ขอเชิญชวนนักเขียนอิสระส่งหนังสือเข้าคัดเลือกเพื่อจัดแสดงในงานหนังสือนานาชาติ ณ เมืองไทเป ไต้หวัน

ขอเชิญชวนนักเขียนอิสระที่มีผลงานตีพิมพ์เป็นเล่ม ไม่จำเป็นต้องสังกัดสำนักพิมพ์ ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำไปจัดแสดงในส่วนนิทรรศการภายใต้ธีม “Borderless ไร้พรมแดน” ที่พาวิลเลี่ยนประเทศไทย ในงาน Taipei International Book Exhibition 2024 ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

หนังสือที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 50 เล่ม จะได้รับการแปลเรื่องย่อเป็นภาษาอังกฤษและจีน เพื่อนำเสนอในแคตตาล็อกซื้อขายลิขสิทธิ์ และนำไปจัดแสดงในส่วนนิทรรศการกลางของงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

*หมายเหตุ หากได้รับการคัดเลือก นักเขียนจะต้องส่งหนังสือฉบับจริงเพื่อไปจัดแสดงในงาน โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

หนังสือที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. เป็นหนังสือที่มีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
 2. เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)
  2. เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา หรือศาสนา
  3. เกี่ยวข้องกับช่องว่างระหว่างวัย หรือความหลากหลายทางอายุ
  4. เกี่ยวข้องกับประวัติธุรกิจ หรือประวัติบุคคลสำคัญของไทย
  5. เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สังคม หรือวัฒนธรรมไทย
  6. เป็นหนังสือเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งหนังสือเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/oCuuYHcKhowxFMRo9

หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 15 ธันวาคม 2566

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc