ขอเชิญเข้าร่วมงาน Asian Festival of Children’s Content 2017 (AFCC)

งาน Asian Festival of Children’s Content 2017 (AFCC) กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ หอสมุดแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ โดยสภาพัฒนาหนังสือแห่งชาติสิงคโปร์