เปิดโลกด้วยการอ่าน ข้ามผ่านพรมแดนด้วยวัฒนธรรม และแนะนำ Thailand Rights Center (TRC)

สัมมนา เปิดโลกด้วยการอ่าน ข้ามผ่านพรมแดนด้วยวัฒนธรรม และแนะนำ Thailand Rights Center (TRC)

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 17.30 น.

ณ วิคเตอร์คลับ ห้อง Victor 3 ชั้น 2 FYI Center

ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ

สมัครได้ที่ : www.eventbrite.com/e/think-rights-think-twice-tickets-37751989216