แผนผังบูธ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16

แผนผังบูธ

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16

วันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน 2561

 • โซน Plenary

  01.5 งานหนังสือครั้งที่ 46 Plenary

 • โซน C1

  02.5 งานหนังสือครั้งที่ 46 C1

 • โซน C2
  03.6 งานหนังสือครั้งที่ 46 C2

 • โซน Plaza
  04.5 งานหนังสือครั้งที่ 46 Plaza

 • โซน Atrium
  05.4 งานหนังสือครั้งที่ 46 Atrium

 • โซน Main foyer

  06.5 งานหนังสือครั้งที่ 46 Main foyer

 • โซน Hall A

  07.4 งานหนังสือครั้งที่ 46 Hall A

  ลำดับ

  ชื่อสำนักพิมพ์ / บริษัท

  PUBLISHER / COMPANY

  ZONE

  BOOTH NO.

  1

  10 มิลลิเมตร

  10 MM. PUBLISHING HOUSE

  Plenary

  G05

  2

  1168 / เวิลด์แฟนตาซี

  1168 GROUP / WORLD FANTASY

  C1

  P10

  3

  23 บุ๊คเซ็นเตอร์

  23 BOOK CENTER

  C2 แบบเรียน

  S32

  4

  55 บุ๊คสตอล

  55 BOOKSTALL

  C1

  P13

  5

  ASEAN BOOK PUBLISHERS  ASSOCIATION

  ASEAN BOOK PUBLISHERS  ASSOCIATION

  Plenary Oversea

  L14

  6

  BANGZO BOOKS

  BANGZO BOOKS

  Plenary Oversea

  K18

  7

  CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

  CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

  Plenary Oversea

  L03

  8

  CARAMEL TREE ENGLISH

  CARAMEL TREE ENGLISH

  Plenary Oversea

  K16

  9

  CULTURAL CENTER I.R. IRAN

  CULTURAL CENTER I.R. IRAN

  Plenary Oversea

  K12

  10

  GERMAN BOOK CENTRE

  GERMAN BOOK CENTRE

  Plenary Oversea

  K02

  12

  HARPER COLLINS ELT

  HARPER COLLINS ELT

  Plenary Oversea

  L07

  13

  ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATION

  ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATION

  Plenary Oversea

  L01

  14

  JEN CHEN BUDDHIST BOOK PUB

  JEN CHEN BUDDHIST BOOK PUB

  Plenary Oversea

  L02

  15

  MACMILLAN EDUCATION

  MACMILLAN EDUCATION

  Plenary Oversea

  K08

  16

  MAIDA LOLITA CULTURAL CO.

  MAIDA LOLITA CULTURAL CO.

  Plenary Oversea

  L06

  17

  MEGAVIZ PUBLISHING CO.

  MEGAVIZ PUBLISHING CO.

  Plenary Oversea

  L11

  18

  OXFORD  ACADEMIC

  OXFORD  ACADEMIC

  Plenary Oversea

  L09

  11

  TAIWAN

  TAIWAN

  Plenary Oversea

  J01, J02

  19

  กรีนปัญญาญาณ

  GREEN PANYAYAN

  Plenary

  D08

  20

  กรีนมายด์

  GREEN MIND

  C1

  O38

  21

  กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง

  GROOVE PUBLISHING

  C2

  Q22

  22

  กฤษณมูรติ บุ๊ค & ดีวีดี

  ANVEEKSHANA

  C1

  M43

  23

  ก็องดิด (ร้านหนังสือ)

  CANDIDE BOOKS

  Plenary

  G10

  24

  กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  THE THAILAND RESEARCH FUND

  C1

  O09

  25

  กะทิ กะลา

  KATI KALA

  Atrium

  W12

  26

  กัมบัตเตะ

  GANBATTE

  C2 แบบเรียน

  S17

  27

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อนุสาร อสท.)

  TAT OSOTHO

  C1

  O27

  28

  ก้าวใหม่ (นิติธรรม)

  GHAOWMAI (NITITHAM)

  C1

  N13

  29

  กำมะหยี่ & เอิร์นเนส

  GAMMEMAGIE & EARNEST

  Plenary

  E08

  30

  กิฟท์ บุ๊ค พับลิชชิ่ง

  GIFT BOOK PUBLISHING

  C2

  R50

  31

  เกมส์ แอนด์ ทอยส์

  GAME & TOYS

  C2 เด็ก&สื่อ

  S13

  32

  เกษตรกรรมธรรมชาติ

  NATURAL AGRICULTURE

  C1

  N12

  33

  แก้วกานต์ + ไพรด์ + เกรซ

  KAEWKARN PUBLISHING

  C1

  N58

  34

  โกมลคีมทอง (มูลนิธิ)

  KOMOL KEEMTHONG FOUNDATION

  C1

  O05

  35

  ไก่3

  KAI3

  Plenary

  I09

  36

  ขวัญข้าว ’94

  KWANKAO ’94

  Plenary

  G03

  37

  ข้าวฟ่าง

  KHAOFANG

  Plaza

  V01

  38

  ขุนเขา

  KHUNKHAO

  Atrium

  W08

  39

  คบไฟ (โครงการจัดพิมพ์)

  KOBFAI PUBLISHING PROJECT

  C1

  N33

  40

  คมบาง

  COMBANG

  C1

  O25

  41

  ครอบครัวและสำนักพิมพ์ธรรมดา

  FAMILY&DHAMMADA PUBLISHING

  Plenary

  F08

  42

  ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์

  CREATION FOR KIDS

  C2 เด็ก&สื่อ

  S09

  43

  คลังวิทยาบูรพา

  KLANG VIDHAYA BURAPA

  C2

  Q57

  44

  คลาสแอคท์-เจคลาส

  CLASSACT AND J-CLASS

  C1

  N05

  45

  คำต่อคำ

  WORD FOR WORD BOOKS

  C1

  P09

  46

  คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)

  KINOKUNIYA BOOK STORES (THAILAND)

  Plenary ตปท.

  I02

  47

  คิวบ์ ฟิฟตี้โฟร์

  CUBE 54

  C1

  N14

  48

  คุ้มอักษรไทย

  KUMAKSORNTHAI

  C2 เก่า

  T15

  49

  คู้บ (นิ้วกลม)

  KOOB

  Mainfoyer

  X07

  50

  คู่มือนำเที่ยว “เล่มเดียวเที่ยวได้จริง” / เล็ทเทอร์

  THE LETTER PUBLISHING

  C2

  R51

  51

  เคล็ดไทย

  KLEDTHAI

  C1

  P02

  52

  โครงการตำราสังคมศาสตร์ (มูลนิธิ)

  TEXTBOOK PROJECT

  C1

  N04

  53

  ฅอหนังสือ

  KHORNHANGSUE

  C2 เก่า

  T23

  54

  โฆษิต

  KOSITT

  C2 เก่า

  T19

  55

  จัสมิน บุ๊ค

  JASMIN BOOK

  Plenary

  F06

  56

  จิตจักรวาล

  CHITCHAKRAVAL

  C1

  M06

  57

  จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล (ศูนย์)

  CONTEMPLATIVE EDUCATION CENTER, MAHIDOL

  Atrium

  W24

  58

  จินด์

  JIND

  C1

  M02

  59

  จีนสยาม (นิตยสารจีนไทย)

  SIAM CHINESE PUBLISHING

  Plaza

  V02

  60

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ)

  CHULALONGKORN UNIVERSITY  BOOK CENTRE

  C1

  P25

  61

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนพ.)

  CHULALONGKORN UNIVERSITY PRESS

  C2 แบบเรียน

  Q43

  62

  เจ ลิเทอเรเจอร์

  J LITERATURE PUBLISHING

  C2

  S56

  63

  เจเอ็นดีบุ๊ค

  JNDBOOK

  C1

  N11

  64

  แจ่มใส / เอ็นเธอร์บุ๊คส์

  JAMSAI / ENTER BOOKS

  Hall A

  Y05

  65

  ฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

  FOUNDATION FOR CONSUMERS

  C1

  M32

  66

  ชนนิยม-แม่คำผาง-นิตยสารอีศาน

  CHONNIYOM – E SHANN

  C1

  M31

  67

  ชมรมคณิตศาสตร์

  CHOMROMKANITSAT

  C2 แบบเรียน

  S23

  68

  ชมรมเด็ก

  CHOMROMDEK

  C1

  O45

  69

  ชมรมนักสะกดจิตแห่งประเทศไทย

  THAIHYPNO.COM ( WEB & LINE )

  Atrium

  W05

  70

  ชัชพลบุ๊คส์

  CHATCHAPOL BOOKS

  Atrium

  W21

  71

  ชาญชัย บุ๊คสโตร์ & บุ๊คสทาวน์

  CHANCHAI & BOOKSTOWN

  Plenary ตปท.

  L18

  72

  ชี้ดาบ

  CHIDAHP

  C1

  M41

  73

  ชูการ์เรน & อิงอร

  SUGARRAIN

  Plenary

  H02

  74

  ซัคเซส มีเดีย

  SUCCESS MEDIA

  C1

  P16

  75

  ซิมพลิฟาย

  REVIVA-SIMPLIFY

  C2 แบบเรียน

  R25

  76

  ซิลค์เวอร์ม

  SILKWORM BOOKS

  Plenary ตปท.

  K15

  77

  ซี.ซี.นอลลิดจ์ลิงคส์

  C.C.KNOWLEDGE LINKS

  C2 แบบเรียน

  Q47

  78

  ซีเอ็ดยูเคชั่น

  SE-ED

  Plaza

  V12

  79

  เซนชู พับลิชชิ่ง

  ZENSHU PUBLISHING

  Ballroom (Book Wonderland)

  Y16

  80

  เซ้นส์บุ๊คพับลิชชิง

  SENSE BOOK PUBLISHING

  C1

  O08

  81

  แซนด์คล็อคบุ๊คส์

  SANDCLOCK BOOKS

  Atrium

  W06

  82

  แซลมอน เฮ้าส์

  SALMON HOUSE

  Ballroom (Book Wonderland)

  Y12

  83

  โซฟา พับลิชชิ่ง

  SOFA PUBLISHING

  Plenary

  E02

  84

  ไซเบอร์ดิก

  CYBERDICT

  C2 เด็ก&สื่อ

  T06

  85

  ณ บ้านวรรณกรรม

  NA BAANWANNAGUM

  Plenary

  L40

  86

  ณ เพชรสำนักพิมพ์

  NAPETCH PUBLISHING

  C1

  O31

  87

  ณัฐกานต์

  NATTHAKAN

  C2 เก่า

  T40

  88

  ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์)

  DREAM EXPRESS (DEX)

  Ballroom (Book Wonderland)

  Y14

  89

  ดวงกมลพับลิชชิ่ง

  DUANGKAMOL PUBLISHING

  Plenary

  L64

  90

  ดวงกมลสมัย

  DK TODAY

  Plenary

  L50

  91

  ดวงตะวัน

  DBOOKS

  C1

  O13

  92

  ด็อกเตอร์มิ้นท์

  DOCTOR MINT

  C1

  N24

  93

  ดอกหญ้า

  DOKYA

  Plenary

  D02

  94

  ดอกหญ้าวิชาการ

  DOKYA ACADEMIC PRESS

  C2 แบบเรียน

  S28

  95

  ดับบลิวเค แป้งปั้น

  WK PANG PHAN

  C2 เด็ก&สื่อ

  S07

  96

  ดับเบิ้ลนายน์

  DOUBLE NINE

  C1

  N09

  97

  ดำรงค์ พิณคุณ

  DAMRONG PINKOON

  Atrium

  W17

  98

  ดิ๊กอิทอัพ

  DIG IT UP

  C2 เด็ก&สื่อ

  R06

  99

  ดีพลัสไกด์ และ โปรวิชั่น

  DPLUS GUIDE & PROVISION

  Plenary

  G17

  100

  ดีเอ็มจี

  DMG BOOKS

  Plenary

  H14

  101

  เด็ก (มูลนิธิ)

  FOUNDATION FOR CHILDREN

  Plaza

  V13

  102

  เดกซ์เพรส พับลิชชิ่ง

  DEXPRESS PUBLISHING

  Ballroom (Book Wonderland)

  Y07

  103

  เดอะบุคส์

  THE BOOKS PUBLISHING

  C2 แบบเรียน

  R18

  104

  เดียร์ เดียร์

  DEAR DEER PUBLISHING

  C2 เด็ก&สื่อ

  R05

  105

  ไดฟุกุ

  DAIFUKU CREATOR

  Plenary

  G09

  106

  ต้นฉบับ

  THE ORIGINAL PRESS

  C2 เก่า

  U22

  107

  ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง

  TONMANOW  PUBLISHING

  C1

  N34

  108

  ตะวันส่อง

  TAWANSONG PUBLISHING

  C1

  N07

  109

  ไต้ฝุ่น สตูดิโอ

  TYPHOON STUDIO

  Plenary

  H12

  110

  ไตรภูมิ

  TRAIBHUMI RARE BOOKS

  C2 เก่า

  U26

  111

  ทวีสาส์น

  SAMSIB BOOK

  C1

  N01

  112

  ท้อป

  TOP PUBLISHING

  C2 แบบเรียน

  Q10

  113

  ทัช พับลิเคชั่นส

  TOUCH PUBLICATIONS

  Plenary

  C16

  114

  ทับหนังสือ

  TUBNANGSEU

  Atrium

  W18

  115

  ทิงค์เน็ต

  THINKNET

  Plaza

  V03

  116

  ทิบบุ๊ค

  TIBBOOK

  Plenary

  F12

  117

  ที.จี.อาร์.อี. (ศูนย์หนังสือ)

  TGRE PUBLICATIONS

  C2 แบบเรียน

  Q13

  118

  ที่รัก

  TEERUK PRESS

  C1

  O21

  119

  ทูบีเลิฟ

  2 BELOVED PUBLISHING

  Plenary

  H01

  120

  ทูมอร์โรว์ คอมมิคส์

  TOMORROW COMIX (TMCX)

  C1

  M23

  121

  ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006)

  THAI QUALITYBOOKS (2006)

  C1

  N21

  122

  ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์

  THAISOFTWARE ENTERPRISE

  Plenary

  A08

  123

  ไทยฟอร์ม สตูดิโอ

  THAIFORM STUDIO

  C1

  N32

  124

  ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์

  THAI INFORMATION PUBLISHING SYSTEM

  C2 เด็ก&สื่อ

  R10

  125

  ธนบรรณปิ่นเกล้า

  TANABUNPINKLAO

  C1

  N18

  126

  ธรรมนิติ

  DHARMNITI

  C2 แบบเรียน

  S50

  127

  ธรรมสภา บันลือธรรม

  THAMMASAPA BUNLUETHAM

  Plenary

  F15

  128

  ธารปัญญา

  TARNPANYA

  C2 เด็ก&สื่อ

  T08

  129

  ธารอักษร

  THARNAKSORN

  C1

  M10

  130

  ธิ้งกู้ด

  THINKGOOD

  C1

  M28

  131

  ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

  THINK BEYOND BOOK

  C2 แบบเรียน

  R29

  132

  นวนิตา

  NAVANITA

  C1

  M35

  133

  นันท์-นาถ

  NUN-NART ISLAMIC BOOK CENTER

  C2 เด็ก&สื่อ

  S12

  134

  นาคร

  NAKORN PUBLISHING

  C1

  M08

  135

  นาคา อินเตอร์มีเดีย

  NAKA INTERMEDIA

  C1

  O16

  136

  นานมี / ทองเกษม

  NANMEE / THONGKASEM

  Plenary ตปท.

  J14

  137

  นานมีบุ๊คส์

  NANMEEBOOKS

  Plenary

  A12

  138

  นาบู

  NABU

  Ballroom (Book Wonderland)

  Y11

  139

  นิดา พับลิชชิ่ง

  NIDA PUBLISHING

  Ballroom (Book Wonderland)

  Y09

  140

  นิพนธ์ (บจก.)

  NIBONDH BOOKS

  Plenary ตปท.

  I12

  141

  นิพนธ์ (สนพ.)

  N PUBLISHING

  C2 แบบเรียน

  R40

  142

  นิวเวิร์ล อิงลิช ไลบรารี่

  NEWWORLD ENGLISH LIBRARY

  C2 เด็ก&สื่อ

  S15

  143

  นีโอ เอ็ดดูเทนเมนท์

  NEOEDU.CO.TH

  C2 เด็ก&สื่อ

  Q07

  144

  เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

  NATION MULTIMEDIA GROUP

  C1

  M51

  145

  โนรา

  NORA

  C2 เก่า

  T28

  146

  บงกช พับลิชชิ่ง

  BONGKOCH PUBLISHING

  C1

  P22

  147

  บทจร

  BODTHAJORN

  C2

  S39

  148

  บรรลือสาส์น

  BANLUESARN

  Mainfoyer

  X08

  149

  บริดจ์ คอมมิวนิเคชั่น

  BRIDGE COMMUNICATIONS

  Plenary ตปท.

  J15

  150

  บัณฑิต อึ้งรังษี

  BUNDIT UNGRANGSEE

  Plenary

  D12

  151

  บัณฑิตแนะแนว

  BUNDIT NAENAEW

  C2 แบบเรียน

  R33

  152

  บางรัก และ เมจิค

  BANGRAK & MAGIC BOOK

  C2

  S52

  153

  บ้านฉลาดรู้

  THE SMART HOUSE

  C2 เด็ก&สื่อ

  R14

  154

  บ้านพระอาทิตย์

  BAAN PHRA ARTHIT PUBLICATIONS

  C1

  M01

  155

  บ้านมงคล

  BAANMONGKOL PUBLISHING

  C1

  M60

  156

  บ้านหนังสือ

  BAN NANGSUE

  C2

  R57

  157

  บายยัวร์เซลฟ์

  BY YOURSELF

  C2 แบบเรียน

  S26

  158

  บิงโก

  BINGO

  Atrium

  W10

  159

  บี.เอ็ม. บุ๊คส์

  B.M. BOOK

  C2 แบบเรียน

  Q17

  160

  บีทูเอส

  B2S

  Plenary

  D16

  161

  บียอนด์มังงะ

  BEYOND MANGA

  Ballroom (Book Wonderland)

  Y06

  162

  บีเวล พับลิชชิ่ง

  BEWELL PUBLISHING

  C1

  M30

  163

  บีเวลล์ (นิตยสาร)

  BE WELL HOME

  C1

  N38

  164

  บุ๊กส์วิน

  BOOKSWIN PUBLISHING

  C1

  N10

  165

  บุ๊ค

  BOOK

  C2 เก่า

  U32

  166

  บุ๊ค สไมล์

  BOOK SMILE

  Plenary

  G06

  167

  บุ๊คกาซีน

  BOOKAZINE

  Plenary ตปท.

  I18

  168

  บุ๊คเซ็นเตอร์

  BOOK CENTER

  C1

  M52

  169

  บุ๊คเน็ท

  BOOKNET

  Plenary ตปท.

  J12

  170

  บุ๊คสโตน

  BOOKSTONE

  C1

  M38

  171

  บุ๊คส์เมคเกอร์

  BOOKSMAKER

  Plenary

  B07

  172

  บุรพัฒน์ คอมิคส์ พับลิเคชั่นส์

  BURAPAT COMICS  PUBLICATIONS

  C1

  O57

  173

  บูรพาสาส์น (1991)

  BURAPASARN (1991)

  C1

  P37

  174

  เบเกอรี่บุ๊ค

  BAKERYBOOK

  Ballroom (Book Wonderland)

  Y10

  175

  เบรนฟู้ด

  BRAINFOOD

  C2 เด็ก&สื่อ

  S11

  176

  เบสต์โฟร์คิดส์-ไม้ยมก-กุดจี่

  BEST4KIDS-MYYAMOK-GOODG

  C1

  N08

  177

  แบร์ พับลิชชิ่ง

  BEAR PUBLISHING

  Plenary

  B08

  178

  แบรนด์เอจ

  BRANDAGE

  Plenary

  F01

  179

  ประพันธ์สาส์น

  PRAPHANSARN PUBLISHING

  C1

  M13

  180

  ปราณ พับลิชชิ่ง

  PRAN PUBLISHING

  Plenary

  C01

  181

  ปลากระโดด

  JUMPINGFISH BOOKS

  Atrium

  W19

  182

  ปัญญาจารย์

  PANYACHARN

  C1

  M04

  183

  ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์

  PANYACHON DISTRIBUTOR

  C1

  N39

  184

  ปาเจรา

  PAJERA

  C2 แบบเรียน

  R43

  185

  ป้าวิมล

  WIMON RAREBOOK

  C2 เก่า

  T24

  186

  เป็ดเต่าควาย

  PTK STUDIO

  Plenary

  H05

  187

  แปลน ฟอร์ คิดส์

  PLAN FOR KIDS

  Plaza

  V05

  188

  แปลน รีด เดอร์

  PLAN READERS

  C1

  M21

  189

  แปลน สารา

  PLANSARA

  Plenary

  E01

  190

  แปลนปริทัศน์

  PLANPARITHAT

  C2 แบบเรียน

  Q31

  191

  โป๊ยเซียน

  PLOY SEAN

  C1

  O01

  192

  โปร-วิชั่น เอนเตอร์เทนเมนท์

  PROVISION ENTERTAINMENT

  Plenary

  D17

  193

  ผักแว่น

  PAKVAN

  C2 เด็ก&สื่อ

  R16

  194

  แผ่นดินธรรม (มูลนิธิ)

  PAENDIN DHAMMA FOUNDATION

  Atrium

  W13

  195

  พ.ศ.พัฒนา

  P.S.PATTANA

  C2 แบบเรียน

  S27

  196

  พจนานุกรม

  ENGLISH BY EXAMPLE

  C2 แบบเรียน

  Q49

  197

  พรานนกวิทยา

  PN MAP

  C2 เด็ก&สื่อ

  R09

  198

  พราว

  PROUD

  Atrium

  W07

  199

  พรีมา พับบลิชชิง

  PRIMA PUBLISHING

  C1

  N26

  200

  พลีสเฮลท์

  PLEASEHEALTH

  Atrium

  W11

  201

  พว.อินเตอร์

  PW.INTER

  Plenary ตปท.

  I14

  202

  พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

  PATTANAKHUNNAPABHWICHAKARN (PW)

  C2 แบบเรียน

  S36

  203

  พารากอน เอเชีย

  PARAGON ASIA

  Plenary ตปท.

  J13

  204

  พาส เอ็ดดูเคชั่น

  PASS EDUCATION

  C2 เด็ก&สื่อ

  T01

  205

  พี เอส จีเนียส (ร้าน)

  P S GENIUS

  Plaza

  V04

  206

  พี.วาทิน พับลิเคชั่น ต่วย’ตูน

  P.VATIN PUBLICATION

  C1

  O17

  207

  พุทธธรรม (มูลนิธิ)

  BUDDHADHAMMA FOUNDATION

  Plenary

  H10

  208

  พุทธลีลา ร่วมสมัย

  BUDDHALEELA (CONTEMPORARY)

  Plenary ตปท.

  J11

  209

  พูนิก้า

  PUNICA

  C1

  O02

  210

  เพชรประกาย

  PHETPRAGUY

  Plenary

  E12

  211

  เพ็ญวัฒนา จัดจำหน่าย

  PENNWATTANA DISTRIBUTOR

  Plenary ตปท.

  K11

  212

  เพ็ทแอนด์โฮม

  PET & HOME

  Plenary

  F07

  213

  เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ / ปัณณ์บุ๊ก

  SME THAILAND / PANNBOOKS

  C1

  M37

  214

  เพรลูด มิวสิก

  PRELUDE MUSIC

  C2 แบบเรียน

  R21

  215

  เพอลังอิ พับลิชชิ่ง

  PELANGI PUBLISHING

  Plenary

  F14

  216

  แพนสยาม

  PANSIAM

  C2 แบบเรียน

  R44

  217

  โพล่า เพลย์ เกมส์

  POLAR PLAY GAMES

  C2 เด็ก&สื่อ

  S10

  218

  โพสต์ ทูเดย์ บางกอก โพสต์ สนพ.โพสต์บุ๊กส์ – โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดีย

  POST TODAY, BANGKOK POST, POST BOOKS – POST INTERNATIONAL MEDIA

  Plenary

  L26

  219

  ไพลินบุ๊คเน็ต

  PAILINBOOKNET

  C1

  O51

  220

  ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์

  FREEFORM

  Plenary

  I11

  221

  ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง

  FREEMIND PUBLISHING

  Plenary

  C08

  222

  ฟ้าเดียวกัน

  SAMESKYBOOKS

  C2

  S39

  223

  ฟาร์อีสต์ พับลิเกชั่น

  FAR EAST PUBLICATION

  C2 เด็ก&สื่อ

  T07

  224

  ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ & แฮปปี้ บานานา

  PHYSICS CENTER & HAPPY BANANA

  C2 แบบเรียน

  Q02

  225

  ฟีนิกซ์

  PHOENIX

  Plenary

  A02

  226

  ฟูลสต๊อป

  FULLSTOP

  Plenary

  E18

  227

  เฟิร์ส  เพจ โปร

  FIRST PAGE PRO

  C1

  O30

  228

  แฟนตาเซีย

  FANTASIA

  Atrium

  W20

  229

  แฟมิลี่วีคเอนด์

  FAMILYWEEKEND

  C2 เด็ก&สื่อ

  R08

  230

  โฟกัส

  FOCUS

  C2 แบบเรียน

  Q15

  231

  ภาดา เอ็ดดูเคชั่น

  PADA EDUCATION

  C2 เด็ก&สื่อ

  Q01

  232

  ภารกิจ บุ๊กส์ ช็อป

  PARAKIT BOOKS SHOP

  C2

  Q51

  233

  ภาริณาส

  PHARINAS

  Plenary

  G11

  234

  ภูมิบัณฑิต

  POOMBUNDIT

  C2 แบบเรียน

  R19

  235

  มติชน

  MATICHON

  Plaza

  V10

  236

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์หนังสือ)

  KASETSART UNIVERSITY BOOK CENTER

  C1

  N57

  237

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์หนังสือ)

  THAMMASAT UNIVERSITY BOOKSTORE

  C2 แบบเรียน

  S44

  238

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สนพ.)

  THAMMASAT UNIVERSITY PRESS

  C2 แบบเรียน

  S19

  239

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สนพ.)

  SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY

  C2 แบบเรียน

  Q27

  240

  มอร์แกน พับลิชชิ่ง

  MOKEN PUBLISHING

  C1

  N15

  241

  มะลิ

  MALI PUBLISHING

  Plenary

  F04

  242

  มังกี้บุ๊กส์

  MONKEY BOOKS

  C1

  P05

  243

  มัลติ เอดูเคชั่น

  MULTI EDUCATION

  C2 เด็ก&สื่อ

  S08

  244

  มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศูนย์)

  PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN ANTHROPOLOGY CENTRE

  C1

  N37

  245

  มาร์แชล คาเวนดิช เอ็ดดูเคชั่น

  MARSHALL CAVENDISH EDUCATION

  Plenary ตปท.

  K17

  246

  มาร์ส สเปซ

  MARS SPACE

  Plenary

  G08

  247

  มิวเซียมเพรส

  MUSEUM PRESS

  Plenary

  G07

  248

  มีดีส์ พับลิชชิ่ง

  MEE-D PUBLISHING

  Ballroom (Book Wonderland)

  Y13

  249

  มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส (ประเทศไทย)

  MEDIA EXPERTISE INT’L

  Plenary

  F10

  250

  มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

  MEDIA ASSOCIATED

  C1

  N03

  251

  เมืองหนังสือ – ดวงกมล

  D.K. BOOK MART

  C1

  M44

  252

  แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล

  MAGAZINES INTERNATIONAL

  Plenary ตปท.

  L16

  253

  แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

  MAX PLOYS INTERNATIONAL

  C2 เด็ก&สื่อ

  R01

  254

  แมคกรอ-ฮิล

  MCGRAW-HILL

  C2 แบบเรียน

  R26

  255

  แม็คเอ็ดดูเคชั่น

  MACEDUCATION

  C2 แบบเรียน

  Q35

  256

  แมงมุม คัลเจอร์

  MANGMOOM CULTURE

  C1

  M42

  257

  แม่จินดา

  MAEJINDA

  C2 เก่า

  T20

  258

  แม่บ้าน

  MAEBAN

  Plenary

  B12

  259

  โมโนเจนเนอเรชั่น

  MONO GENERATION

  C1

  M56

  260

  ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น

  MINOR CORPORATION

  C2 เด็ก&สื่อ

  S14

  261

  ยิปซี กรุ๊ป

  GYPSY GROUP

  C1

  O35

  262

  ยูนิเวอร์แซล พับลิชิ่ง

  UNIVERSAL PUBLISHING

  Atrium

  W14

  263

  รจนา

  ROCHANA

  C2 เก่า

  T32

  264

  ร่มฟ้าสยาม

  ROM FHA SIAM

  C1

  M33

  265

  รวมสาส์น (1977)

  RUAMSARN (1977)

  Plenary

  F11

  266

  รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง

  LUCKPIM PUBLISHING

  Ballroom (Book Wonderland)

  Y08

  267

  รักษ์วลี

  RAKWALEE PUBLISHING

  C1

  N17

  268

  ราชบัณฑิตยสภา (สำนักงาน)

  OFFICE OF THE ROYAL SOCIETY

  C2 แบบเรียน

  S48

  269

  ริเวอร์บุ๊คส์

  RIVERBOOKS

  Plenary ตปท.

  I08

  270

  รุ่งวัฒนา ส่งเสริมรักการอ่าน

  RUNGWATTANA

  C1

  P40

  271

  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ดร.พนิตนาฏ

  DR.PANIDNAD SCHOOL OF ENGLISH

  C1

  M22

  272

  โรแมนติค พับลิชชิ่ง

  ROMANTIC PUBLISHING

  C2

  S54

  273

  ไร้กรอบ

  RAIKROB

  C2

  R55

  274

  ไรเตอร์

  WRITER

  C2

  S39

  275

  ลายเส้น พับบลิชชิ่ง

  LI-ZENN PUBLISHING

  Plenary

  G13

  276

  ลิปส์ พับลิชชิ่ง

  LIPS PUBLISHING

  Plenary

  H03

  277

  ลีลาบุ๊ค

  LEELABOOK

  Plenary

  G02

  278

  ลีลาภาษา

  LEELAAPHASA

  C2 แบบเรียน

  R46

  279

  ลูกองุ่น

  LOOKANGOON

  C1

  O12

  280

  เลเจ้นด์ บุ๊คส์

  LEGEND BOOKS

  Atrium

  W15

  281

  เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์

  LIANGCHIANG PUBLISHING

  C1

  O20

  282

  โลกหนังสือ

  BOOK WORLD PUBLISHING

  C2 เด็ก&สื่อ

  S02

  283

  ไลต์ ออฟ เลิฟ พับลิเคชั่น

  LIGHT OF LOVE PUBLICATION

  C1

  N49

  284

  ไลบรารี่บุ๊คส์เซ็นเตอร์

  LIBRARY BOOKS CENTER

  C2

  Q53

  285

  วงกลม

  CIRCLE

  Plenary

  G18

  286

  วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง

  WONGSAWANG PUBLISHING

  Plenary

  C12

  287

  วรรณวิภา

  WANWIPA-WARIN

  C1

  M45

  288

  วรรณสาส์น

  VANNASARN PUBLISHING

  C1

  M26

  289

  วังอนุบาล

  WANG ANUBAL

  C2 เด็ก&สื่อ

  T02

  290

  วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส

  WATTA CLASSIFIEDS

  C1

  N19

  291

  วัฒนาพานิช

  WATANAPHANIT

  C2 แบบเรียน

  R34

  292

  วาดศิลป์

  WADSILP

  C1

  P33

  293

  วาไรตี้

  VARIETY

  C1

  O06

  294

  วิกายา

  VIGAYA

  Atrium

  W02

  295

  วิง มีเดีย

  WING MEDIA

  C1

  M24

  296

  วิญญูชน / สายธาร

  WINYUCHON / SAITHARN

  C1

  N46

  297

  วิตตี้กรุ๊ป

  WITTY GROUP

  C2

  Q55

  298

  วินทร์ เลียววาริณ (บจก.113)

  WIN LYOVARIN (113 CO.,LTD.)

  Plenary

  F18

  299

  วินเนอร์ ออนไลน์

  WINNER ONLINE

  C1

  M16

  300

  วิบูลย์กิจ

  VIBULKIJ

  Ballroom (Book Wonderland)

  Y15

  301

  วิศวกรน้อย

  WISAWAKORN-NOI

  C2 เด็ก&สื่อ

  T04

  302

  วิสดอมไวด์

  WISDOMWIDE

  C2 แบบเรียน

  S22

  303

  วีเลิร์น & น้ำพุสำนักพิมพ์

  WELEARN & NUMPU PUBLISHING

  Plenary

  E05

  304

  เวย์

  WAY

  Plenary

  G01

  305

  เวิร์ด วอนเดอร์ และ มิวส์

  WORDS WONDER AND MUSE

  Plenary

  F09

  306

  เวิร์ดเพลย์ คอมมิวนิเคชั่น

  WORDPLAY COMMUNICATIONS

  Atrium

  W03

  307

  ไวท์โลตัส

  WHITE LOTUS

  Plenary ตปท.

  J17

  308

  ศรีปัญญา

  SRIPANYA

  C2

  R48

  309

  ศรีสยามการพิมพ์ – นิตยสารขวัญเรือน

  SRISIAM PRINTING PRESS

  C1

  N30

  310

  สกายบุ๊กส์

  SKYBOOK

  Mainfoyer

  X05

  311

  สคริปเตอร์

  SCRIPTOR

  C1

  M36

  312

  ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สมาคม)

  TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)

  C1

  N52

  313

  สต็อคทูมอร์โรว์

  STOCK2MORROW

  Plenary

  H07

  314

  สตาร์ซอคเก้อร์

  STAR’S SOCCER

  C1

  M12

  315

  สตาร์พิคส์ – เล็ดคอมิก

  STARPICS – LET’S COMIC

  C1

  O61

  316

  สถาพรบุ๊คส์

  SATAPORNBOOKS

  C1

  P28

  317

  สมมติ

  SOMMADHI

  C2

  R52

  318

  สมาร์ทบุ๊ค ในเครือสนุกอ่าน

  SMARTBOOK / SANOOKARN

  Plaza

  V15

  319

  สมาร์ทเลิร์นนิ่ง

  SMART LEARNING

  C2 แบบเรียน

  S24

  320

  สโมสรหนังสือดี

  D-BOOK CLUB

  Plenary

  H18

  321

  สยาม บุ๊คส์

  SIAM BOOKS

  C1

  M19

  322

  สยาม แม็ป เซ็นเตอร์

  SIAM MAP CENTER

  Plenary

  F02

  323

  สยามบรรณ

  SIAM ARCHIVES

  C1

  N35

  324

  สยามบรรณาคม (ร้าน)

  SIAMBRANNAKOM

  C2 เก่า

  U30

  325

  สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย

  SIAMINTER

  Plenary

  A03

  326

  สร้างสรรค์บุ๊คส์

  SANGSANBOOKS

  C1

  O24

  327

  สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

  SRANGSANSUEPHUAKARNRIANRUU(SSR.)

  C2 แบบเรียน

  R30

  328

  สวทช. (ศูนย์หนังสือ)

  NSTDA BOOKSTORE

  C1

  N22

  329

  สวนเงินมีมา

  SUAN NGUEN MEE MA

  C2

  S39

  330

  สวัสดี ไอที

  SAWASDEE IT

  C1

  N16

  331

  สะพาน

  LES-BOOKS

  C1

  N20

  332

  สันสกฤต

  SANSKRIT

  Plenary

  C02

  333

  สานอักษร

  SAANAKSORN

  Atrium

  W22

  334

  สามัญชน

  SAMANCHONBOOKS

  Mainfoyer

  X06

  335

  สายคำ

  SAICOMBOOK

  C2 เก่า

  T31

  336

  สายใจ

  SAIJAI

  C2 เด็ก&สื่อ

  U06

  337

  สารคดี-เมืองโบราณ

  VIRIYAH BUSINESS

  Plenary

  H11

  338

  สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

  CATHOLIC MEDIA CENTER

  C1

  N06

  339

  สื่อวรรณกรรม

  SUEWANNAGUM

  C1

  M39

  340

  สุขภาพใจ (บุ๊ค ไทม์)

  BOOK TIME

  C2

  Q16

  341

  สุขภาพไทย (มูลนิธิ)

  THAI HOLISTIC HEALTH FOUNDATION

  C1

  M40

  342

  สุชิต หนังสือเก่า

  SUCHIT RARE BOOKS

  C2 เก่า

  T36

  343

  สุวิมล (ร้าน)

  SUVIMOL RARE BOOKS

  C2 เก่า

  T27

  344

  แสงเจริญ

  SAENGCHAROEN RARE BOOKS

  C2 เก่า

  U16

  345

  แสงดาว

  SAENGDAO

  Plenary

  E11

  346

  แสงแดด

  SANGDAD PUBLISHING

  C1

  P34

  347

  หนอนแก้ว

  NONKAEW

  C2 เด็ก&สื่อ

  S06

  348

  หนังสือศิลปะ-บ้านครูอุ๋ย

  ART BOOK-THAI

  C2

  R53

  349

  หนังสือสายน้ำ

  SAINAM BOOKS

  C1

  N53

  350

  หนีกรุง

  NEEKRUNG

  Atrium

  W01

  351

  หนึ่งเดียว

  NUENGDIAO

  Ballroom (Book Wonderland)

  Y17

  352

  หมอชาวบ้าน

  MOHCHAOBAN

  Plenary

  F05

  353

  หรรษา

  HUNSA-BOOK

  C1

  N02

  354

  ห้องเรียน

  CLASS PUBLISHING

  C2 เด็ก&สื่อ

  R13

  355

  องค์การค้าของ สกสค.

  SUKSAPANPANIT

  C1

  M25

  356

  อทิตตา พับลิเคชั่น (เที่ยวรอบโลก)

  ATITTA PUBLICATION / TRAVEL AROUND THE WORLD

  Plenary

  I05

  357

  อนิเมท กรุ๊ป

  ANIMATE GROUP

  Plaza

  V14

  358

  อนิแม็กชอป (เอพลัสกับจีพลัส)

  ANIMAG-SHOP (A-PLUS&G-PLUS)

  C1

  M09

  359

  อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์

  AMARIN BOOK CENTER

  C2

  Q26

  360

  ออน อาร์ต

  ON ART

  Atrium

  W16

  361

  อะธิงบุ๊ค

  A THING BOOK

  C1

  M17

  362

  อะบุ๊ค

  A BOOK

  Plenary

  D05

  363

  อักษร อินสไปร์

  AKSORN INSPIRE

  C2 เด็ก&สื่อ

  U08

  364

  อักษร เอ็ดดูเคชั่น

  AKSORN EDUCATION

  C2 แบบเรียน

  Q19

  365

  อักษรวัฒนา

  AKSORNWATTHANA

  C1

  N42

  366

  อักษรโสภณ / สนพ.เพื่อนดี

  AKSORNSOBHON / PUENDEE

  Plenary

  D11

  367

  อักษรา ฟอร์ คิดส์

  AKSARA FOR KIDS

  C2 เด็ก&สื่อ

  S01

  368

  อัจฉริยะสู่ลูกน้อย

  WWW.HANDTOY.COM

  C2 เด็ก&สื่อ

  U02

  369

  อัลเทอร์เนทีฟ ไรเตอร์ / เม่นวรรณกรรม

  ALTERNATIVE WRITERS / PORCUPINE BOOK

  Plenary

  D01

  370

  อัล-อีหม่าน

  AL-IMAN

  Plaza

  V08

  371

  อ่าน

  READ PUBLISHING

  C2

  S39

  372

  อาร์ตโฟร์ดี

  ART4D

  C1

  M18

  373

  อาร์ตี้เฮ้าส์

  ARTYHOUSE

  Atrium

  W04

  374

  อารีนา แกลลอรี่

  AREENA GALLERY

  C2 เด็ก&สื่อ

  Q11

  375

  อิงค์

  INK

  C1

  N28

  376

  อินส์พัล

  INSPAL / DREAMPASSION / LIFEBALANCE

  Plaza

  V07

  377

  อี.คิว.พลัส กรุ๊ป

  E.Q.PLUS GROUP

  Plaza

  V11

  378

  อี.ไอเดีย168 / มงคล168

  E.IDEA168 / MONGKOL168

  Plaza

  V09

  379

  อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์)

  ELT EDUCATION (THAILAND)

  C1

  O34

  380

  เอ็กซซิสมีเดียแวร์

  XSIS MEDIA WARE

  C1

  M14

  381

  เอ็กซเปอร์เน็ท

  EXPERNET

  Plenary

  B02

  382

  เอช อาร์ เซ็นเตอร์

  HR CENTER

  Atrium

  W23

  383

  เอเซีย บุ๊คส

  ASIABOOKS

  Plenary ตปท.

  I13

  384

  เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย

  EDUCATION MIND LINE MULTIMEDIA

  Plenary

  H06

  385

  เอ็ด-เทค บุ๊คส์

  ED-TECH BOOKS

  C2 เด็ก&สื่อ

  R12

  386

  เอเธนส์ พับลิชชิ่ง

  ATHENS PUBLISHING

  C2 เด็ก&สื่อ

  R02

  387

  เอ-บุ๊ค ดิสทริบิวชั่น

  A-BOOK DISTRIBUTION

  C1

  P21

  388

  เอ็มไอเอส

  MIS PUBLISHING

  C2 เด็ก&สื่อ

  T12

  389

  เอส.พี.ซี. บุ๊คส์

  S.P.C.BOOKS

  C1

  M34

  390

  เอิร์นเอ็ดดูเคชั่น

  EARN EDUCATION

  C1

  P17

  391

  แอร์โรว์ มัลติมีเดีย

  ARROW MULTIMEDIA

  Plenary

  C05

  392

  โอเคแอลเอส / สนพ.ชวนอ่าน

  OKLS / CHUANANBOOKS

  C2 แบบเรียน

  R47

  393

  โอเชี่ยน มีเดีย

  OCEAN MEDIA

  C2 แบบเรียน

  R49

  394

  โอเดียนสโตร์

  ODEONSTORE

  Plaza

  V16

  395

  โอเพ่นบุ๊กส์

  OPENBOOKS

  Plenary

  I01

  396

  โอเพ่นเวิลด์ส x ซอลต์ x บุ๊คสเคป

  OPENWORLDS x SALT x BOOKSCAPE

  Plenary

  G14

  397

  โอเอ็มจี บุ๊คส์

  OMG BOOKS

  Plenary

  G04

  398

  ไอดีซี พรีเมียร์

  IDC PREMIER

  Plenary

  B16

  399

  ฮายาชิ เวิลด์

  HAYASHI WORLD (LAQ)

  Plaza

  V06

  400

  เฮอร์มิท

  HERMIT BOOKS

  C2

  S58

  401

  เฮ้าส์ ออฟ แสตมป์

  HOUSE OF STAMPS

  Plenary

  F03

  402

  แฮปปี้ไซเอนซ์

  HAPPY SCIENCE

  C1

  M20

  403

  แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง

  HAPPYBOOK PUBLISHING

  C1

  N31

  404

  แฮพเพนนิ่ง

  HAPPENING

  Plenary

  G12