มอบเงินจากการจำหน่าย “ที่คั่นหนังสือแห่งความท๙งจำ” ให้กับ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

         

          สุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้รับเกียรติจาก    ศาสตรจารย์คลินิก นายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมการ รองผู้จัดการ ศิริราชมูลนิธิ เข้าพบเพื่อมอบรายได้จากการจำหน่าย “ที่คั่นหนังสือแห่งความท๙งจำ” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับ ศิริราชมูลนิธิ  เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมการ รองผู้จัดการ ศิริราชมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ

ซึ่งศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พิศิษฐ์ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมคณะทำงานที่สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ที่สามารถทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันและส่งเสริมให้เกิดการอ่านเพิ่มขึ้นอีกด้วย

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนกับโครงการดีๆที่จะเกิดขึ้น                      อีกในอนาคตอันใกล้…