สุชาดา สหัสกุล ต่อยอดโลกหนังสือสู่ PUBAT 4.0

ผ่านไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สุชาดา สหัสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมฝ่ายในประเทศ โดยได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิก