ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคมฯ

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยบุคคลสำคัญในวงการศึกษา ได้แก่ นายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษา, ม.ล.มานิจ ชุมสาย แห่งองค์การยูเนสโก และนายกำธร สถิรกุล ผู้อำนวยการองค์การค้าของคุรุสภา ร่วมกับเอกชน มี นายจิตต์ แพร่พานิช เจ้าของสำนักพิมพ์แพร่พิทยา และนายชัย จิตติเดชารักษ์ เจ้าของสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ มาร่วมก่อตั้งสมาคมขึ้น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 จึงได้ จดทะเบียนสมาคมกับกองตำรวจสันติบาล ใช้ชื่อว่า “สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย” มีสำนักงานอยู่ที่อาคาร 9 ถนนราชดำเนิน (ภายในองค์การค้าคุรุสภา) จ.พระนคร มีนายกำธร สถิรกุล เป็นผู้เริ่มการฯ สำนัก และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ คนแรก

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวงการหนังสือในประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือ

  1. ส่งเสริมการจัดพิมพ์หนังสือและจำหน่ายหนังสือที่ดี ไม่เป็นภัยต่อสังคม ให้ได้รับความนิยมแพร่หลาย และปรับปรุงมาตรฐาน คุณภาพ ตลอดจนการจัดรูปหนังสือให้ได้มาตรฐานตามสากลนิยม
  2. ส่งเสริมงานด้านการประพันธ์และงานด้านการแปล ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
  3. ก่อให้เกิดความสามัคคีในบรรดาสมาชิก ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และด้านสังคม
  4. ทำการติดต่อประสานงานกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ และสมาคมผู้จำหน่ายหนังสือ สมาคมและสถาบันต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และส่งเสริมงานและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc