บอก ‘รัก’ นักเรียนผ่านหนังสืออ่าน ‘นอกเวลา’

ความฝันใฝ่ปรารถนาให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็งแบบต่างชาติไม่เคยมอดดับ เนื่องจากการอ่านเป็นรากฐานของสังคมที่ฉลาดและมีวุฒิภาวะ ทุกฝ่ายต่างทราบดีว่า การปลูกฝังนิสัยชอบอ่านต้องเริ่มตั้งแต่เล็กๆ และเราคงคุ้นเคยกันดีกับ ‘หนังสืออ่านนอกเวลา’

ในบ้านเรา หนังสือนอกเวลานี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เด็กอ่านสรุปใจความสำคัญ หาข้อคิด เป็นการวิเคราะห์การอ่านและการเขียน รวมถึงขัดเกลาในด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ หนังสือนอกเวลายังเป็นอีกหนึ่งในตัวชี้วัดประเมินผลที่ถูกใช้ในการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2518 จนปัจจุบัน โดยประกาศในแต่ละปีที่ออกมา จะกำหนดเป็นแกนหลักๆ ว่าต้องอ่านอะไรบ้าง

ทว่าในยุคที่สื่อดิจิทัลผลิบาน การอ่านหนังสือนอกเวลาในประเทศไทยเราควรมีการพัฒนาไปในทิศทางใด

เสียงจากครูภาษาไทย

‘ธัญนันท์ เพชรรักษ์’ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เจ้าของรางวัล ครูดีเด่น 2561 จาก ‘สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ’ อธิบายให้เห็นภาพว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางของแต่ละระดับชั้นมาให้ คือประถมฯ 1-3 (ช่วงชั้นที่ 1) ประถมฯ 4 –6 (ช่วงชั้นที่ 2) มัธยมฯ 1–3 (ช่วงชั้นที่ 3) และมัธยมฯ 4 –6 (ช่วงชั้นที่ 4) ทั้งหมดไม่ได้บังคับตายตัวว่าต้องอ่านอะไร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณครูในแต่ละระดับ

“ส่วนใหญ่เราจะบอกเด็กว่าหนังสืออ่านนอกเวลาต้องมีสาระ มีความรู้ ข้อคิด และมีเรื่องราว ต้องคุยให้ทราบว่าเล่มไหนเหมาะนำมาอ่านเพื่อเป็นประโยชน์กับตนเอง หลังจากนั้นเราจะติดตามผลด้วยการให้เขามานำเสนอ เป็นช่วงใกล้สอบปลายภาค ว่าอ่านแล้วรู้สึกอย่างไร พล็อตเรื่องล่ะ ตัวละครมีใครบ้าง รวมถึงข้อคิดที่ได้ 1 เล่ม ต่อ 1 เทอม”

โดยกระบวนการนำเสนอมีการแบ่งเวลาไว้ราวๆ 2 คาบเรียนสุดท้าย ครูภาษาไทยคนนี้ขยายความต่อว่าทั้งหมดนั้นเพื่อเล่าสู่กันฟังเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มอ่านกันคนละเรื่อง

“เราปล่อยให้เด็กนำเสนอไปเลย ความพอใจคือการถามคำถามเด็กแล้วเขาตอบกลับมาได้ หรือสามารถเล่าความเชื่อมโยงของเหตุการณ์และตัวละครได้ นั่นหมายความว่าเขาอ่านจริงๆ รับผิดชอบตนเองในการอ่าน ยิ่งในยุคของเทคโนโลยีด้วย เด็กอยู่กับโลกโซเชียล หรืออะไรที่อ่านน้อยๆ มีสื่อวิดีโอ มีเพลง มีกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้เด็กมองผ่านหนังสือไป

“อินเทอร์เน็ตและมีคอมพิวเตอร์เราให้ใช้ตลอด เด็กรู้สึกว่าหาข้อมูลง่ายขึ้น หนังสือจึงถูกลดบทบาทลงไปโดยปริยาย ต้องยอมรับความจริงว่า เรามุ่งพัฒนาด้านเทคโนโลยี ด้านความเจริญ วัตถุภายนอก ด้านตรงข้ามที่ตามมาคือ ความรักการอ่านน้อยลง ซึ่งคือหน้าที่ของครูภาษาไทย รวมถึงคุณครูวิชาอื่นๆ ต้องทำให้เด็กอ่าน เท่าที่เวลาจะอำนวย”

ครูดีเด่นให้ความเห็นว่า การอ่านหนังสือนอกเวลา ‘เป็นเล่ม’ ช่วยเด็กในด้านการคิด วิเคราะห์ ตีความ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนวิชาอื่น รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างแน่นอน

“เขาจะรู้จักการจับใจความ รู้ว่าสื่อถึงอะไร และนำมาใช้ได้ทุกวิชา ภาษาอังกฤษก็ต้องอ่าน ต้องจับใจความ เด็กที่ฝึกอ่านเองเขาจะอ่านหนังสือเร็ว การอ่านในใจ อยู่กับตัวเอง อยู่กับตัวหนังสือ ทำให้เกิดการเพิ่มความคิดได้มากกว่าอ่านออกเสียง ฝึกกระบวนการคิด ไม่ว่าอ่านหนังสือที่มีสาระน้อยหรือมาก

“เวลาเด็กทำข้อสอบ โดยเฉพาะข้อสอบภาษาไทย บางทีมีเรื่องให้อ่าน 1 หน้ากระดาษ มีคำถาม 1 หรือ 2 ข้อให้เขียนตอบ เด็กที่รักการอ่าน อ่านหนังสือบ่อยๆ ใช้เวลาอ่านโจทย์ไม่นานก็รู้แล้วว่าต้องจับประเด็นไหนมาตอบ แต่คนที่ไม่คุ้นเคยกับหนังสือเลย ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ เวลาที่ใช้ย่อมเสียไปเยอะกว่ามาก”

ถามเธอว่าใจจริงอยากให้เด็กอ่านหนังสือนอกเวลาเทอมละกี่เล่ม คำตอบคืออย่างน้อย 3-4 เล่ม คือวางไว้เลยคร่าวๆ เดือนละ 1 เล่ม

“เป็นเด็กเล็กยังบังคับได้” ครูกล่าว “คือบอกชื่อเรื่องไปเลย แต่ถ้าเป็นเด็กโตเราต้องใช้การจูงใจ เพราะวัยนี้ยิ่งบังคับยิ่งต่อต้าน ครูภาษาไทยที่โรงเรียนนี้ทุกระดับชั้น ต้องมีคาบลงตารางเรีบนเพื่อพาเด็กมาห้องสมุด ค้นคว้า จดบันทึก แล้วก็สรุป ไม่ว่าเป็นสารคดี ชีวประวัติ หรือประเภทหนังสือตามที่ครูบอก สรุปเป็นบันทึกมาส่ง นี่คือลักษณะของการสอดแทรกเข้ามาในวิชาภาษาไทย”

ห้องสมุดมีชีวิต 

ทีมงาน PUBAT มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมและเห็นความสร้างสรรค์ของมุมต่างๆ ในห้องสมุดของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ซึ่งเคยได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นประจำปี 2553 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รวมถึงรางวัลคุณครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ และรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในโครงการ นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ประจำปี 2558 ทั้งนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมายนับกันไม่ไหวเลยทีเดียว

เราไม่รีรอ ชักชวน ‘คณะครูบรรณารักษ์’ พูดคุยเพื่อขอความรู้ โดยประเด็นแรกโยนไปกลางวงเลยว่า สื่อดิจิทัลดูเหมือนเป็นจำเลยของสังคม ถูกกล่าวโทษว่าเป็นสิ่งที่ช่วงชิงเวลาการอ่านของเด็กไป พวกเธอเห็นด้วยไหม

 ทุกอย่างถ้าไม่บาลานซ์เป็นโทษหมด เราลองนึกถึงตัวเองก็ได้ สมัยก่อนอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร พอระบบสมาร์ทโฟนต่างๆ เข้ามา พฤติกรรมก็เปลี่ยนไป คือเรายังอ่านอยู่ แต่อ่านที่เป็นกระดาษน้อยลง แน่นอนว่าเด็กยุคใหม่เขาก็เสพผ่านสื่อเหล่านี้ อาจทำให้สังคมมองว่าเด็กพวกนี้เสพติดเทคโนโลยี ความจริงถ้าไม่นับเล่นเกม บางทีเด็กๆ อาจอ่านข้อมูลความรู้อยู่ก็ได้

“เจาะจงลงไปในมุมของเด็ก ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาจะเอาเทคโนโลยีไปใช้ให้ถูกต้องได้อย่างไร การอ่านผ่านสื่อดิจิทัลต้องขึ้นอยู่กับคนแนะนำ ต้องมีกระบวนการให้ชัดเจน ก็จะทำให้เด็กสนใจการอ่าน และเรายังติดตามผลได้ด้วย แสดงว่าถ้ามีวิธีการจัดการที่ดี อ่านผ่านดิจิทัลก็ได้”

ดังนั้น พวกเธอเน้นเลยว่า ในห้องสมุดจำต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า ‘ห้องสมุดมีชีวิต’ ตรงนี้สำคัญมาก คือต้องมีกิจกรรมรองรับทั้งภายนอกและภายในที่ใช้สำหรับดึงดูดเด็ก ไม่ว่าประถมหรือมัธยม

“เราสังเกตเห็นผู้ปกครองมากับลูกตอนเย็นๆ มานั่งอ่านกับลูก ได้ความใกล้ชิด เป็นความรักของครอบครัว ส่วนในเด็กมัธยม พวกเขาจะอ่านเฉพาะสิ่งที่สนใจ หรือได้รับการกระตุ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ก็เห็นเข้ามาหาหนังสือกันในห้องสมุด นี่เป็นโจทย์ที่ท้าทายครูและครูบรรณารักษ์ ว่าต้องพัฒนาด้านไหนต่อไป เราต้องพร้อมปรับตัว ทำห้องสมุดให้มีสีสันดึงดูด

“ตอนนี้เรามีห้องต่างๆ แยกเลย ทั้งห้องดูหนัง ห้องกิจกรรมจำลองวิชาชีพ มีตัวอักษรแปะไว้นิดหน่อยสำหรับเด็กเล็ก ห้องสมุดเงียบอย่างเดียวก็ไม่ได้ ขัดกับธรรมชาติของเด็ก เราต้องจัดโซนให้ เมื่อก่อนเราเคยทำถึงขนาดมีรถบรรณารักษ์เคลื่อนที่ไปหาเด็กๆ เลย (หัวเราะ) หรือมีการไปตั้งซุ้มหนังสือตามมุมต่างๆ ด้านนอกห้องสมุด”

อีกหนึ่งตัวอย่างของที่นี่คือการต่อยอดหนังสือไปสู่ระบบดิจิทัล

“สังเกตดูว่าเด็กมัธยมมีโทรศัพท์มือถือทุกคน เข้าห้องสมุดก็ดูมือถือ เราเลยมีโปรเจ็กต์ E-Library ที่ไม่ใช่กระดาษ เพียงแค่ทำอย่างไรให้เกิดพฤติกรรมการอ่านขึ้น มีการอบรม มาคุยกันก่อน บอกพวกเขาว่า หากคุณมีมือถือ สามารถเปิดเข้าไปดูเนื้อหาได้ เราต้องปรับตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยี อย่าเป็นบรรณารักษ์ที่แก่หงำอยู่ในห้องสมุด”

เมื่อถามว่าข้อเสียของเด็กที่เติบโตมากับเทคโนโลยีคืออะไร คำตอบน่าสนใจมากๆ

“ทุกคนรู้หมด เข้าเว็บนี้อย่างไร แอพฯ นี้คืออะไร เมื่อหลายๆ เจ้าแข่งขันกันเพื่อดึงดูดเด็กมากๆ เข้า ฉูดฉาดหรือง่ายมากๆ เข้า เด็กเริ่มไม่ค่อยรู้จักการรอคอยแล้ว เพราะทุกอย่างคลิกเข้าไปได้ดั่งใจหมด พอมาอยู่ในชีวิตประจำวัน ยืนต่อคิวซื้ออาหารคนที่สองที่สามนี่ ทนรอไม่ไหวแล้ว คิดว่าอย่างไรหนังสือยังเป็นสิ่งสำคัญแม้จะสู้เทคโนโลยีหลายๆ อย่างไม่ได้

“น่าจะเป็นระบบคิดของยุคนี้ ที่ว่าหนังสือเล่มนั้นเก่า ไม่ทันสมัย แรงดึงดูดน้อยลง ยิ่งที่นี่เด็กส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย เราเห็นชัดเลยว่า หากไม่ดึงดูดจริงๆ พวกเขาไม่สนใจแน่ ต้องลองมาดูตอนกลางวันในห้องสมุดเรา มีเด็กผู้ชายทั้งนั้นเข้ามานอนอ่านหนังสือ ไม่ใช่เด็กเรียนด้วย ชอบเข้ามาอ่านหนังสือการ์ตูนความรู้”

ไม่ถามไม่ได้คือเรื่องความหวังในการเห็นสังคมไทยมีการอ่านที่เข้มแข็ง พวกเธอตอบว่ายังหวังแน่นอน แต่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนในจุดเล็กๆ ของตน

“ที่เราพูดคือในมุมมองของห้องสมุด เป็นฟันเฟืองเล็กๆ หนึ่งที่ต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เด็กรักการอ่านมากขึ้น ส่งต่อไปถึงครอบครัวด้วย ต้องหากิจกรรมให้เด็กๆ ทำ สุดท้ายเมื่อร่วมมือกันหลายๆ ฝ่าย เราต้องผลักดันให้เป็นนโยบายของรัฐบาลให้ได้ อ่านเป็นเล่มหรือในดิจิทัล เรามุ่งหวังขอให้เกิดการอ่าน”

อยากให้เด็กอ่านต้องฟังเสียงกัน

เครดิตภาพถ่าย: วริศ ลิขิตอนุสรณ์

มาฟังเสียงของนักกิจกรรมรุ่นใหม่อย่าง ‘เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์’ ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งตอนยังใส่กางเกงขาสั้นอยู่ในรั้วเตรียมอุดมศึกษา เขาเป็นผู้ริเริ่มมุมหนังสือ จิตร ภูมิศักดิ์ ขึ้นในโรงเรียน ได้กระแสตอบรับจากสื่อมวลชนค่อนข้างดี

“ผมคาดหวังว่ามันจะเป็นศูนย์รวมของหนังสือสำคัญๆ ทางการเมือง เราได้รับความอนุเคราะห์จากหลายสำนักพิมพ์ อย่างฟ้าเดียวกันก็ให้การสนับสนุนหนังสือมาเยอะ แล้วก็คาดหวังให้มุมนั้นเป็นที่รวมของหนังสือด้านกฎหมาย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยครับ”

เราให้เขามองย้อนกลับไปในสมัยเรียนมัธยม ว่าอะไรเป็นปัญหาของการส่งเสริมการอ่านที่เเท้จริง คำตอบคือคำถามกลับมาว่า สิ่งไหนนับเป็นการอ่านได้บ้าง เรื่องพวกนี้ต้องละเอียด อาทิ เว็บบล็อก วิกิพีเดีย เว็บข่าวออนไลน์ นับเป็นการอ่านได้ไหม

“นอกจากนี้ ถ้าพูดถึงปัญหาการอ่านในโรงเรียนหรือห้องสมุดโดยตรง ผมมองว่าปัจจัยหลักอย่างหนึ่งคือความไม่พร้อม ไม่ดี คำว่าห้องสมุดที่ดีไม่ใช่แค่มีหนังสือ แต่หนังสือต้องดีด้วย ยิ่งไปกว่านั้นคือห้องสมุดต้องน่าเดินเข้าไป ไม่ใช่แค่มีหนังสือตั้งไว้เฉยๆ ยังไม่พูดถึงห้องสมุดสาธารณะในประเทศไทยที่แทบไม่มี

“ยุคนี้การอ่านถูกทำให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องแบกหรือซื้อหนังสือหลายๆ เล่มในราคาแพง เราสามารถอ่านในสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้น ถ้านับทุกอย่างเป็นการอ่าน ผมว่าคนสมัยนี้อ่านหนังสือเยอะขึ้นด้วยซ้ำ เราสื่อสารกันด้วยตัวอักษรมากกว่าสมัยก่อน โจทย์อาจไม่ใช่แค่การอ่านอย่างเดียว แต่ทำอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น”

กล่าวถึงศักยภาพในการสนับสนุนเงินทุนสำหรับปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนรัฐ เขามองว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาการขาดแคลนเงิน แต่อยู่ที่การบริหารจัดการ

“ถ้าให้ขยายความคือ เรามีเงินมากพอที่จะส่งเข้าไปให้โรงเรียนทำนั่นทำนี่ เพียงแต่มีกฎระเบียบที่ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถใช้เงินได้จริงๆ ไม่ค่อยมีอำนาจในการจัดการเงิน ตามวิสัยระบบราชการที่ค่อนข้างเคร่งครัด ทำให้โรงเรียนมีโอกาสที่จะพลิกแพลงการใช้งบประมาณลงไปในส่วนต่างๆ ค่อนข้างยาก ทั้งหมดจึงอยู่ที่การกระจายอำนาจ ให้โรงเรียนในท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารตนเอง”

ส่วนโมเดลที่เขาคิดว่าสามารถกระตุ้นให้วัยเรียนหันมาสนใจหนังสือที่หลากหลายขึ้นนั้น เกี่ยวข้องกับการจัดการวิชาภาษาไทยด้วย

“เรามีวิชาภาษาไทย แต่กลับให้ความสำคัญกับวิชาการอ่านน้อยมาก เช่น การอ่านจับใจความ เป็นแค่หัวข้อหนึ่งในหนังสือเรียนภาษาไทย พอเป็นแค่หัวข้อ จึงสอนไปแบบผ่านๆ สอง-การจัดการเรียนวรรณคดีของประเทศไทย ความหลากหลายน้อยมากๆ ถูกบังคับว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ถ้าเป็นวรรณกรรม จะทำให้อ่านอะไรได้ค่อนข้างกว้าง

“ปัญหาคือการศึกษาไทยไม่ได้เคารพความเป็นตัวตนของแต่ละคน พอมีการเลือกให้เด็กอ่าน เขาก็ไม่ถามเด็กว่าอยากอ่านไหม ลองนึกดูว่าหนังสือนอกเวลาที่กระทรวงเลือกมาให้ แล้วก็ให้โรงเรียนไปเลือกอีกทีนั้น ถูกเลือกด้วยคนอายุเท่าไหร่ แล้วคนอ่านอายุเท่าไหร่ รสนิยมไปกันไม่ได้ ใจความสำคัญคือ ให้คนอ่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ”

สุดท้ายเขามองว่า อุปสรรคสำคัญหนึ่งอาจเป็นด้วยทัศนคติของคนรุ่นก่อนบางส่วน โดยเฉพาะในโรงเรียน

“ผมคิดว่าเราต้องทบทวนสถานะของครูใหม่ แรกสุดทุกคนมองว่าครูคือผู้ให้ความรู้ พอเวลาผ่านไปครูควรจะเป็นคนไกด์ความรู้ และมาถึงยุคนี้ การลดสถานะจากผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้ไกด์ความรู้ยังไม่พอ แต่ครูต้องเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปด้วย ถึงเวลาที่ต้องยอมรับกันได้แล้วว่า ครูไม่ได้รู้ทุกอย่าง ครูจะสามารถรับมือทั้งกับเทคโนโลยีและศักยภาพของเด็กยุคใหม่ได้อย่างไร ตรงนี้คือโจทย์ของวิชาชีพครู

“ดิจิทัลมีเดียเองทำให้การอ่านแพร่กระจายไปได้มาก สมมติผมอ่านบทความหนึ่งแล้วผมถูกใจ ผมแชร์ลงในเฟซบุ๊ก คนเห็นก็เพิ่มอีกหลายคน อาจมีบางคนที่อยากอ่านบ้าง ปัญหาคือ พอการอ่านง่ายเกินไป ภาระในการอ่านของเราก็เยอะภายในเวลาเท่าเดิม นี่คือความท้าทายของมวลมนุษยชาติยุคนี้ ที่ต้องขมวดข้อมูลจำนวนมากให้ได้ภายในเวลาอันสั้น เป็นเรื่องของการปรับตัว”

*************************

ขอขอบคุณ คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ปวีณ์นุช เนาศรี  ครูบรรณารักษ์
ฐิติพร จิตจำรูญ ครูบรรณารักษ์
จุฑา เลิศสมองบุญ ครูบรรณารักษ์
รุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
วราพร รสมนตรี หัวหน้างานห้องสมุด