การประชุมประจำปีสมาคมสำนักพิมพ์นานาชาติ (IPA Annual General Meeting)

สมาคมสำนักพิมพ์นานาชาติ หรือ International Publishers Association (IPA) เป็นสหพันธ์สำนักพิมพ์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบไปด้วยสมาชิก 86 องค์กร จาก 71 ประเทศทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองลิขสิทธิ์ผลงานวรรณกรรม งานเขียนต่าง ๆ รวมถึงสิทธิและเสรีภาพในการเผยแพร่และการแสดงความคิดเห็น

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น. เพื่อรายงานผลการเลือกตั้งประธานสมาคมคนใหม่ คุณ Bodour Al Qasimi ผ่านช่องทางออนไลน์ สถานการณ์ในแวดวงหนังสือหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 และความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติอย่างองค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN)

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc