แผนผังบูธ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16

แผนผังบูธ

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16

วันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน 2561

06.5 งานหนังสือครั้งที่ 46 Main foyer

  • โซน Hall A

07.4 งานหนังสือครั้งที่ 46 Hall A

Exhibition 1

 

ลำดับ

ชื่อสำนักพิมพ์ / บริษัท

PUBLISHER / COMPANY

ZONE

BOOTH NO.

1

10 มิลลิเมตร

10 MM. PUBLISHING HOUSE

Plenary

G05

2

1168 / เวิลด์แฟนตาซี

1168 GROUP / WORLD FANTASY

C1

P10

3

23 บุ๊คเซ็นเตอร์

23 BOOK CENTER

C2 แบบเรียน

S32

4

55 บุ๊คสตอล

55 BOOKSTALL

C1

P13

5

ASEAN BOOK PUBLISHERS  ASSOCIATION

ASEAN BOOK PUBLISHERS  ASSOCIATION

Plenary Oversea

L14

6

BANGZO BOOKS

BANGZO BOOKS

Plenary Oversea

K18

7

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Plenary Oversea

L03

8

CARAMEL TREE ENGLISH

CARAMEL TREE ENGLISH

Plenary Oversea

K16

9

CULTURAL CENTER I.R. IRAN

CULTURAL CENTER I.R. IRAN

Plenary Oversea

K12

10

GERMAN BOOK CENTRE

GERMAN BOOK CENTRE

Plenary Oversea

K02

12

HARPER COLLINS ELT

HARPER COLLINS ELT

Plenary Oversea

L07

13

ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATION

ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATION

Plenary Oversea

L01

14

JEN CHEN BUDDHIST BOOK PUB

JEN CHEN BUDDHIST BOOK PUB

Plenary Oversea

L02

15

MACMILLAN EDUCATION

MACMILLAN EDUCATION

Plenary Oversea

K08

16

MAIDA LOLITA CULTURAL CO.

MAIDA LOLITA CULTURAL CO.

Plenary Oversea

L06

17

MEGAVIZ PUBLISHING CO.

MEGAVIZ PUBLISHING CO.

Plenary Oversea

L11

18

OXFORD  ACADEMIC

OXFORD  ACADEMIC

Plenary Oversea

L09

11

TAIWAN

TAIWAN

Plenary Oversea

J01, J02

19

กรีนปัญญาญาณ

GREEN PANYAYAN

Plenary

D08

20

กรีนมายด์

GREEN MIND

C1

O38

21

กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง

GROOVE PUBLISHING

C2

Q22

22

กฤษณมูรติ บุ๊ค & ดีวีดี

ANVEEKSHANA

C1

M43

23

ก็องดิด (ร้านหนังสือ)

CANDIDE BOOKS

Plenary

G10

24

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

THE THAILAND RESEARCH FUND

C1

O09

25

กะทิ กะลา

KATI KALA

Atrium

W12

26

กัมบัตเตะ

GANBATTE

C2 แบบเรียน

S17

27

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อนุสาร อสท.)

TAT OSOTHO

C1

O27

28

ก้าวใหม่ (นิติธรรม)

GHAOWMAI (NITITHAM)

C1

N13

29

กำมะหยี่ & เอิร์นเนส

GAMMEMAGIE & EARNEST

Plenary

E08

30

กิฟท์ บุ๊ค พับลิชชิ่ง

GIFT BOOK PUBLISHING

C2

R50

31

เกมส์ แอนด์ ทอยส์

GAME & TOYS

C2 เด็ก&สื่อ

S13

32

เกษตรกรรมธรรมชาติ

NATURAL AGRICULTURE

C1

N12

33

แก้วกานต์ + ไพรด์ + เกรซ

KAEWKARN PUBLISHING

C1

N58

34

โกมลคีมทอง (มูลนิธิ)

KOMOL KEEMTHONG FOUNDATION

C1

O05

35

ไก่3

KAI3

Plenary

I09

36

ขวัญข้าว ’94

KWANKAO ’94

Plenary

G03

37

ข้าวฟ่าง

KHAOFANG

Plaza

V01

38

ขุนเขา

KHUNKHAO

Atrium

W08

39

คบไฟ (โครงการจัดพิมพ์)

KOBFAI PUBLISHING PROJECT

C1

N33

40

คมบาง

COMBANG

C1

O25

41

ครอบครัวและสำนักพิมพ์ธรรมดา

FAMILY&DHAMMADA PUBLISHING

Plenary

F08

42

ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์

CREATION FOR KIDS

C2 เด็ก&สื่อ

S09

43

คลังวิทยาบูรพา

KLANG VIDHAYA BURAPA

C2

Q57

44

คลาสแอคท์-เจคลาส

CLASSACT AND J-CLASS

C1

N05

45

คำต่อคำ

WORD FOR WORD BOOKS

C1

P09

46

คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)

KINOKUNIYA BOOK STORES (THAILAND)

Plenary ตปท.

I02

47

คิวบ์ ฟิฟตี้โฟร์

CUBE 54

C1

N14

48

คุ้มอักษรไทย

KUMAKSORNTHAI

C2 เก่า

T15

49

คู้บ (นิ้วกลม)

KOOB

Mainfoyer

X07

50

คู่มือนำเที่ยว “เล่มเดียวเที่ยวได้จริง” / เล็ทเทอร์

THE LETTER PUBLISHING

C2

R51

51

เคล็ดไทย

KLEDTHAI

C1

P02

52

โครงการตำราสังคมศาสตร์ (มูลนิธิ)

TEXTBOOK PROJECT

C1

N04

53

ฅอหนังสือ

KHORNHANGSUE

C2 เก่า

T23

54

โฆษิต

KOSITT

C2 เก่า

T19

55

จัสมิน บุ๊ค

JASMIN BOOK

Plenary

F06

56

จิตจักรวาล

CHITCHAKRAVAL

C1

M06

57

จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล (ศูนย์)

CONTEMPLATIVE EDUCATION CENTER, MAHIDOL

Atrium

W24

58

จินด์

JIND

C1

M02

59

จีนสยาม (นิตยสารจีนไทย)

SIAM CHINESE PUBLISHING

Plaza

V02

60

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ)

CHULALONGKORN UNIVERSITY  BOOK CENTRE

C1

P25

61

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนพ.)

CHULALONGKORN UNIVERSITY PRESS

C2 แบบเรียน

Q43

62

เจ ลิเทอเรเจอร์

J LITERATURE PUBLISHING

C2

S56

63

เจเอ็นดีบุ๊ค

JNDBOOK

C1

N11

64

แจ่มใส / เอ็นเธอร์บุ๊คส์

JAMSAI / ENTER BOOKS

Hall A

Y05

65

ฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

FOUNDATION FOR CONSUMERS

C1

M32

66

ชนนิยม-แม่คำผาง-นิตยสารอีศาน

CHONNIYOM – E SHANN

C1

M31

67

ชมรมคณิตศาสตร์

CHOMROMKANITSAT

C2 แบบเรียน

S23

68

ชมรมเด็ก

CHOMROMDEK

C1

O45

69

ชมรมนักสะกดจิตแห่งประเทศไทย

THAIHYPNO.COM ( WEB & LINE )

Atrium

W05

70

ชัชพลบุ๊คส์

CHATCHAPOL BOOKS

Atrium

W21

71

ชาญชัย บุ๊คสโตร์ & บุ๊คสทาวน์

CHANCHAI & BOOKSTOWN

Plenary ตปท.

L18

72

ชี้ดาบ

CHIDAHP

C1

M41

73

ชูการ์เรน & อิงอร

SUGARRAIN

Plenary

H02

74

ซัคเซส มีเดีย

SUCCESS MEDIA

C1

P16

75

ซิมพลิฟาย

REVIVA-SIMPLIFY

C2 แบบเรียน

R25

76

ซิลค์เวอร์ม

SILKWORM BOOKS

Plenary ตปท.

K15

77

ซี.ซี.นอลลิดจ์ลิงคส์

C.C.KNOWLEDGE LINKS

C2 แบบเรียน

Q47

78

ซีเอ็ดยูเคชั่น

SE-ED

Plaza

V12

79

เซนชู พับลิชชิ่ง

ZENSHU PUBLISHING

Ballroom (Book Wonderland)

Y16

80

เซ้นส์บุ๊คพับลิชชิง

SENSE BOOK PUBLISHING

C1

O08

81

แซนด์คล็อคบุ๊คส์

SANDCLOCK BOOKS

Atrium

W06

82

แซลมอน เฮ้าส์

SALMON HOUSE

Ballroom (Book Wonderland)

Y12

83

โซฟา พับลิชชิ่ง

SOFA PUBLISHING

Plenary

E02

84

ไซเบอร์ดิก

CYBERDICT

C2 เด็ก&สื่อ

T06

85

ณ บ้านวรรณกรรม

NA BAANWANNAGUM

Plenary

L40

86

ณ เพชรสำนักพิมพ์

NAPETCH PUBLISHING

C1

O31

87

ณัฐกานต์

NATTHAKAN

C2 เก่า

T40

88

ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์)

DREAM EXPRESS (DEX)

Ballroom (Book Wonderland)

Y14

89

ดวงกมลพับลิชชิ่ง

DUANGKAMOL PUBLISHING

Plenary

L64

90

ดวงกมลสมัย

DK TODAY

Plenary

L50

91

ดวงตะวัน

DBOOKS

C1

O13

92

ด็อกเตอร์มิ้นท์

DOCTOR MINT

C1

N24

93

ดอกหญ้า

DOKYA

Plenary

D02

94

ดอกหญ้าวิชาการ

DOKYA ACADEMIC PRESS

C2 แบบเรียน

S28

95

ดับบลิวเค แป้งปั้น

WK PANG PHAN

C2 เด็ก&สื่อ

S07

96

ดับเบิ้ลนายน์

DOUBLE NINE

C1

N09

97

ดำรงค์ พิณคุณ

DAMRONG PINKOON

Atrium

W17

98

ดิ๊กอิทอัพ

DIG IT UP

C2 เด็ก&สื่อ

R06

99

ดีพลัสไกด์ และ โปรวิชั่น

DPLUS GUIDE & PROVISION

Plenary

G17

100

ดีเอ็มจี

DMG BOOKS

Plenary

H14

101

เด็ก (มูลนิธิ)

FOUNDATION FOR CHILDREN

Plaza

V13

102

เดกซ์เพรส พับลิชชิ่ง

DEXPRESS PUBLISHING

Ballroom (Book Wonderland)

Y07

103

เดอะบุคส์

THE BOOKS PUBLISHING

C2 แบบเรียน

R18

104

เดียร์ เดียร์

DEAR DEER PUBLISHING

C2 เด็ก&สื่อ

R05

105

ไดฟุกุ

DAIFUKU CREATOR

Plenary

G09

106

ต้นฉบับ

THE ORIGINAL PRESS

C2 เก่า

U22

107

ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง

TONMANOW  PUBLISHING

C1

N34

108

ตะวันส่อง

TAWANSONG PUBLISHING

C1

N07

109

ไต้ฝุ่น สตูดิโอ

TYPHOON STUDIO

Plenary

H12

110

ไตรภูมิ

TRAIBHUMI RARE BOOKS

C2 เก่า

U26

111

ทวีสาส์น

SAMSIB BOOK

C1

N01

112

ท้อป

TOP PUBLISHING

C2 แบบเรียน

Q10

113

ทัช พับลิเคชั่นส

TOUCH PUBLICATIONS

Plenary

C16

114

ทับหนังสือ

TUBNANGSEU

Atrium

W18

115

ทิงค์เน็ต

THINKNET

Plaza

V03

116

ทิบบุ๊ค

TIBBOOK

Plenary

F12

117

ที.จี.อาร์.อี. (ศูนย์หนังสือ)

TGRE PUBLICATIONS

C2 แบบเรียน

Q13

118

ที่รัก

TEERUK PRESS

C1

O21

119

ทูบีเลิฟ

2 BELOVED PUBLISHING

Plenary

H01

120

ทูมอร์โรว์ คอมมิคส์

TOMORROW COMIX (TMCX)

C1

M23

121

ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006)

THAI QUALITYBOOKS (2006)

C1

N21

122

ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์

THAISOFTWARE ENTERPRISE

Plenary

A08

123

ไทยฟอร์ม สตูดิโอ

THAIFORM STUDIO

C1

N32

124

ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์

THAI INFORMATION PUBLISHING SYSTEM

C2 เด็ก&สื่อ

R10

125

ธนบรรณปิ่นเกล้า

TANABUNPINKLAO

C1

N18

126

ธรรมนิติ

DHARMNITI

C2 แบบเรียน

S50

127

ธรรมสภา บันลือธรรม

THAMMASAPA BUNLUETHAM

Plenary

F15

128

ธารปัญญา

TARNPANYA

C2 เด็ก&สื่อ

T08

129

ธารอักษร

THARNAKSORN

C1

M10

130

ธิ้งกู้ด

THINKGOOD

C1

M28

131

ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

THINK BEYOND BOOK

C2 แบบเรียน

R29

132

นวนิตา

NAVANITA

C1

M35

133

นันท์-นาถ

NUN-NART ISLAMIC BOOK CENTER

C2 เด็ก&สื่อ

S12

134

นาคร

NAKORN PUBLISHING

C1

M08

135

นาคา อินเตอร์มีเดีย

NAKA INTERMEDIA

C1

O16

136

นานมี / ทองเกษม

NANMEE / THONGKASEM

Plenary ตปท.

J14

137

นานมีบุ๊คส์

NANMEEBOOKS

Plenary

A12

138

นาบู

NABU

Ballroom (Book Wonderland)

Y11

139

นิดา พับลิชชิ่ง

NIDA PUBLISHING

Ballroom (Book Wonderland)

Y09

140

นิพนธ์ (บจก.)

NIBONDH BOOKS

Plenary ตปท.

I12

141

นิพนธ์ (สนพ.)

N PUBLISHING

C2 แบบเรียน

R40

142

นิวเวิร์ล อิงลิช ไลบรารี่

NEWWORLD ENGLISH LIBRARY

C2 เด็ก&สื่อ

S15

143

นีโอ เอ็ดดูเทนเมนท์

NEOEDU.CO.TH

C2 เด็ก&สื่อ

Q07

144

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

NATION MULTIMEDIA GROUP

C1

M51

145

โนรา

NORA

C2 เก่า

T28

146

บงกช พับลิชชิ่ง

BONGKOCH PUBLISHING

C1

P22

147

บทจร

BODTHAJORN

C2

S39

148

บรรลือสาส์น

BANLUESARN

Mainfoyer

X08

149

บริดจ์ คอมมิวนิเคชั่น

BRIDGE COMMUNICATIONS

Plenary ตปท.

J15

150

บัณฑิต อึ้งรังษี

BUNDIT UNGRANGSEE

Plenary

D12

151

บัณฑิตแนะแนว

BUNDIT NAENAEW

C2 แบบเรียน

R33

152

บางรัก และ เมจิค

BANGRAK & MAGIC BOOK

C2

S52

153

บ้านฉลาดรู้

THE SMART HOUSE

C2 เด็ก&สื่อ

R14

154

บ้านพระอาทิตย์

BAAN PHRA ARTHIT PUBLICATIONS

C1

M01

155

บ้านมงคล

BAANMONGKOL PUBLISHING

C1

M60

156

บ้านหนังสือ

BAN NANGSUE

C2

R57

157

บายยัวร์เซลฟ์

BY YOURSELF

C2 แบบเรียน

S26

158

บิงโก

BINGO

Atrium

W10

159

บี.เอ็ม. บุ๊คส์

B.M. BOOK

C2 แบบเรียน

Q17

160

บีทูเอส

B2S

Plenary

D16

161

บียอนด์มังงะ

BEYOND MANGA

Ballroom (Book Wonderland)

Y06

162

บีเวล พับลิชชิ่ง

BEWELL PUBLISHING

C1

M30

163

บีเวลล์ (นิตยสาร)

BE WELL HOME

C1

N38

164

บุ๊กส์วิน

BOOKSWIN PUBLISHING

C1

N10

165

บุ๊ค

BOOK

C2 เก่า

U32

166

บุ๊ค สไมล์

BOOK SMILE

Plenary

G06

167

บุ๊คกาซีน

BOOKAZINE

Plenary ตปท.

I18

168

บุ๊คเซ็นเตอร์

BOOK CENTER

C1

M52

169

บุ๊คเน็ท

BOOKNET

Plenary ตปท.

J12

170

บุ๊คสโตน

BOOKSTONE

C1

M38

171

บุ๊คส์เมคเกอร์

BOOKSMAKER

Plenary

B07

172

บุรพัฒน์ คอมิคส์ พับลิเคชั่นส์

BURAPAT COMICS  PUBLICATIONS

C1

O57

173

บูรพาสาส์น (1991)

BURAPASARN (1991)

C1

P37

174

เบเกอรี่บุ๊ค

BAKERYBOOK

Ballroom (Book Wonderland)

Y10

175

เบรนฟู้ด

BRAINFOOD

C2 เด็ก&สื่อ

S11

176

เบสต์โฟร์คิดส์-ไม้ยมก-กุดจี่

BEST4KIDS-MYYAMOK-GOODG

C1

N08

177

แบร์ พับลิชชิ่ง

BEAR PUBLISHING

Plenary

B08

178

แบรนด์เอจ

BRANDAGE

Plenary

F01

179

ประพันธ์สาส์น

PRAPHANSARN PUBLISHING

C1

M13

180

ปราณ พับลิชชิ่ง

PRAN PUBLISHING

Plenary

C01

181

ปลากระโดด

JUMPINGFISH BOOKS

Atrium

W19

182

ปัญญาจารย์

PANYACHARN

C1

M04

183

ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์

PANYACHON DISTRIBUTOR

C1

N39

184

ปาเจรา

PAJERA

C2 แบบเรียน

R43

185

ป้าวิมล

WIMON RAREBOOK

C2 เก่า

T24

186

เป็ดเต่าควาย

PTK STUDIO

Plenary

H05

187

แปลน ฟอร์ คิดส์

PLAN FOR KIDS

Plaza

V05

188

แปลน รีด เดอร์

PLAN READERS

C1

M21

189

แปลน สารา

PLANSARA

Plenary

E01

190

แปลนปริทัศน์

PLANPARITHAT

C2 แบบเรียน

Q31

191

โป๊ยเซียน

PLOY SEAN

C1

O01

192

โปร-วิชั่น เอนเตอร์เทนเมนท์

PROVISION ENTERTAINMENT

Plenary

D17

193

ผักแว่น

PAKVAN

C2 เด็ก&สื่อ

R16

194

แผ่นดินธรรม (มูลนิธิ)

PAENDIN DHAMMA FOUNDATION

Atrium

W13

195

พ.ศ.พัฒนา

P.S.PATTANA

C2 แบบเรียน

S27

196

พจนานุกรม

ENGLISH BY EXAMPLE

C2 แบบเรียน

Q49

197

พรานนกวิทยา

PN MAP

C2 เด็ก&สื่อ

R09

198

พราว

PROUD

Atrium

W07

199

พรีมา พับบลิชชิง

PRIMA PUBLISHING

C1

N26

200

พลีสเฮลท์

PLEASEHEALTH

Atrium

W11

201

พว.อินเตอร์

PW.INTER

Plenary ตปท.

I14

202

พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

PATTANAKHUNNAPABHWICHAKARN (PW)

C2 แบบเรียน

S36

203

พารากอน เอเชีย

PARAGON ASIA

Plenary ตปท.

J13

204

พาส เอ็ดดูเคชั่น

PASS EDUCATION

C2 เด็ก&สื่อ

T01

205

พี เอส จีเนียส (ร้าน)

P S GENIUS

Plaza

V04

206

พี.วาทิน พับลิเคชั่น ต่วย’ตูน

P.VATIN PUBLICATION

C1

O17

207

พุทธธรรม (มูลนิธิ)

BUDDHADHAMMA FOUNDATION

Plenary

H10

208

พุทธลีลา ร่วมสมัย

BUDDHALEELA (CONTEMPORARY)

Plenary ตปท.

J11

209

พูนิก้า

PUNICA

C1

O02

210

เพชรประกาย

PHETPRAGUY

Plenary

E12

211

เพ็ญวัฒนา จัดจำหน่าย

PENNWATTANA DISTRIBUTOR

Plenary ตปท.

K11

212

เพ็ทแอนด์โฮม

PET & HOME

Plenary

F07

213

เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ / ปัณณ์บุ๊ก

SME THAILAND / PANNBOOKS

C1

M37

214

เพรลูด มิวสิก

PRELUDE MUSIC

C2 แบบเรียน

R21

215

เพอลังอิ พับลิชชิ่ง

PELANGI PUBLISHING

Plenary

F14

216

แพนสยาม

PANSIAM

C2 แบบเรียน

R44

217

โพล่า เพลย์ เกมส์

POLAR PLAY GAMES

C2 เด็ก&สื่อ

S10

218

โพสต์ ทูเดย์ บางกอก โพสต์ สนพ.โพสต์บุ๊กส์ – โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดีย

POST TODAY, BANGKOK POST, POST BOOKS – POST INTERNATIONAL MEDIA

Plenary

L26

219

ไพลินบุ๊คเน็ต

PAILINBOOKNET

C1

O51

220

ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์

FREEFORM

Plenary

I11

221

ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง

FREEMIND PUBLISHING

Plenary

C08

222

ฟ้าเดียวกัน

SAMESKYBOOKS

C2

S39

223

ฟาร์อีสต์ พับลิเกชั่น

FAR EAST PUBLICATION

C2 เด็ก&สื่อ

T07

224

ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ & แฮปปี้ บานานา

PHYSICS CENTER & HAPPY BANANA

C2 แบบเรียน

Q02

225

ฟีนิกซ์

PHOENIX

Plenary

A02

226

ฟูลสต๊อป

FULLSTOP

Plenary

E18

227

เฟิร์ส  เพจ โปร

FIRST PAGE PRO

C1

O30

228

แฟนตาเซีย

FANTASIA

Atrium

W20

229

แฟมิลี่วีคเอนด์

FAMILYWEEKEND

C2 เด็ก&สื่อ

R08

230

โฟกัส

FOCUS

C2 แบบเรียน

Q15

231

ภาดา เอ็ดดูเคชั่น

PADA EDUCATION

C2 เด็ก&สื่อ

Q01

232

ภารกิจ บุ๊กส์ ช็อป

PARAKIT BOOKS SHOP

C2

Q51

233

ภาริณาส

PHARINAS

Plenary

G11

234

ภูมิบัณฑิต

POOMBUNDIT

C2 แบบเรียน

R19

235

มติชน

MATICHON

Plaza

V10

236

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์หนังสือ)

KASETSART UNIVERSITY BOOK CENTER

C1

N57

237

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์หนังสือ)

THAMMASAT UNIVERSITY BOOKSTORE

C2 แบบเรียน

S44

238

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สนพ.)

THAMMASAT UNIVERSITY PRESS

C2 แบบเรียน

S19

239

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สนพ.)

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY

C2 แบบเรียน

Q27

240

มอร์แกน พับลิชชิ่ง

MOKEN PUBLISHING

C1

N15

241

มะลิ

MALI PUBLISHING

Plenary

F04

242

มังกี้บุ๊กส์

MONKEY BOOKS

C1

P05

243

มัลติ เอดูเคชั่น

MULTI EDUCATION

C2 เด็ก&สื่อ

S08

244

มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศูนย์)

PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN ANTHROPOLOGY CENTRE

C1

N37

245

มาร์แชล คาเวนดิช เอ็ดดูเคชั่น

MARSHALL CAVENDISH EDUCATION

Plenary ตปท.

K17

246

มาร์ส สเปซ

MARS SPACE

Plenary

G08

247

มิวเซียมเพรส

MUSEUM PRESS

Plenary

G07

248

มีดีส์ พับลิชชิ่ง

MEE-D PUBLISHING

Ballroom (Book Wonderland)

Y13

249

มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส (ประเทศไทย)

MEDIA EXPERTISE INT’L

Plenary

F10

250

มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

MEDIA ASSOCIATED

C1

N03

251

เมืองหนังสือ – ดวงกมล

D.K. BOOK MART

C1

M44

252

แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล

MAGAZINES INTERNATIONAL

Plenary ตปท.

L16

253

แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

MAX PLOYS INTERNATIONAL

C2 เด็ก&สื่อ

R01

254

แมคกรอ-ฮิล

MCGRAW-HILL

C2 แบบเรียน

R26

255

แม็คเอ็ดดูเคชั่น

MACEDUCATION

C2 แบบเรียน

Q35

256

แมงมุม คัลเจอร์

MANGMOOM CULTURE

C1

M42

257

แม่จินดา

MAEJINDA

C2 เก่า

T20

258

แม่บ้าน

MAEBAN

Plenary

B12

259

โมโนเจนเนอเรชั่น

MONO GENERATION

C1

M56

260

ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น

MINOR CORPORATION

C2 เด็ก&สื่อ

S14

261

ยิปซี กรุ๊ป

GYPSY GROUP

C1

O35

262

ยูนิเวอร์แซล พับลิชิ่ง

UNIVERSAL PUBLISHING

Atrium

W14

263

รจนา

ROCHANA

C2 เก่า

T32

264

ร่มฟ้าสยาม

ROM FHA SIAM

C1

M33

265

รวมสาส์น (1977)

RUAMSARN (1977)

Plenary

F11

266

รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง

LUCKPIM PUBLISHING

Ballroom (Book Wonderland)

Y08

267

รักษ์วลี

RAKWALEE PUBLISHING

C1

N17

268

ราชบัณฑิตยสภา (สำนักงาน)

OFFICE OF THE ROYAL SOCIETY

C2 แบบเรียน

S48

269

ริเวอร์บุ๊คส์

RIVERBOOKS

Plenary ตปท.

I08

270

รุ่งวัฒนา ส่งเสริมรักการอ่าน

RUNGWATTANA

C1

P40

271

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ดร.พนิตนาฏ

DR.PANIDNAD SCHOOL OF ENGLISH

C1

M22

272

โรแมนติค พับลิชชิ่ง

ROMANTIC PUBLISHING

C2

S54

273

ไร้กรอบ

RAIKROB

C2

R55

274

ไรเตอร์

WRITER

C2

S39

275

ลายเส้น พับบลิชชิ่ง

LI-ZENN PUBLISHING

Plenary

G13

276

ลิปส์ พับลิชชิ่ง

LIPS PUBLISHING

Plenary

H03

277

ลีลาบุ๊ค

LEELABOOK

Plenary

G02

278

ลีลาภาษา

LEELAAPHASA

C2 แบบเรียน

R46

279

ลูกองุ่น

LOOKANGOON

C1

O12

280

เลเจ้นด์ บุ๊คส์

LEGEND BOOKS

Atrium

W15

281

เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์

LIANGCHIANG PUBLISHING

C1

O20

282

โลกหนังสือ

BOOK WORLD PUBLISHING

C2 เด็ก&สื่อ

S02

283

ไลต์ ออฟ เลิฟ พับลิเคชั่น

LIGHT OF LOVE PUBLICATION

C1

N49

284

ไลบรารี่บุ๊คส์เซ็นเตอร์

LIBRARY BOOKS CENTER

C2

Q53

285

วงกลม

CIRCLE

Plenary

G18

286

วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง

WONGSAWANG PUBLISHING

Plenary

C12

287

วรรณวิภา

WANWIPA-WARIN

C1

M45

288

วรรณสาส์น

VANNASARN PUBLISHING

C1

M26

289

วังอนุบาล

WANG ANUBAL

C2 เด็ก&สื่อ

T02

290

วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส

WATTA CLASSIFIEDS

C1

N19

291

วัฒนาพานิช

WATANAPHANIT

C2 แบบเรียน

R34

292

วาดศิลป์

WADSILP

C1

P33

293

วาไรตี้

VARIETY

C1

O06

294

วิกายา

VIGAYA

Atrium

W02

295

วิง มีเดีย

WING MEDIA

C1

M24

296

วิญญูชน / สายธาร

WINYUCHON / SAITHARN

C1

N46

297

วิตตี้กรุ๊ป

WITTY GROUP

C2

Q55

298

วินทร์ เลียววาริณ (บจก.113)

WIN LYOVARIN (113 CO.,LTD.)

Plenary

F18

299

วินเนอร์ ออนไลน์

WINNER ONLINE

C1

M16

300

วิบูลย์กิจ

VIBULKIJ

Ballroom (Book Wonderland)

Y15

301

วิศวกรน้อย

WISAWAKORN-NOI

C2 เด็ก&สื่อ

T04

302

วิสดอมไวด์

WISDOMWIDE

C2 แบบเรียน

S22

303

วีเลิร์น & น้ำพุสำนักพิมพ์

WELEARN & NUMPU PUBLISHING

Plenary

E05

304

เวย์

WAY

Plenary

G01

305

เวิร์ด วอนเดอร์ และ มิวส์

WORDS WONDER AND MUSE

Plenary

F09

306

เวิร์ดเพลย์ คอมมิวนิเคชั่น

WORDPLAY COMMUNICATIONS

Atrium

W03

307

ไวท์โลตัส

WHITE LOTUS

Plenary ตปท.

J17

308

ศรีปัญญา

SRIPANYA

C2

R48

309

ศรีสยามการพิมพ์ – นิตยสารขวัญเรือน

SRISIAM PRINTING PRESS

C1

N30

310

สกายบุ๊กส์

SKYBOOK

Mainfoyer

X05

311

สคริปเตอร์

SCRIPTOR

C1

M36

312

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สมาคม)

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)

C1

N52

313

สต็อคทูมอร์โรว์

STOCK2MORROW

Plenary

H07

314

สตาร์ซอคเก้อร์

STAR’S SOCCER

C1

M12

315

สตาร์พิคส์ – เล็ดคอมิก

STARPICS – LET’S COMIC

C1

O61

316

สถาพรบุ๊คส์

SATAPORNBOOKS

C1

P28

317

สมมติ

SOMMADHI

C2

R52

318

สมาร์ทบุ๊ค ในเครือสนุกอ่าน

SMARTBOOK / SANOOKARN

Plaza

V15

319

สมาร์ทเลิร์นนิ่ง

SMART LEARNING

C2 แบบเรียน

S24

320

สโมสรหนังสือดี

D-BOOK CLUB

Plenary

H18

321

สยาม บุ๊คส์

SIAM BOOKS

C1

M19

322

สยาม แม็ป เซ็นเตอร์

SIAM MAP CENTER

Plenary

F02

323

สยามบรรณ

SIAM ARCHIVES

C1

N35

324

สยามบรรณาคม (ร้าน)

SIAMBRANNAKOM

C2 เก่า

U30

325

สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย

SIAMINTER

Plenary

A03

326

สร้างสรรค์บุ๊คส์

SANGSANBOOKS

C1

O24

327

สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

SRANGSANSUEPHUAKARNRIANRUU(SSR.)

C2 แบบเรียน

R30

328

สวทช. (ศูนย์หนังสือ)

NSTDA BOOKSTORE

C1

N22

329

สวนเงินมีมา

SUAN NGUEN MEE MA

C2

S39

330

สวัสดี ไอที

SAWASDEE IT

C1

N16

331

สะพาน

LES-BOOKS

C1

N20

332

สันสกฤต

SANSKRIT

Plenary

C02

333

สานอักษร

SAANAKSORN

Atrium

W22

334

สามัญชน

SAMANCHONBOOKS

Mainfoyer

X06

335

สายคำ

SAICOMBOOK

C2 เก่า

T31

336

สายใจ

SAIJAI

C2 เด็ก&สื่อ

U06

337

สารคดี-เมืองโบราณ

VIRIYAH BUSINESS

Plenary

H11

338

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

CATHOLIC MEDIA CENTER

C1

N06

339

สื่อวรรณกรรม

SUEWANNAGUM

C1

M39

340

สุขภาพใจ (บุ๊ค ไทม์)

BOOK TIME

C2

Q16

341

สุขภาพไทย (มูลนิธิ)

THAI HOLISTIC HEALTH FOUNDATION

C1

M40

342

สุชิต หนังสือเก่า

SUCHIT RARE BOOKS

C2 เก่า

T36

343

สุวิมล (ร้าน)

SUVIMOL RARE BOOKS

C2 เก่า

T27

344

แสงเจริญ

SAENGCHAROEN RARE BOOKS

C2 เก่า

U16

345

แสงดาว

SAENGDAO

Plenary

E11

346

แสงแดด

SANGDAD PUBLISHING

C1

P34

347

หนอนแก้ว

NONKAEW

C2 เด็ก&สื่อ

S06

348

หนังสือศิลปะ-บ้านครูอุ๋ย

ART BOOK-THAI

C2

R53

349

หนังสือสายน้ำ

SAINAM BOOKS

C1

N53

350

หนีกรุง

NEEKRUNG

Atrium

W01

351

หนึ่งเดียว

NUENGDIAO

Ballroom (Book Wonderland)

Y17

352

หมอชาวบ้าน

MOHCHAOBAN

Plenary

F05

353

หรรษา

HUNSA-BOOK

C1

N02

354

ห้องเรียน

CLASS PUBLISHING

C2 เด็ก&สื่อ

R13

355

องค์การค้าของ สกสค.

SUKSAPANPANIT

C1

M25

356

อทิตตา พับลิเคชั่น (เที่ยวรอบโลก)

ATITTA PUBLICATION / TRAVEL AROUND THE WORLD

Plenary

I05

357

อนิเมท กรุ๊ป

ANIMATE GROUP

Plaza

V14

358

อนิแม็กชอป (เอพลัสกับจีพลัส)

ANIMAG-SHOP (A-PLUS&G-PLUS)

C1

M09

359

อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์

AMARIN BOOK CENTER

C2

Q26

360

ออน อาร์ต

ON ART

Atrium

W16

361

อะธิงบุ๊ค

A THING BOOK

C1

M17

362

อะบุ๊ค

A BOOK

Plenary

D05

363

อักษร อินสไปร์

AKSORN INSPIRE

C2 เด็ก&สื่อ

U08

364

อักษร เอ็ดดูเคชั่น

AKSORN EDUCATION

C2 แบบเรียน

Q19

365

อักษรวัฒนา

AKSORNWATTHANA

C1

N42

366

อักษรโสภณ / สนพ.เพื่อนดี

AKSORNSOBHON / PUENDEE

Plenary

D11

367

อักษรา ฟอร์ คิดส์

AKSARA FOR KIDS

C2 เด็ก&สื่อ

S01

368

อัจฉริยะสู่ลูกน้อย

WWW.HANDTOY.COM

C2 เด็ก&สื่อ

U02

369

อัลเทอร์เนทีฟ ไรเตอร์ / เม่นวรรณกรรม

ALTERNATIVE WRITERS / PORCUPINE BOOK

Plenary

D01

370

อัล-อีหม่าน

AL-IMAN

Plaza

V08

371

อ่าน

READ PUBLISHING

C2

S39

372

อาร์ตโฟร์ดี

ART4D

C1

M18

373

อาร์ตี้เฮ้าส์

ARTYHOUSE

Atrium

W04

374

อารีนา แกลลอรี่

AREENA GALLERY

C2 เด็ก&สื่อ

Q11

375

อิงค์

INK

C1

N28

376

อินส์พัล

INSPAL / DREAMPASSION / LIFEBALANCE

Plaza

V07

377

อี.คิว.พลัส กรุ๊ป

E.Q.PLUS GROUP

Plaza

V11

378

อี.ไอเดีย168 / มงคล168

E.IDEA168 / MONGKOL168

Plaza

V09

379

อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์)

ELT EDUCATION (THAILAND)

C1

O34

380

เอ็กซซิสมีเดียแวร์

XSIS MEDIA WARE

C1

M14

381

เอ็กซเปอร์เน็ท

EXPERNET

Plenary

B02

382

เอช อาร์ เซ็นเตอร์

HR CENTER

Atrium

W23

383

เอเซีย บุ๊คส

ASIABOOKS

Plenary ตปท.

I13

384

เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย

EDUCATION MIND LINE MULTIMEDIA

Plenary

H06

385

เอ็ด-เทค บุ๊คส์

ED-TECH BOOKS

C2 เด็ก&สื่อ

R12

386

เอเธนส์ พับลิชชิ่ง

ATHENS PUBLISHING

C2 เด็ก&สื่อ

R02

387

เอ-บุ๊ค ดิสทริบิวชั่น

A-BOOK DISTRIBUTION

C1

P21

388

เอ็มไอเอส

MIS PUBLISHING

C2 เด็ก&สื่อ

T12

389

เอส.พี.ซี. บุ๊คส์

S.P.C.BOOKS

C1

M34

390

เอิร์นเอ็ดดูเคชั่น

EARN EDUCATION

C1

P17

391

แอร์โรว์ มัลติมีเดีย

ARROW MULTIMEDIA

Plenary

C05

392

โอเคแอลเอส / สนพ.ชวนอ่าน

OKLS / CHUANANBOOKS

C2 แบบเรียน

R47

393

โอเชี่ยน มีเดีย

OCEAN MEDIA

C2 แบบเรียน

R49

394

โอเดียนสโตร์

ODEONSTORE

Plaza

V16

395

โอเพ่นบุ๊กส์

OPENBOOKS

Plenary

I01

396

โอเพ่นเวิลด์ส x ซอลต์ x บุ๊คสเคป

OPENWORLDS x SALT x BOOKSCAPE

Plenary

G14

397

โอเอ็มจี บุ๊คส์

OMG BOOKS

Plenary

G04

398

ไอดีซี พรีเมียร์

IDC PREMIER

Plenary

B16

399

ฮายาชิ เวิลด์

HAYASHI WORLD (LAQ)

Plaza

V06

400

เฮอร์มิท

HERMIT BOOKS

C2

S58

401

เฮ้าส์ ออฟ แสตมป์

HOUSE OF STAMPS

Plenary

F03

402

แฮปปี้ไซเอนซ์

HAPPY SCIENCE

C1

M20

403

แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง

HAPPYBOOK PUBLISHING

C1

N31

404

แฮพเพนนิ่ง

HAPPENING

Plenary

G12