ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “รอบรู้ในศาสนาอิสลาม”

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “รอบรู้ในศาสนาอิสลาม”

เรียน ท่านสื่อมวลชน

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และสำนักจุฬาราชมนตรี จัดงานเปิดตัวหนังสือ “รอบรู้ในศาสนาอิสลาม” การ์ตูนความรู้ต้นฉบับจากประเทศเกาหลี การ์ตูนที่จะช่วยให้เข้าใจ เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามมีผู้นับถือมากถึง 1,600 ล้านคน ถือเป็นร้อยละ 25 ของประชากรโลก ในอาเซียนมีประเทศที่มีประชากรเป็นชาวมุสลิมจำนวนมาก เช่น อินโดนีเซีย บรูไน และมาเลเซีย เป็นต้น เด็กๆ จึงควรเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของศาสนาอิสลาม เช่น ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และสถานที่สำคัญที่งดงาม รวมถึงความศรัทธาในศาสนาของชาวมุสลิมที่น่ายก ดังนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลามเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นกันเถอะ เรื่องโดย Young Jae Limเขียนโดย Hui Su Lee แปลโดย สาริณี โพธิ์เงิน โดยมีสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้ตรวจทาน

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “รอบรู้ในศาสนาอิสลาม” ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าลิฟต์แก้ว ชั้น G จามจุรีสแควร์ ภายในงานจัตุรัสจามจุรี บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7

กำหนดการ

13.30-14.00 น.
ลงทะเบียนแขกและสื่อมวลชน

14.00-15.00 น.
คุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวแสดงความภูมิใจในการจัดพิมพ์
นายสันติ เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทย-อิสลาม และชาวไทย-พุทธ

เสวนาพิเศษ หัวข้อ “เรียนรู้ศาสนาอิสลามผ่านการ์ตูนความรู้ รอบรู้ในศาสนาอิสลาม” โดย

  • นายสมชาย เจ๊ะวังมา หัวหน้าสำนักงาน สำนักจุฬาราชมนตรี
  • บรรณาธิการต้นฉบับ
  • ตัวแทนนักเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดและยืนยันเข้าร่วมงานได้ที่ คุณพลอยไพลิน คงประเสริฐ โทร.0-2662—3000 ต่อ 4303, 085-1711-330 หรือคุณสุวิสา วิฑิตกพัทธ์ โทร.0-2662-3000 ต่อ 5233, 084-1065091