รายนามร้านหนังสือที่ร่วมงานสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2557

ชื่อร้าน ที่อยู่ Email โทรศัพท์ เจ้าของร้าน
Book Re:public เชียงใหม่ 085-617-3825, 085-617-4307
Bookburi กรุงเทพฯ 0 2282 4916 คุณพิมพ์สุดาวรพงศ์พิเชษฐ
Bookmoby กรุงเทพฯ shopbookmoby@gmail.com 0 2106 3671 คุณปราบดา หยุ่น
Booktopia อุทัยธานี Booktopia917@gmail.com 056-512932 คุณวิรัตน์ โตอารีย์มิตร
ก็องดิด กรุงเทพฯ info@candidebooks.com 0 2861 0967 คุณดวงฤทัย เอสะนาชาตัง
กาลครั้งหนึ่ง อุทัยธานี oncebookk@gmail.com 08 9741 8756 คุณวุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล
ดวงกมล เชียงใหม่ เชียงใหม่ podkchiangmai.cm@gmail.com 053-206-995-9 คุณสุขชัย สกุลสุทธวงศ์
ดอกหญ้านครพนม นครพนม 042 512 290 ,089 841 3994 คุณน้อย
ดอกหญ้ามหาสารคาม มหาสารคาม suphot_sm@hotmail.com 043 712 222 คุณสุพจน์เนืองเศรษฐพงศ์
ดอกหญ้าร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043 520 437 , 086 451 4297 คุณนก
ดอกหญ้าอุดร อุดรธานี dokyaudon@yahoo.co.th 042 343 084,089 940 1135 คุณธนพรมกรานุรักษ์
ท้ายตลาด ชลบุรี poratum@gmail.com 08 1715 5886 คุณภรดีพันธุภากร
น้ำพุทูเดย์ บุรีรัมย์ rojanawan@gmail.com 044 611813 คุณวิวัฒน์ โรจนาวรรณ
บ้านสวนหนังสือ สุพรรณบุรี trisuriyu@gmail.com 08 4317 2157 คุณศุภชัยตรีรัตนชวลิต
ปริ๊นซ์บุ๊คสโตร์ ขอนแก่น princebooks@gmail.com 043 237 479,081 544 3209 คุณสุวรรณีบุญชื่นชม
ฟิเดลบุ๊คสงขลา สงขลา fidelbook12 @ gmail.com 09 0152 1259
ฟิลาเดลเฟีย อุบลราชธานี j-traveller2520@hotmail.com 08 7458 1358, 08 7650 9120 คุณวิทยากร โสวัตร
เฟื่องนคร นครราชสีมา fueangnakhonbooks@gmail.com 08 8073 8867 คุณบุรุษ ไชยรัตน์
มะลิ มะลิ กรุงเทพฯ pandabookz@gmail.com 08 7022 1442 คุณเมธี อัศวินวิภาต
ร้านเล่า เชียงใหม่ ranlaobookshop@hotmail.com 053 214888 คุณเสาวนีย์ เมฆานุพักตร์
ร้านหนังสือเดินทาง กรุงเทพฯ 0 2629 0694 คุณอำนาจ รัตนมณี
ริมขอบฟ้า กรุงเทพฯ 0 2622 3510-1
ศึกษิตสยาม กรุงเทพฯ 0 2622 2537
ศูนย์หนังสือสิทธา พิษณุโลก 055-219-266, 081-951-555 คุณพิสิฐ อาภัสระวิโรจน์
สวนเงินมีมา กรุงเทพฯ publishers@suan-spirit.com 0 222495-6, 02 6220955
สุนทรภู่ ระยอง soonthornphubook@gmail.com 08 6305 9659,  08 6405 6502 คุณรัสรินทร์กิจชัยสวัสดิ์
เส้งโห ภูเก็ต ภูเก็ต thanawat@sengho.com 076 211 396, 081 978 0088 คุณธนวัตอ่องเจริญ
หนัง (สือ) 2521 ภูเก็ต n.paksnavin@gmail.com 076 258254 คุณมารุต เหล็กเพชร
หมื่นทิพบุ๊ค กำแพงเพชร anocha_wang@yahoo.com 08 5112 8750, 08 5076 4514 คุณอโนชา หวังเลิศตระกูล
เอกาลิเต้ จังหวัดลำปาง คุณภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ฮ้านปันนา เชียงใหม่ 08 9758 7012 คุณแพรวพรรณ น้ำหอม
เฮ้าส์อ๊อฟคอมม่อนฯ (HOC Space) กรุงเทพฯ hocspace@gmail.com 08 2983 8099 คุณเพชรทิพย์สุวรรณ
ร้านเดอะบุ๊คส์ ภูเก็ต 0815394776, 076211115
ร้านเดอะแมกกาซีน หาดใหญ่ 074-223345 , 074-223556-7
ร้านประณอม ชลบุรี 081-8135688
ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ สุราษฎร์ธานี 0817378858, 077273272
ร้านมิตรสาส์น ตรัง 0864792350, 075218811
ร้านเสียงทิพย์ พิษณุโลก 0897035306, 055252027
ร้านเอเปิ้ลพลาซ่า สุรินทร์ 091-5499953, 044535231
ร้านบุ๊คไทม์ กรุงเทพฯ 0-2195-0191, 0-2434-4573, 08-6614-5606