การประชุมใหญ่

การประชุมใหญ่

ข้อมูลประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ไฟล์เอกสาร 1. สไลด์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 25632. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25633. การเดินทางของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ก.ค. 62 – ส.ค. 63 (รายงานฉบับย่อ)4. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (รายงานฉบับเต็ม) ไฟล์วิดิโอ 5. วิดิโอ การเดินทางของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ก.ค. 62 – ส.ค. 63 6. วิดิโอ ทิศทางในอนาคตของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และวงการหนังสือ 7. วิดิโอ บรรยายพิเศษ เรื่อง การอ่านกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจ โดย คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 8. วิดิโอ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ภาพบรรยากาศ