อนาคตสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ กับการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ วาระปี 2560-2562

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมเลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ วาระปี 2560-2562 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สุชาดา สหัสกุล ต่อยอดโลกหนังสือสู่ PUBAT 4.0

ผ่านไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สุชาดา สหัสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมฝ่ายในประเทศ โดยได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิก

เสวนา Uncover the cover เปิดปก ไม่ปกปิด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ร่วมกับ สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ (ThaiGa) จัดงาน งานสัมมนาถ่ายทอดความรู้ในทุกมิติของการออกแบบหนังสือ การออกแบบหนังสือและปก แบบไม่ปกปิด ภายใต้ชื่องานว่า Uncover The Cover เปิดปก ไม่ปกปิด