ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือการ์ตูนความรู้ชุด เซียนโกะ

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือการ์ตูนความรู้ชุด เซียนโกะ

เรียน ท่านสื่อมวลชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ และแผนที่

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกีฬาหมากล้อม หรือ โกะ ซึ่งจะช่วยพัฒนาสติปัญญาอย่างรอบด้านให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนเพิ่มทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์มากมาย โดยจะจัดงานเปิดตัวหนังสือการ์ตูนความรู้  “ชุดเซียนโกะ”  หนังสือสอนทักษะการเล่นกีฬาหมากล้อมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับ 15 คิว ประกอบด้วย เซียนโกะกระดานแรกสังเวียนโกะ ผลงานโดย  ครูคีธ – นภัทร์ อิชยาวณิชย์  นักหมากล้อมระดับ 4 ดั้ง และการ์ตูนความรู้จากเกาหลี เซียนโกะเล่ม 1 เคล็ดลับสู่จอมยุทธ์ และเซียนโกะ เล่ม 2 กลยุทธ์ยอดนักรบ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก  คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ  “กีฬาหมากล้อมสร้างเยาวชนยุคใหม่ให้เก่งและดีสู่สังคมศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร”  และร่วมพูดคุยในหัวข้อ  “หมากล้อม ช่วยพัฒนาเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ได้จริงหรือ”  โดย  ครูคีธ – นภัทร์ อิชยาวณิชย์  นักหมากล้อมระดับ 4 ดั้ง  น้องแน๊ท  – นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ อายุ 15 ปี  นักกีฬาหมากล้อมหญิง ระดับ Top 5 ของประเทศไทย และ น้องพีค  – ด.ช. พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ อายุ 11 ปี  นักกีฬาหมากล้อมเยาวชนระดับ Top 5 ของประเทศไทย และผู้ปกครอง

จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานดังกล่าว  ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 14.00-15.30 น.(ลงทะเบียน 13.30 น.) ณ อาคารปัญจภูมิ1 ชั้น 3 สาทรซอย 5 (แผนที่ตามเอกสารแนบ) โดยมีรถตู้บริการรับส่งจากบีทีเอสศาลาแดง ทางออก 3 หน้าอาคารสีบุญเรือง ไปยังอาคารปัญจภูมิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดและยืนยันเข้าร่วมงานได้ที่ คุณสุวิสา วิฑิตกพัทธ์ โทร.0-2662-3000 ต่อ 5233, 084-1065091

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวราตรี สังสกฤษ