ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม

Location

83/159 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต 2) แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

83/159 Soi Ngam Wong Wan 47 (Chinnaket 2) Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210 Thailand

Office Hours

08.30 – 17.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์

08:30 – 17:30 Mon – Fri

Phone & Email

Phone: 02-954-9560-4
Fax: 02-954-9565-66 
Email: info@pubat.or.th
—————————————————
นางสาวนันทพร จันทรากำเนิดแสง
ผู้จัดการ
อีเมล: manager@pubat.or.th
โทร. 02-954-9560 ต่อ 108
———————————
นางสาวพัชพรรณ พินทุเรขา
ผู้ช่วยผู้จัดการและงานหนังสือในกรุงเทพฯ
v-patchapan@pubat.or.th
โทร. 02-954-9560 ต่อ 101
———————————
นางสาวจุฑา ธูปพุทธา
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และงานหนังสือภูมิภาค
n-chutha@pubat.or.th
โทร. 02-954-9560 ต่อ 103
———————————
นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งเพ็ชรมณี
ฝ่ายกิจกรรมเวทีและอบรมสัมมนา  
อีเมล: m-chutikarn@pubat.or.th
โทร. 02-954-9560 ต่อ 106นางสาวรัตตินันท์ เรืองเมธาพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น
อีเมล: i-rattinan@pubat.or.th
โทร. 02-954-9560 ต่อ 107
———————————
นางสาวศิรินภา รุ่งมโน
ฝ่ายต่างประเทศ
อีเมล: y-sirinapa@pubat.or.th
โทร. 02-954-9560 ต่อ 102
———————————
นางสาวลภัทรดา พรชื่น
ฝ่ายบัญชี-การเงิน
อีเมล: a-lapathrada@pubat.or.th
โทร. 02-954-9560 ต่อ 105

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc