การพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 4 ราย

     ลำดับ

        ประเภทสมาชิก

                   ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์

        1

    สามัญ – ร้านหนังสือ

บริษัท คัดสรรดอทคอม จำกัด

        2

    สามัญ – ร้านหนังสือ

บริษัท ดี ดี บุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

        3

              สามัญ

บริษัท สำนักพิมพ์ อาเธน่า จำกัด

        4

              สามัญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ต เวนเจอร์