สมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งไทเป เชื่อมโยงไทย ขับเคลื่อนลิขสิทธิ์หนังสือไต้หวันสู่นานาชาติ

สมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งไทเป (Association Of Taipei Publishers) ถือเป็นองค์กรด้านการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของไต้หวัน ซึ่งภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 (Bangkok International Book Fair 2017) ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งไทเปได้เดินทางมาร่วมออกบูธ โดยนำหนังสือลิขสิทธิ์ภาษาไต้หวันและฉบับแปลภาษาไทยมาจัดแสดงจำนวนมาก นำโดยหลู ชินเจิ้งประธานสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งไทเป (President Of Association Of Taipei Publishers) ซึ่งจะมาร่วมพูดคุยเปิดเผยถึงแผนงานต่างๆ ถึงการมาเยือนประเทศไทยในโอกาสนี้

อยากให้แนะนำเกี่ยวกับองค์กรสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งไทเป (Association Of Taipei Publishers)

ก่อตั้งประมาณเกือบ 40 ปีแล้วครับ สำนักพิมพ์ในไต้หวันจะเป็นสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งไทเป ทั่วประเทศกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากสำนักพิมพ์ที่อยู่ในกรุงไทเป ยังมีสำนักพิมพ์กระจายอยู่ทั่วไต้หวันตามจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสมาคมรูปแบบเดียวกันกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ในไต้หวัน ซึ่งทุกสำนักพิมพ์ที่จดทะเบียนจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ประจำของท้องที่นั้นๆ และทุกสำนักพิมพ์ในไต้หวันจะเป็นสมาชิกของสมาคมใดสมาคมหนึ่ง

ยกตัวอย่างสำนักพิมพ์ในเมืองไทเปก็จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของทางสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งไทเป ตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ประมาณ 1,600 สำนักพิมพ์ในเมืองไทเป มีการกระจุกตัวของสำนักพิมพ์ ทำให้สำนักพิมพ์ใหญ่ๆ เป็นสมาชิกของสมาคม ซึ่งเรามีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มาจากสมาชิกของสมาคมฯ มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

บทบาทหน้าที่ของสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งไทเป คือช่วยผลักดันนโยบายรัฐบาลไต้หวันสู่บทบาทสมาชิกสำนักพิมพ์ รวมทั้งเป็นฝ่ายประสานนำข้อเสนอจากฝ่ายธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ไปให้รัฐบาล นำเสนอสู่หน่วยงานราชการ นำนโยบายรัฐบาลมาสานต่อและเปิดรับแนวคิดจากสมาชิกเพื่อเสนอรัฐบาลออกนโยบาย สมาคมทำหน้าที่ผลักดันนโยบายเสมือนเป็นตัวกลาง

อย่างเช่นนโยบายของรัฐบาลไต้หวัน ต้องการไปเผยแพร่วัฒนธรรมในต่างประเทศ ทางสมาคมรับนโยบายและเริ่มไปทำการสำรวจ อย่างที่ผ่านมาได้ไปสำรวจประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ จากนั้นจะไปสหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยจุดประสงค์ก็คือเผยแพร่วัฒนธรรมไต้หวันแล้วมาสานต่อกับสมาชิก

อย่างที่กล่าวไป เรามีสมาชิกอยู่พันกว่าราย เพราะเป็นเมืองใหญ่ ฉะนั้นนโยบายของรัฐบาลจะลงมาหาเจ้าใหญ่ที่สุดก่อน เราก็จะรับนโยบายนี้มาแล้วผลักดันเป็นภารกิจหลัก เราเป็นสมาคมเอกชนกึ่งราชการครับ

วัตถุประสงค์และที่มาของความร่วมมือในการมาออกบูธภายในงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งนี้

เริ่มจากคำชวนของคุณปราบดา หยุ่น (อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย) เมื่อตอนเจอกันที่งานหนังสือไทเป ไต้หวัน เมื่อช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา และมาจากการท่องเที่ยวไทยและไต้หวันในรอบปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีความแน่นแฟ้นมากขึ้น เรามองเห็นความสนใจของตลาดลิขสิทธิ์หนังสือในไทย ก่อนหน้าที่ทราบจากสมาชิกว่ามีการขายลิขสิทธิ์จากสู่ไทยมากขึ้น

ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งไทเปจึงอยากนำเสนอให้มีพื้นที่เพื่อเปิดตลาดของสมาชิกสำนักพิมพ์ในไต้หวัน นำเสนอผลงานให้ชาวไทยรู้จัก จึงนำหนังสือมาเสนอจัดแสดงในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นเพียงส่วนน้อยหากเทียบกับทั้งหมด เรานำมาทดลองดูว่าจะเป็นอย่างไร ไม่ใช่เพื่อนำลิขสิทธิ์มาขายอย่างเดียว

ทิศทางตลาดลิขสิทธิ์หนังสือไต้หวันในไทยเป็นอย่างไรบ้าง

ณ ตอนนี้สมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งไทเปของเรา อยู่ในช่วงการเฝ้าดูตลาดหนังสือลิขสิทธิ์ในเมืองไทย การมาเปิดบูธคครั้งนี้ได้เห็นว่าเมืองไทยเปิดรับงานเขียนไต้หวันดีกว่าที่พวกเราคิดกันไว้มาก เราคาดหวังว่าจะมีการออกบูธได้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มประเทศที่มากขึ้น การมาครั้งนี้สมาคมเห็นทิศทางว่าคนไทยอ่านอะไร เป็นโจทย์ให้กลับสร้างชิ้นงานตอบสนองกลุ่มนักอ่านตลาดเอเชียมากขึ้น

ไต้หวันมีประชากรประมาณ 23 ล้านคน มีหนังสือต่อปีประมาณ 40,000 ปก แต่ที่ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 60 ล้านคน แต่หนังสือปกใหม่ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 10,000 ปก จึงมองว่าตลาดประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากหากเทียบกับจำนวนประชากร 23ล้านคนในประเทศไต้หวัน

การมาออกบูธครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับทางผู้ประกอบการของไทยมากขึ้น ให้ต่างฝ่ายต่างแสวงหาความต้องการของตนเอง ในการร่วมงานแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี บุคลากร และการทำงานร่วมกันในอนาคต เราคาดหวังว่าจะนำงานลิขสิทธิ์ของไทยบางส่วนกลับไปเผยแพร่ในไต้หวันด้วย เป็นการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมต่อไป