คู่มือผู้ออกบูธ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16

คู่มือผู้ออกบูธ

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16

วันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน 2561

 

  • ดาวน์โหลดคู่มือผู้ออกบูธ (Exhibitor Manual) : DOWNLOAD

 

Exhibitor Manual Bkkibf2018