การพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2560
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 6 ราย

 

ลำดับ

ประเภทสมาชิก

ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์

1

สามัญ

บริษัท นิวเวิร์ล อิงลิช ไลบรารี่ จำกัด

2

สามัญ

บริษัท อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น ไทยแลนด์ จำกัด

3

สามัญ

บริษัท คิวบ์ ฟิฟตี้โฟร์ จำกัด

4

สามัญ

บริษัท เจเอ็นดีบุ๊ค จำกัด

5

สามัญ

สำนักพิมพ์ ชี้ดาบ

6

สามัญ

บริษัท แมงมุม คัลเจอร์ จำกัด