กิจกรรมเวที
เทศกาลหนังสือจันทบุรี ครั้งที่ 1

ศ. 24 กุมภาพันธ์ 2566

13.00 – 15.00 น.พิธีเปิดงานเทศกาลหนังสือจันทบุรี ครั้งที่ 1 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
15.00 – 16.00 น.ดนตรีโฟล์คซอง
16.00 – 17.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
17.00 – 18.00 น.ดนตรีโฟล์คซอง
18.00 – 19.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน

ส. 25 กุมภาพันธ์ 2566

12.00 – 13.00 น.COSPLAY FREE STAGE DAY 1
13.00 – 14.00 น.เสวนาหนังสือ “ทริปคนบาปกับคำสาปฟาโรห์”
หนังสือใหม่จาก Avocado Books
1. เนิฟ – บุญมนัสสวัสดี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
(นักเขียน)
2. ทอม – จักรกฤต โยมพยอม
ผู้ร่วมทริป #อียิปต์อีสัส
และผู้บริหารสำนักพิมพ์ Avocado Books
14.00 – 15.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
15.00 – 17.00 น.เสวนา โดย ณ บ้านวรรณกรรมสำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
17.00 – 18.00 น.ดนตรีโฟล์คซอง
18.00 – 19.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน

อา. 26 กุมภาพันธ์ 2566

12.00 – 15.00 น.COSPLAY FREE STAGE DAY 2
15.00 – 16.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
16.00 – 17.00 น.อีเล้งเค้งโค้ง ก ข สุขสันต์ จันทบูรครูชีวัน วิสาสะ
นักเขียนและบรรณาธิการหนังสือเด็ก
17.00 – 18.00 น.ดนตรีโฟล์คซอง
18.00 – 19.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน

จ. 27 กุมภาพันธ์ 2566

12.00 – 13.00 น.อาสาพาอ่านโรงเรียนหนองเจ๊กสร้อย
13.00 – 15.00 น.ประกวดเล่านิทาน รอบคัดเลือกมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น
ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
15.00 – 17.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
17.00 – 18.00 น.ดนตรีโฟล์คซอง
18.00 – 19.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน

อ. 28 กุมภาพันธ์ 2566

13.00 – 15.00 น.ประกวดเล่านิทาน รอบคัดเลือกมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น
ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
15.00 – 16.00 น.ชวนคุยกับร้านหนังสืออิสระในภาคตะวันออกคุณรัสรินทร์ กิจชัยสวัสดิ์ (ฐอน)
ร้านหนังสือสุนทรภู่ และสำนักพิมพ์
16.00 – 17.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
17.00 – 18.00 น.ดนตรีโฟล์คซอง
18.00 – 19.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน

พ. 1 มีนาคม 2566

12.00 – 13.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
13.00 – 15.00 น.ประกวดเล่านิทาน รอบชิงชนะเลิศมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น
ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
15.00 – 16.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
17.00 – 18.00 น.วรรณคดีไทยกับบทเพลงอ.เทพย์ สิทธิธานี กวีและนักเขียน
18.00 – 19.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน

พฤ. 2 มีนาคม 2566

12.00 – 13.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
13.00 – 16.00 น.เวิร์คช็อป ” เขียนอย่างไรให้สนุก”อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง
16.00 – 17.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
17.00 – 18.00 น.ดนตรีโฟล์คซอง
18.00 – 19.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน

ศ. 3 มีนาคม 2566

12.00 – 13.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
15.00 – 16.00 น.ดนตรีโฟล์คซอง
16.00 – 17.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
17.00 – 18.00 น.ดนตรีโฟล์คซอง
18.00 – 19.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน

ส. 4 มีนาคม 2566

12.00 – 14.00 น.COSPLAY FREE STAGE DAY 3
14.00 – 15.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
15.00 – 16.00 น.ดนตรีโฟล์คซอง
16.00 – 17.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
17.00 – 18.00 น.ดนตรีโฟล์คซอง
18.00 – 19.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน

อา. 5 มีนาคม 2566

11.00 – 12.00 น.อาสาพาอ่านโรงเรียนหนองเจ๊กสร้อย
12.00 – 14.00 น.COSPLAY FREE STAGE DAY 4
14.00 – 15.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
15.00 – 16.00 น.ดนตรีโฟล์คซอง
16.00 – 17.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน
17.00 – 18.00 น.ดนตรีโฟล์คซอง
18.00 – 19.00 น.กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมงาน / แนะนำโปรโมชั่น / เยี่ยมชมบูธและแนะนำกิจกรรมภายในงาน

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc