งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4

งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4

(UDON Book Festival 2017)

แนวคิด “ ความท๙งจำ ”

ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 – 21.00 น.

ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

พิเศษที่สุดสำหรับงานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4

นิทรรศการ ‘ความท๙งจำ’ 

พร้อมกับ ลงทะเบียน แจกฟรี นิตยสาร”วงวรรณคดี” พระราชนิพนธ์เรื่องแรกของรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งขึ้นครองราชย์

นิตยสาร”วงวรรณคดี” ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 เป็นนิตยสารที่ได้รับพระบรมราชานุญาตพิเศษให้ตีพิมพ์พระราชนิพนธ์
เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์”

คู่มือผู้ออกบูธ งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4 : DOWNLOAD

 

รายชื่อสมาชิกร่วมออกบูธงานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560

ลำดับ

ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์

เลขที่บูธ

1

10 มิลลิเมตร

D04

2

กรีนมายด์

A26

3

โซฟา พับลิชชิ่ง

C11

4

เกมส์ แอนด์ ทอยส์

B26

5

โกมลคีมทอง (มูลนิธิ)

G26

6

โกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล

E16

7

ไก่3

E20

8

ข้าวฟ่าง

D08

9

เคล็ดไทย

D07

10

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ)

C15

11

ชมรมคณิตศาสตร์

C22

12

ซัคเซส มีเดีย

C23

13

ซี.เอส.เอ.มกรานุรักษ์

G28

14

เซนชู พับลิชชิ่ง

B08

15

ณ บ้านวรรณกรรม

F15

16

ณัฐกานต์

E22

17

ดับบลิวเค แป้งปั้น

D16/E15

18

ดอกหญ้า

B09

19

ต้นฉบับ

A01

20

ไตรภูมิ

F19

21

ทวีสาส์น

E17

22

ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006)

F09

23

นานมีบุ๊คส์

E26

24

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

C06

25

โนรา

G08

26

บงกช พับลิชชิ่ง

B16

27

เดกซ์เพรส

A16

28

บัณฑิตแนะแนว

C20

29

บ้านนิยาย

C02

30

สุขภาพใจ (บุ๊ค ไทม์)

E02

31

บุ๊คส์ ทู ยู

C12

32

ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์

C16

33

แปลน ฟอร์ คิดส์

A09

34

พรสวรรค์ บุ๊คส์

B05

35

พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

G10

36

พาส เอ็ดดูเคชั่น

D19

37

พี เอส จีเนียส

C14

38

ไพลินบุ๊คเน็ต

F22

39

ภาดา เอ็ดดูเคชั่น

B12

40

มติชน

F16

41

มังกี้บุ๊กส์

D18

42

มัลติ เอดูเคชั่น

G02

43

แม่บ้าน

G25

44

ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น

G04

45

ยิปซี กรุ๊ป

F10

46

รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง

A06

47

ร้านหนังสือแสงตะวัน บุ๊คส์ ขอนแก่น

F01

48

ซิมพลิฟาย

G16

49

เลเจ้นด์ บุ๊คส์

D02

50

เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศําสน์

A14

51

วรรณวิภา และ แก้วกานต์

G01

52

สารคดี – เมืองโบราณ

G14

53

เอ็นคอนเซ็ปท์

G12

54

วุฒิชัยบุ๊คส์

G20

55

ศูนย์ส่งเสริม รักการอ่าน

F02

56

สกายบุ๊กส์

A02

57

สตาร์พิคส์ – เล็ดคอมิก

A15

58

สถาพรบุ๊คส์

C07

59

สยาม แม็ป เซ็นเตอร์

D12

60

สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย

F05

61

สายคำ

D03

62

แสงเจริญ

E11

63

แสงดาว และ พ.ศ. พัฒนา

E08

64

แสงแดด

C10

65

หนึ่งเดียว

E09

66

ห้องเรียน และ ปราณ พับลิชชิ่ง

D22

67

นายอินทร์

B02

68

อักษรโสภณ / สนพ.เพื่อนดี

B01

69

อัล-อีหม่าน

G21

70

อนิแม็กชอป (เอพลัสกับจีพลัส)

B22

71

เอ็กซ์ซิสมีเดียแวร์

D06

72

เอ็กซเปอร์เน็ท

D01

73

เอ็มบุ๊คส์

E01

74

สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส

E05

75

แอร์โรว์ มัลติมีเดีย

A10