มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 4

มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 4

จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. หาดใหญ่
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560
เวลา 10.30 – 21.00 น.

พิเศษที่สุดสำหรับงานมหกรรมหนังสือภาคใต้

แจกฟรี นิตยสาร”วงวรรณคดี” พระราชนิพนธ์เรื่องแรกของรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งขึ้นครองราชย์

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “วงวรรณคดี” 5,000 ฉบับสำหรับแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ครั้งที่4

นิตยสาร”วงวรรณคดี” ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 เป็นนิตยสารที่ได้รับพระบรมราชานุญาตพิเศษให้ตีพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์” และภายในเล่มยังมีภาพถ่ายฝีพระหัตย์อีกด้วย

เพียงถ่ายภาพคู่กับป้ายชื่องาน หรือบรรยากาศภายในงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ โพสต์ลงเฟซบุ๊คแบบสาธารณะ พร้อมแฮซแท็ก #มหกรรมหนังสือภาคใต้ จากนั้นนำมาแสดงและแลกหนังสือได้ที่จุดแจกภายในงาน

เปิดให้แลกวันละ 2 รอบ 11.00-12.00 น. และ 17.00-18.00 น. รอบละ 250 เล่ม เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2560นี้

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่