดุทุกกล่องต้องบรรจุให้เรียบร้อยและปะหน้าห่อทุกกล่องทุกชิ้นตามเงื่อนไขดังนี้

  1. นำพัสดุที่ต้องการจัดส่งไปส่งที่อู่เชิดชัย ถนนโรโคลโรด
  2. รายละเอียดการส่งของและสถานที่ที่จะส่งของจาก กทม.-โคราช

สามารถ ติดต่อเบอร์กลางได้ที่ 092-589-1199 (07:00-20:00) คุณ อ้อ – คุณ แห่มม-หรือ คุณ อั๋น

  1. ในการที่จะส่งหีบห่อ เพื่อป้องกันการตกหล่นสูญหาย รบกวนให้ใช้แบบฟอร์มติดที่ด้านบนของกล่องทุกชิ้น (เอกสารแบบฟอร์มแปะหน้ากล่อง DOWNLOAD)
  2. ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือปลายทางที่ปั้นน้ำมันอู่เชิดชัย (ปากทางเข้าโคราช) บนถนนมิตรภาพ โดยสามารถเรียกรถรับจ้างสามล้อขนไปที่งานได้

การติดตั้งงาน

ขอให้ทุกสำนักพิมพ์ติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 2 ธ.ค. 57 โดยเริ่มติดตั้งงานได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป หรือจัดบูธให้แล้วเสร็จสวยงาม ก่อนเวลา 9.00 น. ของเช้าวันที่ 3 ธ.ค. เป็นอย่างช้า เนื่องจากงานเปิดขายอย่างเป็นทางการเวลา 10.30 น. ทั้งนี้หากบูธใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนด ทางคณะผู้จัดงานต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบูธของท่านทันที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหน้างานได้ที่

  1. คุณต่อ / เจ้าหน้าที่มติชน 083 – 888 – 2555
  2. คุณแต๋ว / เจ้าหน้าที่มติชน  084 752 0496