TK park ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Workshop ในหัวข้อ “Librarian Space ตอน สื่อสร้างสรรค์จากกระดาษ”

อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม Workshop “Librarian Space ตอน สื่อสร้างสรรค์จากกระดาษ” โดยเรียนรู้การผลิตสื่อสร้างสรรค์จากกระดาษกับอาจารย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ (ครูเอื้อ) จากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเจ้าของเพจสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

อนาคตสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ กับการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ วาระปี 2560-2562

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมเลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ วาระปี 2560-2562 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สุชาดา สหัสกุล ต่อยอดโลกหนังสือสู่ PUBAT 4.0

ผ่านไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สุชาดา สหัสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมฝ่ายในประเทศ โดยได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิก

เสวนา Uncover the cover เปิดปก ไม่ปกปิด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ร่วมกับ สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ (ThaiGa) จัดงาน งานสัมมนาถ่ายทอดความรู้ในทุกมิติของการออกแบบหนังสือ การออกแบบหนังสือและปก แบบไม่ปกปิด ภายใต้ชื่องานว่า Uncover The Cover เปิดปก ไม่ปกปิด

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Asian Festival of Children’s Content 2017 (AFCC)

งาน Asian Festival of Children’s Content 2017 (AFCC) กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ หอสมุดแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ โดยสภาพัฒนาหนังสือแห่งชาติสิงคโปร์

รายชื่อผู้ออกงาน เลขที่บูธ และคู่มือการออกบูธ งาน​​เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ ​2

รายชื่อสมาชิกที่ร่วมออกบูธในงานเชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 (Chiang Mai Book Fair 2017) ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560  เวลา 10.30 – 20.30 น.
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

1 2 3