‘กิ่งฉัตร’ ปาริฉัตร ศาลิคุปต์ ‘นักเขียน-บรรณาธิการ’ คู่สมรสแห่งวงการนิยายไทย

ในฐานะนักเขียนที่ประสบการณ์มายาวนาน อีกทั้งวันนี้ยังสร้างอาณาจักรเล็กๆ อย่างสำนักพิมพ์ลูกองุ่น ‘กิ่งฉัตร’ จึงได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงาน Editor’s Talk on Stage 2 ซึ่งจัดโดยชมรมบรรณาธิการไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

1 2